Gå til innholdet

Kjersti Nissen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk

På Høgskolen er jeg involvert i følgende studier:

Pedagogisk veiledning for praksislærere

Veiledningspedagogikk

Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling (PLK)

Universitets- og høgskolepedagogikk

I tillegg har jeg en stor del av min stilling knyttet til kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Forskning og utvikling

Mine hovedinterresser innenfor forskning og utviklingsarbeid er innenfor følgende områder:

Ledelse av kompetanse - og kvalitetsutvikling i barnehager

Veiledning og reflekjson

Barnehagen som danningsarena og læringsmiljø

Narrativ praksis  - å skrive fram kunnskap

 

Publikasjoner

Nissen,K., Kvistad, K., Pareliussen, I. o Schei S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget