Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kjersti Nissen

Førstelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 73, Mobil: 992 25 956
e-post
E-post: kni@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 318
Jeg jobber med

På Høgskolen er jeg involvert i følgende studier og oppgaver:

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Nasjonal lederutdanning for styrere

Veiledning for praksislærere

Oppdragsvirksomhet knyttet til kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagen

 

I tillegg har jeg en stor del av min stilling knyttet til kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Forskning og utvikling

Mine hovedinteresser innenfor forskning og utviklingsarbeid er innenfor følgende områder:

Ledelse i barnehagen

Ledelse av kompetanse - og kvalitetsutvikling i barnehager

Veiledning og refleksjon

Barnehagen som danningsarena og læringsmiljø

Narrativ praksis  - å skrive fram kunnskap

Forskningsprosjekter: 

Barnehageledelse i bevegelse (2017/2018).

Evaluering av Kvalitet i barnehagen (Udir) (2018/2019)

Eiers ansvar for kvalitet i barnehagen (Udir) (2021/2023)

Faglig veileder i oppdragsvirksomhet knytta til ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen.

Stipend for samarbeid og forskning i lærerutdanningsbarnehager (LUBA). Forskningssamarbeid med praksislærere og studenter om tema Pedagogisk ledelse (2022-2024).

 

 

 

Publikasjoner

Moe, M., Mørreaunet. S. & Nissen, K. (2023). Barnehageledelse i bevegelse. Fagbokforlaget

Johansson, L., Moe, M. & Nissen, K. (2021). Researching research affects: In-between different research positions. Qualitative Research, SAGE

Moe, M. & Nissen, K. (2021). Barnehagen som forskningsarena. I W. H. Iversen, B. Ljunggren & K.H. Moen (red.), Utadrettet barnehageledelse (s. 152-162). Universitetsforlaget. 

Nissen, K., Moe, M. og Mørreaunet, S. (2020). Barnehageledelse i bevegelse. Nær/ledelse i praksis. Utbildning och Demokrati, vol 29, nr. 3. 69-8a

Haugset, A.s., Ljunggren, E.B., Mordal, S., Nissen, K., Fagerholt, R.A., Gotvassli,8.  K-Å., Lorentzen, R. & Stene, M. (2019). Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:9.  Trøndelag forskning og utvikling

Nissen, K. (2019). Danningsprosesser i barnehagen. I M. H. Frønes & V. Glaser (red). Praksisboka for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget

Moe, M., Mørreaunet, S. & Nissen, K. (2018). Barnehageledelse i bevegelse. Rapport fra forsknings- og utviklingsarbeid. Trondheim.

Nissen,K., Kvistad, K., Pareliussen, I. og Schei S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget

Kvistad, K. , Nissen, K. og Schei, S. H. (2013).Danning og læring i det levende livet. Prosjektrapport fra  pilotprosjektet Barnehagens læringsmiljø og danningsarena. UDIR