Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kjersti Nissen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 73, Mobil: 992 25 956
E-post: kni@dmmh.no
Kontor: 335
Jeg jobber med

På Høgskolen er jeg involvert i følgende studier:

Veiledning i barnehagelærerutdanningen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Nasjonal styrerutdanning

 

I tillegg har jeg en stor del av min stilling knyttet til kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Forskning og utvikling

Mine hovedinteresser innenfor forskning og utviklingsarbeid er innenfor følgende områder:

Ledelse av kompetanse - og kvalitetsutvikling i barnehager

Veiledning og refleksjon

Barnehagen som danningsarena og læringsmiljø

Narrativ praksis  - å skrive fram kunnskap

Forskningsprosjekter: 

Barnehageledelse i bevegelse (2017/2018).

Evaluering av Kvalitet i barnehagen (Udir) (2018/2019)

 

 

 

Publikasjoner

Nissen, K. (2019). Danningsprosesser i barnehagen. I M. H. Frønes & V. Glaser (red). Praksisboka for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget

Moe, M., Mørreaunet, S. & Nissen, K. (2018). Barnehageledelse i bevegelse. Rapport fra forsknings- og utviklingsarbeid. Trondheim.

Nissen,K., Kvistad, K., Pareliussen, I. og Schei S.H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget

Kvistad, K. , Nissen, K. og Schei, S. H. (2013).Danning og læring i det levende livet. Prosjektrapport fra  pilotprosjektet Barnehagens læringsmiljø og danningsarena. UDIR