Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kristin Irene Høybakk Sivertsen

Høgskolelektor
Seksjon for norsk
telefon
Telefon: 73 56 83 97,
e-post
E-post: kihs@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 714
Jeg jobber med

Undervisning  i norsk for:

7 stp.: 1A, 1C, 1NF1, 1NF2

3 stp.: 2G1

5 stp.: 2MF, 2NF2

 

Utdanning
2013-08 - 2015-06 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Grad: Master Master i norskdidaktikk Fakultet / avdeling: AVD. For lærerutdanning Stud.poeng / vekttall: 120
2011-08 - 2012-06 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Grad: Andre LESING 2 Fakultet / avdeling: AVD. For lærerutdanning Stud.poeng / vekttall: 30
Tilleggsutdanning
2010-08 - 2011-06 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Grad: Andre LESING 1 Fakultet / avdeling: Avd. For lærerutdanning Stud.poeng / vekttall: 30 st.p
Tilleggsutdanning
2000-08 - 2000-12 NTNU - Grad: Andre SVPED 225 Spesialpedagogikk 1 Fakultet / avdeling: Pedagogikk Stud.poeng / vekttall: 5 vkt
Tilleggsutdanning
2000-08 - 2000-12 NTNU - Grad: Andre SVPED 226 Spesialpedagogikk 2 Fakultet / avdeling: Pedagogikk Stud.poeng / vekttall: 5 vkt
Tilleggsutdanning
1997-08 - 1998-06 Dronning Mauds mInne Høgskolen for førskolelærerutdanning - Grad: Andre Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet Stud.poeng / vekttall: 10 vkt
Tilleggsutdanning
1996-08 - 1997-06 Dronning Mauds Minne Høgskolen for førskolelærerutdanning - Grad: Andre 6 - 10 årspedagogikk del 1 Stud.poeng / vekttall: 10 vkt
Tilleggsutdanning
1991-08 - 1992-06 Dronning Mauds Minne Høgskolen for førskolelærerutdanning - Grad: Andre Pedagogisk utviklingsarbeid Stud.poeng / vekttall: 10 vkt  
Tilleggsutdanning
1987-08 - 1990-06 Dronning Mauds Minne Høgskolen for førskolelærerutdanning - Grad: Bachelor Førskolelærerutdanning Fakultet / avdeling: Førskolelærer

Forskning og utvikling
2020-10 - 2022-04 Prosjekt: Sammen for inkludering i en mangfoldig skole Finansieringskilde: FoU midler Økonomi / størrelse: 80 000 kr.
Et samskapt forskningsprosjekt mellom forsknings- og praksisfeltet, i dette tilfelle NTNU og Huseby barneskole.
Gjennom å reflektere sammen med hele personalet ved skolen har vi sett på hvordan personalet forstår begrepet inkludering. I denne pågående forskningen har vi sett at personalet ved Huseby skoles opplevelse av inkludering er å høre til. I tillegg er gode og trygge relasjoner, å ha betydning for andre, mestre - en opplevelse av å ha innflytelse.

Men hvordan tenker og opplever elevene inkludering? Vi er i gang med arbeide om å videreutvikle den allerede eksisterende elevsamtalen for å lære mer om elevens opplevelser av inkludering.

Se presentasjon fra fagtorg Statped Midt:
Uthus, Marit; Sivertsen, Kristin. (2021) Sammen for inkludering i en mangfoldig skole. Erfaringer fra et Universitetsskoleprosjekt. Statped Midt Fagtorg 2021 . Statped Midt; Trondheim, online. 2021-12-09.