Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kristine Warhuus Smeby

Førsteamanuensis
Seksjon for samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 56 83 83, Mobil: 988 84 908
e-post
E-post: kws@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1644
Jeg jobber med

Kristine Warhuus Smeby er førsteamanuensis med doktorgrad i sosiologi og er ansatt i samfunnsfagseksjonen. Hun underviser bla. i Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) og på Master i barnehageledelse.

  • Emneansvalig for BDLSU.
  • Emneansvarlig for Vitenskapsteori og metode 1, Master i barnehageledelse
  • REKOM-veileder i barnehager: Mot til å lede
  • Veileder master- og doktorgrad
Utdanning

2017: Doktorgrad i sosiologi, ISS, NTNU

2017: Praktisk-pedagogisk utdanning: samfunnsfag & engelsk, ILU, NTNU

2005: Cand.polit, hovedfag sosiologi, ISS, NTNU

2001: mellomfag engelsk, psykologi grunnfag, nordisk litteratur mm.
Forskning og utvikling

Pågående forskning:

Bedre skolestart for alle. NFR-finansiert forskningsprosjekt (2020-2024)

KUMBA- Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen. NFR-finansiert prosjekt (2021-2024)

 

Publikasjoner

Smeby, K.W. & Forseth, U. (2022). Work-life balance for fathers during parental leave in Norway: a narrative approach. I S. Bertolini & B. Poggio. Research Handbook on Work-Life Balance. Emerging Issues and Methodological Challenges. Edward Elgar Publishing.

Smeby, K.W., Ljunggren, B. & Haugen, G.M.D. (2021). Organisatorisk grensearbeid – utadrettet ledelse fra foreldresamarbeid til foresatteledelse. I W. H. Iversen, B. Ljunggren, K.H. Moen, Utadrettet barnehageledelse. Universitetsforlaget.

Smeby, Kristine Warhuus (2017). Likestilling i det tredje skiftet? Heltidsarbeidende småbarnsforeldres praktisering av familieansvar etter 10 uker med fedrekvote. Monografi. Doktoravhandling i sosiologi. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Smeby, Kristine Warhuus (2017). When work meets childcare: The competing logics of mothering and gender equality. I: Berit Brandth, Sigtona Halrynjo og Elin Kvande (red.): Work-Family Dynamics and the Competing Logics of Regulation, Economy and Morals. London: Routledge.