Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Laila Skjei Flormælen

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 80, Mobil: 950 79 764
e-post
E-post: lsf@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1219
Jeg jobber med

Jeg underviser for tiden i LSU (ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid) og på Nasjonal lederutdanning for barnehager. Jeg er også emneansvarlig for disse to emnene.

Jeg underviser også noe på master i barnehageledelse, og veileder både bachelor,- og masterstudenter. 

Jeg har jobbet mye med REKOM, og har vært veileder for flere barnehager i flere regioner siden ordningen ble innført. 

Jeg har vært ekstern sensor for bacheloroppgaver ved HINN og Nord universitet, og i emnet LSU ved Nord universitet. 

Mine hovedinteresser er barnehageledelse på både styrer og pedagogisk leder nivå, ledelse av kompetanse - og kvalitetsutvikling i barnehager, refleksjon og veiledning. 

Utdanning
  • Førskolelærerutdanning
  • Videreutdanning i utefag
  • Videreutdanning i ledelse og personalarbeid
  • Master i førskolepedagogikk
  • Universitet og høgskolepedagogikk
Forskning og utvikling

Jeg er tilknyttet forskergruppa Barnehageledelse

Jeg deltar som forsker i forskningsprosjektet KUMBA (Kvalitetstutvikling gjennom medvirkning")

Studieåret 2023/2024 har jeg et FoU-stipend hvor prosjektets problemstillingen er: Hvilken betydning kan vurderingsverktøy ha for styrers ledelse av kompetanseutvikling i barnehagen? 

Publikasjoner

Masteroppgave: Ledelse av barnehagen som læringsarena : en kvalitativ studie om hvordan styrer vektlegger eksterne aktørers holdninger til barnehagen som læringsarena i utadrettet ledelse

Vitenskapelig kapittel: Expectations of external stakeholders and external leadership of early childhood centres

VItenskapelig kapittel: Early childhood landscape in Norway and reflections on Australia and Finland