Gå til innholdet

Lene Helland Rønningen

Høgskolelektor
Seksjon for drama
Rønningen (f. 1976) er Cand.philol i Drama/teater med hovedfag fra NTNU. Hun er nå høgskolelektor i Drama ved DMMH, og har også erfaring som universistetslektor i drama/teater fra NTNU.  I tillegg arbeider hun som frilans instruktør og teaterpedagog, og er kunstnerisk leder i Fabularium Produksjoner. Rønningens FOU-arbeid består av både kunstneriske og forskningsbaserte prosjekter der hun utvikler kunst- og kunstpedagogikk for barn og unge. Hun har utviklet og ledet flere store kunstneriske pilotprosjekt for barn og unge. I sitt arbeid er hun opptatt av målgruppens deltagelse, utvikling av nye metodikker, samt arbeid med kunst i krysningspunktet mellom ulike kunstarter.

Av slike store utviklingsprosjekter kan nevnes samarbeidet med Arkivsenteret i Trondheim, hun var initiativtaker, prosjektleder og kunstnerisk leder for det treårige utviklingsprosjektet «Vendepunkt» ( 2010- 12). Hun har også utviklet flere interaktive barneteaterprosjekter, bl.a Gullfrosken (2014) og sist "Kloden rundt på 29 bokstaver" (2017).  Høsten 2017 var hun aktuell med urpremiere på forestillingen "Drømmekappen" (premiere 4 november 2017), i tillegg til at hun slapp sin aller første barnebok " Kroko fra Limpopo" på Fortellerforlaget.  

Forskning og utvikling

Kunstneriske produksjoner og utviklingsarbeid (utvalg):

2017 Drømmekappen. (Premiere 4 november 2017 på Lokstallen, Stjørdal). Barneteater. Konsept og regi. Ide og manus sammen med Lisa B. Thun. Produsert av Fabularium Produksjoner

2017 Kloden rundt på 29 bokstaver. Barneteater. Ide, konsept, regi. Produsert av Fabularium Produksjoner

2014 Gullfrosken. Barneteaterkonsert. Ide, konsept, regi. Produsert av Fabularium Produksjoner

2011 Vendepunkt, en ungdomsteaterforestilling. Ide, konsept, kunstnerisk leder, dramaturg. Regi: Nora Evensen. Produsert av Arkivsenteret i Trondheim

2011 Tungvekterne, Ide, konsept, regi. Produsert av Prosjekt Tungvekterne i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet.

2010 Vendepunkt, kunstnerisk verksted, sammen med forfatter Marte Huke. Produsert av Arkivsenteret i Trondheim

2009 Dora Devised/Spor gjennom ingenmannsland, ungdomsteaterforestilling. Ide, konsept, dramaturg, co-prosjektleder. Regi: Erik Schøyen. Produsert av Arkivsenteret i Trondheim.

2009 En skoledag i 1892, et rollespill , Ide, manus, regi. Produsert av Huke /Rønningen i samarbeid med NTNU Universitetsbiblioteket Gunnerus og Kalvskinnet skole.

Publikasjoner

Her følger en liste over noen av de siste års publikasjoner (utvalg), for fullstendig oversikt, se forskningsdatabasen Christin:

Rønningen, L. H (2016) Dramalek med fortelling. Om å skape rom for kulturell identitet og forståelse hos barn. Barn 2016; Volum 2. s. 25-38

Rønningen, L. H (2016) En interaktiv fabelfaktisk fortelling -fargelegging med lyd og bilde i teaterkonserten "Gullfrosken". DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016 ;Volum 1. s. 32-37


Rønningen, L. H og Krysinska, M. M (2016) Utvikling av inspisient- og produsentkompetanse i Trøndelag. Undersøkelse av produsentbehovet innen scenekunst i Trøndelag, og evaluering av produsentkurs i regi av Propellen Teater, våren 2016. Trondheim: Propellen Teater 2016 25 s.

Rønningen, L. H (2015) Den fabelfaktiske fortellingen - en interaktiv metodikk for kreativ utforsking og læring. I: Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-8232102679. s. 85-114

Rønningen, L. H (2014) Barneteater ut av blindsonen? Periskop.no 2014

http://www.periskop.no/barneteater-ut-av-blindsonen/

Rønningen, L. H (2013)Teater+medvirkning=samtale. Scenekunst.no 2013

http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=2938

Rønningen, Lene Helland: Et samsansingens rom, I: publisert på scenekunst.no, 09.11.12. http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/main/?aid=1841