Gå til innholdet

Lene Helland Rønningen

Høgskolelektor
Seksjon for drama
Rønningen (f. 1976) er Cand.philol i Drama/teater med hovedfag fra NTNU. Hun er nå høgskolelektor i Drama ved DMMH, og har også erfaring som universistetslektor i drama/teater fra NTNU.  I tillegg arbeider hun som frilans instruktør og teaterpedagog, og er kunstnerisk leder i Fabularium Produksjoner. Rønningens FOU-arbeid består av både kunstneriske og forskningsbaserte prosjekter der hun utvikler kunst- og kunstpedagogikk for barn og unge. Hun har utviklet og ledet flere store kunstneriske pilotprosjekt for barn og unge. I sitt arbeid er hun opptatt av målgruppens deltagelse, utvikling av nye metodikker, samt arbeid med kunst i krysningspunktet mellom ulike kunstarter.

Av slike store utviklingsprosjekter kan nevnes samarbeidet med Arkivsenteret i Trondheim, hun var initiativtaker, prosjektleder og kunstnerisk leder for det treårige utviklingsprosjektet «Vendepunkt» ( 2010- 12). Hun har også utviklet flere interaktive barneteaterprosjekter, bl.a Gullfrosken (2014) og  "Kloden rundt på 29 bokstaver" (2017). 

Forskning og utvikling

Kunstneriske produksjoner og utviklingsarbeid (utvalg):

2019 Maneter og planeter  (kommende, premiere mai 2019). Barneteater. Ide, konsept, regi. Produsert av Fabularium Produksjoner

2018 Tromborama. iscenesatt barnekonsert. Regi. Produsert av Luftforsvarets Musikkorps

2017 Drømmekappen.  Barneteater. Konsept og regi. Ide og manus sammen med Lisa B. Thun. Produsert av Fabularium Produksjoner

2017 Kloden rundt på 29 bokstaver. Barneteater. Ide, konsept, regi. Produsert av Fabularium Produksjoner

2014 Gullfrosken. Barneteaterkonsert. Ide, konsept, regi. Produsert av Fabularium Produksjoner

2011 Vendepunkt, en ungdomsteaterforestilling. Ide, konsept, kunstnerisk leder, dramaturg. Regi: Nora Evensen. Produsert av Arkivsenteret i Trondheim

2011 Tungvekterne, Ide, konsept, regi. Produsert av Prosjekt Tungvekterne i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet.

2010 Vendepunkt, kunstnerisk verksted, sammen med forfatter Marte Huke. Produsert av Arkivsenteret i Trondheim

2009 Dora Devised/Spor gjennom ingenmannsland, ungdomsteaterforestilling. Ide, konsept, dramaturg, co-prosjektleder. Regi: Erik Schøyen. Produsert av Arkivsenteret i Trondheim.

2009 En skoledag i 1892, et rollespill , Ide, manus, regi. Produsert av Huke /Rønningen i samarbeid med NTNU Universitetsbiblioteket Gunnerus og Kalvskinnet skole.

Publikasjoner

For full oversikt over all FOU virksomhet (skriftlige og muntlig presentasjoner, samt kunstnerisk utviklingsarbeid);se forskningsdatabasen christin.

Fullstendig publikasjonsliste for Lene Helland Rønningen:

 Vitenskapelige publikasjoner (fagfellevurderte artikler, nivå 1):

Rønningen, L.H. (2018) Vurderinger av praktiske eksamener i drama og teater. I Aune. A. & Haagensen. C. (Red) Teaterproduksjon – Ti produksjonsestetiske innganger, Trondheim: Cappelen-Damm Akademisk 

Rønningen, L.H. (2018) Teatral kiasma – for å skape en bredere tilgang til dramaturgiske åpninger i teaterproduksjon. I Aune. A. & Haagensen. C. (Red) Teaterproduksjon – Ti produksjonsestetiske innganger, Trondheim: Cappelen-Damm Akademisk 

Rønningen. L. H. (2016) Dramalek med fortelling. Om å skape rom for kulturell identitet og forståelse hos barn. Barn 2016, (Volum 2), s. 25-38

Rønningen, L. H. (2015) Den fabelfaktiske fortellingen - en interaktiv metodikk for kreativ utforsking og læring. I Hammer. A. & Strømsøe. G. (Red) Drama og skapende prosesser i barnehagen. (s.84-114) Trondheim: Fagbokforlaget

Rønningen. L. H. & Gjervan. E. K. (2006) Epokeworkshop - praktisk arbeid med teaterhistorie. Hvordan skape fascinasjon og forståelse for teaterhistorisk epoke? I Rasmussen. B. (Red) Drama Boreale 2006 Aktuell forskning i drama og teater. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Andre faglige publikasjoner: 

Rønningen. L. H. & Krysinska. M. M. (2018) Doku-teateret i Norge. Virkelighet på scenen? DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018 (1) s. 64-69

Rønningen, L. H. & Krysinska, M. M. (2017) Dokumentarisme i scenekunsten -En treårig undersøkelse. Propellen Fanzine, 2017 (1) s. 54-59

Rønningen, L. H. (2016) En interaktiv fabelfaktisk fortelling -fargelegging med lyd og bilde i teaterkonserten "Gullfrosken". DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016, (Volum 1.) s. 32-37

Rønningen, L. H. (2016, 15.06) Mye av alt på Juba Juba. (Anmeldelse) Periskop.no. Hentet fra: http://www.periskop.no/mye-av-alt/

Rønningen, L. H. & Krysinska. M. M. (2016) Utvikling av inspisient- og produsentkompetanse i Trøndelag. Undersøkelse av produsentbehovet innen scenekunst i Trøndelag, og evaluering av produsentkurs i regi av Propellen Teater, våren 2016.Trondheim: Propellen Teater, 25 s. 

Rønningen, L. H. (2014, 11.06) Barneteater ut av blindsonen? Periskop.no. Hentet fra:

http://www.periskop.no/barneteater-ut-av-blindsonen/

Rønningen, L. H. (2013, 14.03) Teater + medvirkning = samtale. Scenekunst.no. Hentet fra:

http://www.scenekunst.no/sak/teater-medvirkning-samtale/

Rønningen, L. H. (2012, 9.11) Et samsansingens rom. Scenekunst.no. Hentet fra: http://www.scenekunst.no/sak/et-samsansningens-rom/

Rønningen, L. H. (2011, 11.01) Medvirkning som strategi for et deltagende barne- og ungdomsteater- Betraktninger fra kunstprosjektet "Vendepunkt", i Kunstløftets kunnskapsbase, Kulturrådet.  Hentes (nå kun fra kulturrådets arkiv): https://www.kulturradet.no/documents/10157/b87801f5-1111-47e9-bf45-eb6d72327f30

Rønningen, L. H. (2010) Vendepunkt- en møteplass for kunnskaps- og kulturformidling. Arkivråd 2010 (3), s.22-23

Rønningen, L. H. (2009) Programfag Trøndelag Teater. En rapport om teaterproduksjon som formidlingsform i skole- og kulturarbeid. Trondheim: Huseby Skole, 59 s. 

Rønningen, L.H., Press. M. &Gjelsvik. E. (2009) Oppfølgingsmateriale til forestillingen «Spor gjennom ingenmannsland», lærerhefte (For ungdomsskole), Arkivsenteret.no. Hentet fra:  https://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/spor_gjennom_ingenmannsland/originaler/l%e6rerhefte.pdf

Rønningen, L.H., Press. M. &Gjelsvik. E. (2009) Oppfølgingsmateriale til forestillingen «Spor gjennom ingenmannsland», lærerhefte (For videregående skole), Arkivsenteret.no. Hentet fra:

https://www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/spor_gjennom_ingenmannsland/originaler/l%e6rerhefteVG09.pdf


Rønningen. L.H. (2007) Produksjonsfaser og mappeinnleveringer som didaktiske EIT- verktøy. I Sortland. B. Eksperter i Team, fasilitator. (s.20-21). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Rønningen, L. H. (2004) Metafiksjonell dramaturgi. DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2004 (3) s. 32-36

Rønningen, L. H. (2002) Metafiksjonell dramapedagogikk. Fortellinger som perspektiv i en postmoderne virkelighet. (Hovedfagsoppgave) NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap, Trondheim.

Kunstneriske utgivelser: 

Rønningen, L. H. (2017) Kroko fra Limpopo. (Barnebok). Utgitt på Fortellerforlaget