Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Linda Janninger

Høgskolelektor
Faggruppe for samfunnsfag | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73568387,
e-post
E-post: lja@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1640
Jeg jobber med

Barnehageledelse på bachelor- og masternivå, i den nasjonale Styrerutdanningen, samt gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen.

Emneansvarlig for en av hovedmodellens fordypninger: Barndom, helse og livsmestring.

Bachelor- og masterveiledning.

Fagkoordinator for faggruppen for samfunnsfag.

Utdanning
Master i barnehageledelse
Forskning og utvikling

Forskningsprosjektet Kompkart, hvor formålet er å bidra med kunnskap som er relevant for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i barnehagefeltet, samt hvordan systemrettet arbeid initieres, ledes og utvikles.

Har deltatt i ulike forskningsprosjekter på oppdrag av Utdanningsdirektoratet .

Deltaker i den interne forskningsgruppen "barnehageledelse", som jobber med forskning på ledelse, organisering, styring og lederutdanning i barnehagesektoren ut fra et mangfold av perspektiver.

Medlem i NELBA-nettverket (norsk nettverk for ledelsesforskning i barnehagen).

Publikasjoner

Naper, L. R., Myhr, A., Janninger, L. og Løe, I. (2021) . Spørsmål til Barnehage-Norge 2020. Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/sporsmal-til-barnehage-norge.-analyser-og-resultater-fra-utdanningsdirektoratets-sporreundersokelse-til-barnehagesektoren-hosten-2019/

Sivertsen, H., Janninger, L., Ljunggren, B., Lorentzen, R. (2021). Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage: Oppsummeringsrapport. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/folgeevaluering-av-kompetansestrategien-for-fremtidens-barnehage--delrapport-6/

Sivertsen, H., Ljunggren, B., Janninger, L. og Lorentzen, R. (2020). Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 5. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-kompetansestrategien-for-fremtidens-barnehage---delrapport-5/