Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Lise Hovik

Professor i drama og teater
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 24, Mobil: 908 40 702
lokasjon
Kontor: 1545
Ekspertområder
Jeg jobber med
Drama og teater, barneteater, dramaturgi, interaktivitet i scenekunst for barn og unge, kunst for de minste, teater for de aller minste, lek og improvisasjon, kunstpedagogikk, estetiske læringsprosesser, barnekultur og barns kunstmøter, kunstfaglig, kunstbasert og kunstnerisk forskning, postkvalitativ forskningsmetodologi, posthumanistisk filosofi, affekt, nymaterialitet, performativitet, performance, tverrfaglighet, tverrkunstnerisk samspill, sympoiesis, økologi og bærekraft i kunstprosjekter
Utdanning

2019. Universitets og høgskolepedagogikk, DMMH

2014. Ph.d. i drama/teater, Institutt for kunst og media, NTNU
Doktorgradsprosjekt: De Røde Skoene - et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. 

1991. Cand. Philol. i drama/teater, Universitetet i Trondheim

1987. Bildemediakunnskap, Universitetet i Trondheim

1986. Cand. Mag. med Idehistorie og Kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og Drama fra Statens Lærerhøgskole i Forming

Forskning og utvikling
 
Kunstnerisk leder i  Teater Fot 
 
Prosjektleder i Lydhør LekeKunst 
 
Forskningsprosjekter
2023. Lydhør LekeKunst Pilot. Et forskningsprosjekt basert på LegeKunst i Danmarks modell for aksjonslæring i barnehager, med utvikling av kunstprosjekter i 5 barnehager i Trondheim.
2019 – 22. Lydhør. Et kunstnerisk forskningsprosjekt om samspill og samskaping mellom små barn, pedagoger, kunstnere og forskere. Samarbeid med ReMida-senteret i Trondheim Kommune.
2017 – 20. Verken Fugl eller Fisk. Et kunstnerisk forskningsprosjekt om betydningen affekt i scenekunst for små barn. Samarbeid med Teater Fot.
2017 – 19. Barn møter kunst på museumEt forskningsprosjekt som følger en gruppe femåringer på besøk i to museumsinstitusjoner i Trondheim.
2012 – 15. SceSam – Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Et kunstnerisk forskningsprosjekt om interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Et samarbeid med ph.d. Lisa Marie Nagel.
2012. Du skal få høre fuglesang. En barneteatertrilogi om lek og fuglesang. Et samarbeid med Teater Fot og fri-impro gruppa EnEnEn i co-produksjon med Trøndelag Teater. En undersøkelse av interaktive dramaturgier i scenekunst for barn i samarbeid med SceSam.
2008 – 11. De Røde Skoene. Et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Prosjektet er et samarbeid med Teater Fot og dannet utgangspunkt for ph.d.-avhandlingen med samme navn.
Publikasjoner

2023

Lyngstad, M.B.,Gjærum, R.G., Hovik, L (2023). Introduction: Co-creating a catalyst for sustainable development. Nordic Journal of Art & Research, 12(2). Temanummer om bærekraft.
https://doi.org/10.7577/ar.5680

Hovik, L. (2023). Økologiske perspektiver i scenekunst for barn. Nordic Journal of Art & Research, 12(2). Temanummer om bærekraft.
https://doi.org/10.7577/ar.5311

Krogstad, A., & Hovik, L. (2023). Barns refleksjoner om forholdet mellom natur og mennesker i litterære samtaler om bildeboka De to gamle og livets tre. Nordic Journal of Art & Research, 12(2). Temanummer om bærekraft.
https://doi.org/10.7577/ar.5242

Eggen, E., & Hovik, L. (2023). Climate action and creative climate justice. Nordic Journal of Art & Research12(2). Temanummer om bærekraft. DOI: doi.org/10.7577/ar.5657

Hovik, L. (2023) Teater Fot skaper kunst for de minste. Kulturkraft.no. Bloggartikkel om Operafrø.

2022

Hovik, L. (2022) Animalium som stedsspesifikk forestilling. I: Er dette stedsspesifikk scenekunst? Propellens Fanzine 2022.

Djupvik, Hopperstad og Hovik, L. (2022) Prosjekt på gang. Kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen. Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2022) From interactivity to intra-activity in performing arts for childrenTeatervitenskapelige Studier 6/2022,37–48. Essay based on an online keynote speech at the Join In-Conference on participation and interactivity in theatre for children and youth, hosted by Syv Mil AS at Cornerteatret in Bergen Oct. 1st, 2021. PDF

2021

Hovik, L. (2021) Kunst for småbarn.
Historisk og dramaturgisk fagartikkel skrevet for KoreDa-festivalens 10-årsjubileum 2021. Publisert i Jubileumskatalogen. PDF

2020

Hovik L. & Perez E. (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies. Vol. 32, No 2. Theatre and the Anthropocen. https://doi.org/10.7146/nts.v32i1.120410

Hopperstad, Marit Holm; Hovik, Lise; Moe, Jørgen; Torgersen, Jan Ketil (2020). Barnehagebarns kunstmøter på museum. Oslo: Kulturrådet i kommisjon hos Vigmostad og Bjørke AS (ISBN 978-82-7081-196-0) 43 s.

2019
Hovik, L (2019) Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic ResearchVIS #2 Estrangement / Förfrämlingande. Temanummer om Fremmedgjøring.

Hopperstad, Marit Holm; Hovik, Lise; Moe, Jørgen; Torgersen, Jan Ketil (2020). Barnehagebarns kunstmøter på museum. Oslo: Kulturrådet i kommisjon hos Vigmostad og Bjørke AS (ISBN 978-82-7081-196-0) 43 s.

Hovik L. & Henning A. H. (2019). Lydhørt Samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr.1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 28-35).

Hovik L. (2019). Verken Fugl eller Fisk. Affektive sceniske platåer for små barn. Kunstnerisk forskning med posthumanistisk tematikkDRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 56-59).

Hovik L. (2019). What Kind of Art?  Notes on convention in a new artistic fieldDRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 6-11).

Hovik L. (2019). Becoming small: Concepts and methods of interdisciplinary practice in theatre for early years. Youth Theatre Journal. https://doi.org/10.1080/08929092.2019.1580647. Nivå 2

Olaussen, I. & Hovik, L. (2019). Artistic exploration of a storyteller’s expressive repertoire in events with toddlers. I A.L. Østern & K. N. Knudsen (red.). Performative Approaches in Arts Education Artful Teaching, Learning, and Research. Routledge. Nivå 2

Hovik, L. (2019) Artistic Research in Theatre for Early Years: Methodological Movements in Mum’s DancingQualitative Inquiry. Volume 25, Issue 1, January 2019. https://doi.org/10.1177/1077800418806619. Nivå 2

2018
Hovik, L. (2018) Opp som en drage! En omtale av Mona Wiigs doktoravhandling Opp som en drage? Utviklingen fra dukketeater til teater med skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elementer fra denne kan integreres i en norsk figurteaterutdanning. Ånd i Hanske, nr. 1. årgang 36.

Hovik, L. (2018) The  Red Shoes Project Revisited. I: JAR Journal for Artistic Research. Nr. 16

2017
Østern, T. P. & Hovik, L. (2017). Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon. Med som metodologisk agent for skapende og forskende prosesser i Baby Body. JASEd Journal for Research in Arts and Sports Education. Vol 1, No 05, Part 1. Temanummer: Å forske med kunsten.

Hovik, L. & Nagel, L. (Red.) (2017). Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Fagbokforlaget.

2016
Nagel, L., & Hovik, L. (2016). The SceSam Project – Interactive dramaturgies in performing arts for childrenYouth Theatre Journal, 30 (2), 1-22.

 Hovik, L. (2016). The Red Shoes / De Røde Skoene. Assitej Magazine 2016.

Nagel, L & Hovik, L (2016). The SceSam Project. Interactivity in Children´s Theatre. BUKS. Tidsskrift for Børne og Ungdomskultur. Nr. 61. Årgang 63.

2015
Hovik, L. (2015). The Red Shoes Project – Democracy in theatre for the very young? ASSITEJ 50th Anniversary Newsletter N68 October 2015

Nagel, L & Hovik, L (2015). SceSam – Interactive Dramaturgies in Performing Arts for Children. Informasjonshefte om SceSam-prosjektet. 32 sider.

Hovik, L. (2015). Din lytting skal være din sang. Om inntoning, lytting og interaktivitet i scenekunst for små barn. I Strømsøe & Hammer (red.) Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget. (s. 193-209).

Hovik, L. (2015). Interaktive dramaturgier. Nytt kapittel 18 i Gladsø et. al. 2015. DRAMATURGI – Forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (s. 225-235).

2014
Hovik, L (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon. Prøveforelesning til disputas. I BARN Nr 2/14.

Hovik, L. (2014). Forsker i affektDRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift Nr. 3.

Hovik, L. (2014). De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Doktoravhandling ved NTNU, HF, IKM 2014:157. ISBN 978-82-326-0236-0. Kan bestilles i papirformat. Nettversjon på NTNU Open.

Hovik, L. (2014). The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research. Article 5 in PhD. Thesis (in English). Revised in 2018 for JAR: The Red Shoes Project Revisited.

Nagel, L & Hovik, L (2014). Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn – tyranni eller magi?. Kunstløftets vedlegg til Morgenbladet april, 2014 (s. 22-25).

Hovik, L (2014). Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaringPeripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, Essay om teater, 17. April 2014

2013 – 2011
Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I: M. Bakken & S. B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovik, L. (2012). Mamma Danser – teater for de minste som kunstnerisk forskning. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 1(2).

Hovik, L. (2012). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag.

Hovik, L. (2011). Nærværets betydning i barneteater for de minste. Kapittel 5 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i barneteater for de minste Kapittel 6 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø, Fagbokforlaget. Nettbok her.

Hovik, L. (2011). Lek som musisk kommunikasjon i Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 15 (Kunstpædagogik).

Hovik, L. (2011). Jaques Rancière og tilskuerens frigjøring. Propellens Fanzine, Scenekunst for barn og unge?

2009 – 2000
Hovik, L. (2009). Er det kunst? Interaktivt teater for de aller minste. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3-2009), 10-11.

Hovik, L. (2008). De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer. På Spissen. Norske dansekunstneres medlemsblad, 4, s. 18-20.

Hovik, L. (2007). De røde skoene: improvisert installasjonsteater for toddlere. Barns tilhørighet, DMMHs publikasjonsserie, 2, s. 41-45.

Hovik, L. (2007). Øyeblikkets dramaturgi. Om improvisasjon og lek i barneteaterPeripeti nr.7 (Teatralitet).

Hovik, L. (2005). Lek som dramaturgisk veiviser. Kapittel 13 i Gladsø et. al. Dramaturgi -forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (Revidert i 2015).

Hovik, L. (2003). Barneteater – en lek med fiksjoner. Om barns forhold til fiksjon i ulike medier. I: Barnet. Konstruksjoner av barn og barndom. Universitetsforlaget ISBN 8215003850, s. 200-215

Hovik, L. (2001). Children´s Theatre and Performance Theatre. Nordic Voices in Drama, Theatre and Education. Bergen: IDEA 2001 Bergen og IDEA Publications 2001 ISBN 82-995928-0-1. (16 s.).

Hovik, L. (2001). Barneteater og performance teaterDRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Nr. 3.

Oversikt over alle faglige bidrag inklusive forskningskonferanser, festivaler, fagforum og forestillinger på Cristin.