Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Malin Noem Ravn

Instituttleder
Administrasjonen, Ledelsen
telefon
e-post
E-post: mnr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1645
Utdanning
Jeg har magistergrad (1996) og doktorgrad (2004) i sosialantropologi fra NTNU
Publikasjoner

Antologier og avhandlinger:

Malin Noem Ravn, Guro Korsnes Kristensen og Siri Øyslebø Sørensen (redaktører) (2016). Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget

Harald Aspen, Malin N. Ravn og Emil Røyrvik (redaktører) (2015) Det skapende mennesket. Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Spartacus

Malin Noem Ravn (2004) En kropp: To liv. Svangerskapet, fosteret og den gravide kroppen – en antropologisk analyse. Doktorgradsavhandling ved NTNU 2004: 72. ISBN 82-471-6358-6

Malin Noem (1996) Alder og kjønn uttrykt og erfart i dans. Magistergradsoppgave i sosialantropologi ved NTNU

 

Bokkapitler og tidsskriftartikler:

Malin Noem Ravn (2017) ‘Naturalization and Un-naturalization: ARTs, childlessness, and choice’. I Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions, redigert av Merete Lie og Nina Lykke, Routledge.

Kristensen, Ravn og Sørensen (2016) ‘Reproduksjon i dagens Norge’. I Ravn, Kristensen og Sørensen (red.) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget

Kristensen, Ravn og Sørensen (2016) ‘Feministiske perspektiver på reproduksjon’. I Ravn, Kristensen og Sørensen (red.) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget

Kristensen, Ravn og Sørensen (2016) ‘Likestilt reproduksjon?’. I Ravn, Kristensen og Sørensen (red.) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget

Malin Noem Ravn og Tomas Moe Skjølsvold (2016) ‘Arbeidet med å lage barn: Lesbiske par og tredjepartsutfordringer i familieskaping’. I Ravn, Kristensen og Sørensen (red.) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget

Malin Noem Ravn, (2016) ‘»Vi er gravide»? Hvordan likestillingsorienterte vordende fedre «gjør»  svangerskap’. I Ravn, Kristensen og Sørensen (red.) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget

Guro K. Kristensen og Malin N. Ravn, (2015) ‘The Voices Heard and the Voices Silenced. Recruitment Processes in Qualitative Interview Studies’, Qualitative Research, Vol. 15(6). SAGE.

Emil Røyrvik og Malin Ravn, (2015) ‘Det skapende mennesket’, i Aspen, Ravn og Røyrvik (red.) Det skapende mennesket. Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Spartacus

Malin Noem Ravn (2014) ’Mellom kontroll og omsorg: Norske helsetjenester for gravide’. I Biopolitikk: kropp, kunnskap og teknologi, redigert av Nora Levold, Fagbokforlaget.

Malin Noem Ravn (2014) ‘Fostre i vitenskap, i populærvitenskap og i gravide kvinners fortellinger’. I Biopolitikk: kropp, kunnskap og teknologi, redigert av Nora Levold. Fagbokforlaget

Malin Ravn og Merete Lie (2013) ‘The cultural ideal of the joint decision: Illuminating values of individuality and relationality of the child choice’, i Ellingsæter, Jensen og Lie (reds.): The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. London: Routledge.

Merete Lie, Malin Ravn og Kristin Spilker, (2011) 'Reproductive imaginations: Stories of egg and sperm.' NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Vol 19, no.4.

Malin Noem Ravn (2009) ’Substances of the Body: Blood, Genes and Personhood’. I Contested Categories. Life Sciences in Society, redigert av S. Bauer og A. Wahlberg. Surrey: Ashgate

Malin Noem Ravn (2005) ’A Matter of Free Choice? Some Structural and Cultural Influences on the Decision to Have or Not to Have Children in Norway’. I: Barren States. The Population “Implosion” in Europe, redigert av Carrie B. Douglass. Oxford: Berg.

Malin Noem Ravn (2000) 'Gravide idealer i den norske samtiden'. Norsk antropologisk tidsskrift 2000 11:20-37

 

Kronikker og populærvitenskapelige tekster:

Guro Korsnes Kristensen og Malin Noem Ravn (2017) ‘Samskapt læring – et godt arbeidsverktøy’. Kronikk i Kommunal Rapport 7.2.2017

Malin Noem Ravn (2016) ‘Forskning i, for og med kommunene’. Kronikk i Adresseavisen 20.12.2016.

Malin Ravn og Kristin Spilker (2012) ‘Fruktbarhetsbremserne. Hvorfor er det alltid kvinner som får ansvaret for å få barn «i rett tid»?’ Kronikk i Aftenposten 8/6 2012

Malin Noem Ravn (2008) ‘Natur, biologi og kjønn’. RATATOSK Volum 1-4. s. 126-128

Malin Noem Ravn (2008) 'Gravid & sexy. Diskresjonens tid er forbi.' FETT nr.4

Malin Noem Ravn og Siri Øyslebø Sørensen (2007) ‘Karrierekvinne og mor. Kan man i dagens Norge ramme noen hardere enn å betvile ens egenskaper som mor?’ Kronikk i Bergens Tidende 24/11 2007

Malin Noem Ravn (2002) 'Når fosteret blir et barn lenge før fødselen. Et antropologisk blikk på graviditet og ufødte barn'. NPF-posten (Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening) Vol 12 Nr 1.