Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Maren Flack Bergby

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 77,
e-post
E-post: mfb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 328
Jeg jobber med

Jeg jobber ved bachelorutdanningen med kunnskapsområdet "Barns utvikling, lek og læring" og er tilknyttet oppdragsenheten ved DMMH. 

Jeg er praksisveileder for deltids- og heltidsstudenter i første og andre studieår og bachelorveileder i tredje studieår. 

 

Utdanning

2021-2023: Master i barnehagekunnskap ved DMMH

2020-2021: Videreutdanning i Pedagogisk ledelse og læringsmiljø ved DMMH

2013-2016: Bachelor barnehagelærer, med vekt på kulturelt mangfold ved DMMH

2012-2013: Deltok i mentorprogrammet "Nattergalen" ved høyskolen i Lillehammer

2012-2013: Årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer 

2011-2012: Emnestudier i Familie- og barndomssosiologi, Pedagogikk og den moderne barndom, Kulturforståelse og internasjonalisering og Innføring i sosiologi ved NTNU

 

Forskning og utvikling

2023: Deltaker i "Intra-Cultural Education", et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, University of Thessaly og Kara Tepe flyktningeleir (Lesvos, Hellas). 

2016-2023: Deltaker i kommunalt nettverk for barnehager i Trondheim, BARN&rom

 

Publikasjoner

Det siste året i barnehagen. Masteroppgave, DMMH https://hdl.handle.net/11250/3086546

Barnehageliv mellom kaos og kontroll. Artikkel i Barnehagefolk 4/2022.