Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mari Westerhus

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 27, Mobil: 478 07 776
e-post
E-post: mwe@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1220
Jeg jobber med

Jeg underviser i kunnskapsområdet ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid på grunnutdanningen, både på deltidsutdanningen og hovedmodellen. Jeg jobber samtidig mye med oppdragsvirksomhet ute i barnehagefeltet, i regi av Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOM). 

Min hovedinteresse er barnehageledelse, herunder endringsprosesser, kompetanse og kvalitetsutvikling, organisasjonsutvikling og veiledning.

 

 

Forskning og utvikling

I perioden 2021-2023 er jeg prosjektmedarbeider i et oppdragsforskningsprosjekt knyttet til eiers rolle i barnehagens kvalitetsutvikling. Prosjektet er 3-delt, og består av utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag, utvikling av veiledningspilot for barnehageeiere, og diskusjon rundt indikatorutvikling for kvalitet i barnehageeierskap. Jeg har vært prosjektmedarbeider i alle alle prosjektets deler.

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet

Samarbeidende institusjoner er Oslo Met, Høgskolen i Østfold og Telemarksforskning. Prosjektet avsluttes i løpet av høsten 2023.