Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Maria Selmer-Olsen

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 65, Mobil: 918 11 335
e-post
E-post: mso@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 331
Jeg jobber med

Jeg underviser i pedagogikk, er emneansvarlig i emnene BLBUL1015 og BLBUL2015 og er studieprogramleder for DMMH's barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, ved Høgskolesenteret i Kristiansund.


Utdanning

Bachelor førskolelærerutdanning, 1992, (DMMH)

Diverse videreutdanning, bl.a. småbarnspedagogikk, organisasjon og ledelse, pedagogisk veiledning, 1997-2009, (DMMH).

Mastergrad i førskolepedagogikk, 2013, (NTNU/DMMH).

30 st.p UH-pedagogikk, 2016/19, (DMMH)

23 års praksis fra barnehagen.

Forskning og utvikling

Jeg tilhører forskergruppen for barnehageledelse ved DMMH. 

 Tematikk:

- deltidsutdanningens læringsarenaer

- overgangen fra utdanning til profesjonsutøver

- rekruttering til (barnehage-)lærerutdanninger, (Interreg-prosjektet "Lærare utan gränser", i samarbeid med Nord Univeritet og Mittuniversitetet, Sundsvall. 

 

 

 

 

Publikasjoner

Selmer-Olsen, M. (2013). Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn. Mastergradsoppgave i førskolepedagogikk, NTNU.

Børve, E., Søraunet, G. A., & Selmer-Olsen, M. (2020). Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: studenters erfaringer med veiledning under studiet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), 90–103. https://doi.org/10.23865/up.v14.2063

Selmer-Olsen, M. (2022). Profesjonell nærhet og omsorg i barnehagen. I M. Kanstad, & M. H. Frønes (Red.), Barnehagelæreren og barna (s. 38-53). Universitetsforlaget.

Søraunet, G. A., Selmer-Olsen, M., & Børve, E. (2023). "Jeg føler jeg står litt sånn imellom". Studenters grensekryssinger i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 17(1), 55–71. https://doi.org/10.23865/up.v17.3652