Gå til innholdet
Lukk

Maria Selmer-Olsen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk

Jeg er studieprogramleder for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), hvor jeg underviser i pedagogikk. Ellers er jeg involvert i videreutdanningen Veileding i barnehagelærerutdanningen.

Jeg har FOU-stipend og jobber med en undersøkelse om ABLU og ulike læringsarenaer, og er særlig opptatt av IKT-basert undervisning som læringsarena.

Utdanning

Bachelor førskolelærerutdanning.

Diverse videreutdanning, bl.a. pedagogisk veiledning og småbarnspedagogikk.

Mastergrad i førskolepedagogikk.

23 års praksis fra barnehagen.

Forskning og utvikling

Selmer-Olsen, Maria, 2013: Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn. Mastergradsoppgave i førskolepedagogikk, NTNU.