Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Maria Selmer-Olsen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 65, Mobil: 918 11 335
E-post: mso@dmmh.no
Kontor: 331
Jeg jobber med

Jeg underviser i pedagogikk, er emneansvarlig i emnet BULL og er studieprogramleder for DMMH's barnehagelærerutdanning ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Jeg har tidligere vært studieprogramleder for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). 

Fra høsten 2019 er jeg i seksjonsledelsen i DMMH's pedagogikkseksjon

Jeg har vært involvert i ulike prosjekter med utgangspunkt i ABLU-studiets ulike læringsarenaer, med et relasjonelt fokus på digitale undervisningsformer i profesjonsutdanningen og deltidsstudenters danning som profesjonsutøvere.

Utdanning

Bachelor førskolelærerutdanning, 1992, (DMMH)

Diverse videreutdanning, bl.a. småbarnspedagogikk, organisasjon og ledelse, pedagogisk veiledning, 1997-2009, (DMMH).

Mastergrad i førskolepedagogikk, 2013, (NTNU/DMMH).

30 st.p UH-pedagogikk, 2016/19, (DMMH)

23 års praksis fra barnehagen.

Forskning og utvikling

Selmer-Olsen, Maria, 2013: Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn. Mastergradsoppgave i førskolepedagogikk, NTNU.

 

 

 

 

Publikasjoner
Børve, E., Søraunet, G. A., & Selmer-Olsen, M. (2020). Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: studenters erfaringer med veiledning under studiet. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 90-103. https://doi.org/10.23865/up.v14.2063