Gå til innholdet

Maria Sødal Haugen

Førstekonsulent
Administrasjonen
  • Bachelor og videreutdanning
  •  
  • Spørsmål om opptak til bachelorprogram
  • Spørsmål om innpassing og fullføring av studieprogram
  • Spørsmål om manglende arbeidskrav
  • Fravær fra studiet
  • Studenter med lese- og skrivevansker om rettigheter ved høgskolen og om hjelpemidler
  • Tilrettelegging
  • Henvise til andre instanser (lege, sosionom, psykolog, logopedisk senter)
  • Alternative yrkesretninger