Gå til innholdet

Maria Sødal Haugen

Førstekonsulent
Administrasjonen
  • Bachelor og videreutdanning
  •  
  • - Spørsmål om opptak til bachelorprogram
  • - Spørsmål om innpassing og fullføring av studieprogram
  • - Spørsmål om manglende arbeidskrav
  • - Fravær fra studiet
  • - Studenter med lese- og skrivevansker om rettigheter ved høgskolen og om hjelpemidler
  • - Tilrettelegging
  • - Henvise til andre instanser (lege, sosionom, psykolog, logopedisk senter)
  • - Generell veiledning av studenter