Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marianne Johnsen Ryen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 54, Mobil: 41312608
E-post: mjr@dmmh.no
Kontor: 868
Jeg jobber med

Undervisning i pedagogikk på bachelorutdanningens hovedmodell på alle tre studieår.

 

Utdanning

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid, 2011-2015

Master i Barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring, 2019-2021

Forskning og utvikling
Jeg er opptatt av barns subjektive wellbeing - herunder hvordan de trives, hva som gjør at de har det godt i barnehagen, hvordan det legges til rette for bruk av barns demokratiske stemme, og hvordan relasjoner mellom barn og barn-voksne spiller inn i helheten.
Publikasjoner
Ryen, M.J. (2021). Subjektiv wellbeing i barnehagen. En beskrivende og fortolkende studie. masteroppgave