Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marianne Johnsen Ryen

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 54, Mobil: 41312608
e-post
E-post: mjr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 868
Jeg jobber med

Institutt for pedagogikk

Undervisning i pedagogikk på bachelorutdanningens hovedmodell på alle tre studieår:

- pedagogisk grunnlagsemner på 1. og 2. studieår - BFBUL1003 og BFBUL2003

  - pedagogikk i tverrfaglige emner: BHSRL2023 (sammen med            RLE og samfunnsfag, 2. studieår), BFLSU3053 (sammen med samfunnsfag, 3. studieår)

  - pedagogikk i fordypningsemne i 3MF (BMFOR3550,         sammen med RLE, samfunnsfag og norsk)

REKOM med veiledning i barnehager på Fosen knyttet til "Tett på". 

Utdanning

NTNU - 

  - allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie og musikkpedagogikk

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid, 2011-2015, ved Dronning Mauds minne høgskole

Master i Barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring, 2019-2021, Dronning Mauds minne høgskole

Forskning og utvikling

Forsker i forsknings- og utviklingsprosjektet "Musisk start på barnehagelivet" gjennom LUBA-prosjektet, et samarbeid mellom DMMH og LUBA-barnehager i Trondheim kommune.

Jeg er interessert i å se på de yngste barnas muligheter for god tilvenning og deres medskaping av gode relasjoner i møte med musikk som verktøy. 

Jeg er også opptatt av barns subjektive wellbeing - herunder hvordan de trives, hva som gjør at de har det godt i barnehagen, hvordan det legges til rette for bruk av barns demokratiske stemme, og hvordan relasjoner mellom barn og barn-voksne spiller inn i helheten.

 

Publikasjoner
Ryen, M.J. (2021). Subjektiv wellbeing i barnehagen. En beskrivende og fortolkende studie. Masteroppgave