Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marianne Pehrson

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 57, Mobil: 970 17 674
e-post
E-post: map@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 333
Jeg jobber med

Jeg underviser i pedagogikk i grunnutdanningen, og er praksisveileder.

Jeg er emneansvarlig for kunnskapsområdet BULL

Jeg er også involvert i kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Utdanning

Bachelor førskolelærerutdanning

Videreutdanning i pedagogisk veiledning

Mastergrad i førskolepedagogikk

20 års praksis fra barnehagen

Forskning og utvikling
Faglig ansvarlig for UDIR-kurset Verdens Viktigste Oppdrag - barnehagefaglig grunnkompetanse. Lansert 24.august 2023
Publikasjoner
Sando, O.J., Pehrson, M. & Heldal, M. (2018). Veilederens rolleforståelse i møte med studentgrupper. Uniped. Vol.41 (2)

 

Pehrson, M. (2012) Å oppdage seg selv - En kvalitativ studie av hvordan refleksjon man har over seg selv i veiledning i barnehagen kan bidra til subjektskaping. Masteroppgave DMMH/NTNU