Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marianne Pehrson

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 57, Mobil: 970 17 674
E-post: map@dmmh.no
Kontor: 333
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk i grunnutdanningen, og er praksisveileder.

Jeg er også involvert i kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Andre studier jeg er inne i:

Veiledning i barnehagelærerutdanningen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Utdanning

Bachelor førskolelærerutdanning

Videreutdanning i pedagogisk veiledning

Mastergrad i førskolepedagogikk

20 års praksis fra barnehagen

Publikasjoner
Å oppdage seg selv - En kvalitativ studie av hvordan refleksjon man har over seg selv i veiledning i barnehagen kan bidra til subjektskaping. Masteroppgave DMMH/NTNU (2012)