Gå til innholdet
Lukk

Marianne Pehrson

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk

Underviser i pedagogikk i grunnutdanningen, og er praksisveileder.

Jeg er også involvert i kompetanseutvikling i barnehagesektoren.

Andre studier jeg er inne i:

Veiledning i barnehagelærerutdanningen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Utdanning

Bachelor førskolelærerutdanning

Videreutdanning i pedagogisk veiledning

Mastergrad i førskolepedagogikk

20 års praksis fra barnehagen

Publikasjoner

Å oppdage seg selv - En kvalitativ studie av hvordan refleksjon man har over seg selv i veiledning i barnehagen kan bidra til subjektskaping. Masteroppgave DMMH/NTNU (2012)