Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marianne Schram

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 12, Mobil: 93082172
e-post
E-post: msc@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 313
Jeg jobber med

Jeg er utdannet her med Dronning Maud i 1985 og har praksis både fra arbeid i barnehage og fra grunnskolen. I 1991 tok jeg hovedfag i førskolepedagogikk. Tittelen på oppgaven min var ”Så dem slepp å gjørra alt sjøl”. Oppgavens tema var ”Prosocial moral reasoning”. Oppgaven var en intervjuundersøkelse av rundt 40 barn i to ulike lokalsamfunn.
Mine interesseområder er bl.a. vennskap blant barn, samt barns tanker og undring over livet.

Men det jeg har jobbet mest med er nok  flerkulturelle perspektiver. Jeg har i mange år vært eneansvarlig for en av våre fordypninger i 3.studieår. " Barnehager i internasjonale perspektiv ". Jeg har også skrevet noen kapitler i ulike bøker rundt dette tema med titler som " Den interkuturelle barnehagelæreren", "Den flerkulturelle barnehagen", Språklig mangfold i barnehagen", "En likeverdig og solidarisk barnehage" m.m 
Jeg  holder også på med litt forskning sammen med kollegaer, det ene prosjektet " På startstreken " handler om nyutdannede barnehagelæreres møte med  praksis i rollen som pedagogiske ledere, men det andre prosjektet jeg jobber med handler om formidling av barnebøker med et flerkulturelt innhold.

I tillegg har jeg i de siste årene jobbet som veileder inn i ulike UDIR prosjekter bla " Kompetanse for mangfold" og nå i de siste årene med REKOM.


 

Utdanning
Utdanning som førskolelærer
Hovedfag i førskolepedagogikk
Mellomfag i sosialantropologi
10 vekttall i film og medier.
PAPS I og 2 (pedagogikk på småskoletrinnet).
Dette undervisningsåret tar jeg et kurs i universitets- og høyskolepedagogikk ved NTNU - Pedup