Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marianne Schram

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 12,
E-post: msc@dmmh.no
Kontor: 324
Jeg jobber med

Jeg er utdannet her med Dronning Maud i 1985 og har praksis både fra arbeid i barnehage og fra grunnskolen. I 1991 tok jeg hovedfag i førskolepedagogikk. Tittelen på oppgaven min var ”Så dem slepp å gjørra alt sjøl”. Oppgavens tema var ”prosocial moral reasoning”. Oppgaven var en intervjuundersøkelse av rundt 40 barn i to ulike lokalsamfunn.

Mine interesseområder er bl.a. vennskap blant barn, læring og da særlig dialogens betydning, samt barns tanker og undring over livet. Jeg har vært litt rundt i barnehager og holdt små kurs innenfor disse emnene.

I tillegg er jeg opptatt av flerkulturelle perspektiver. En interesse jeg har fått bl.a. gjennom studier i sosialantropologi og gjennom reiser til land i Afrika og Asia. Samt at jeg underviser på internasjonal linje, nå mangfoldslinja her ved skolen.

Undervisning og veiledning
Å undervise er noe av det artigste ved jobben her på skolen. Jeg har 12 års erfaring som lærer fra barneskolen og har vært ansatt som høyskolelektor i pedagogikk her ved DMMH siden 2009.

Jeg har i alle år her ved skolen også vært praksisveileder. Noe som betyr at jeg har opparbeidet meg mye erfaring med både individuell veiledning og gruppeveiledning. Jeg har også veiledet bachelorstudenter.

I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet i 1997 deltok jeg i et veilederkorps som satte i gang prosjektarbeid ut på de enkelte skolene her i Trondheim. I forbindelse med dette deltok jeg i veilederopplæring.
Utdanning
Utdanning som førskolelærer
Hovedfag i førskolepedagogikk
Mellomfag i sosialantropologi
10 vekttall i film og medier.
PAPS I og 2 (pedagogikk på småskoletrinnet).
Dette undervisningsåret tar jeg et kurs i universitets- og høyskolepedagogikk ved NTNU - Pedup