Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Marit Heldal

Førstelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 25, Mobil: 992 49 988
E-post: mhe@dmmh.no
Kontor: 1645
Ekspertområder
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk i grunnutdanningen og på videreutdanninngsenheten Universitets- og høgskolepedagogikk.  Har en særlig  interesse for migrasjon,  veiledning, overgangen barnehage – skole, språk og stemmebruk. 

Har siden 2017 vært involvert i oppstart og drift av natur-og friluftsbarnehagen Mikros Dounias, som ligger i en flyktningeleir på den greske øya Lesbos.

Utdanning
Universitets- og høgskolepedagogikk, 2013, NTNU
Master i rådgivning, 2008, NTNU
Informasjon og samfunnskontakt og Påvirkning og overtalelsesteori, 2003, BI Trondheim 
Spesialpedagogikk 2.avdeling, logopedi, 1998, UiO
Spesialpedagogikk 1.avdeling, 1997, NTNU
3.årig førskolelærerutdanning, 1993, DMMH
Pedagogikk mellomfag, 1993, NTNU
13 års praksiserfaring fra arbeid med de yngste barna i skolen (1.- 4.klasse).
Forskning og utvikling
Heldal, M. (2008). Frisørers opplevelse og bevisstgjøring av stemmebruk i jobbsammenheng. Masteroppgave i pedagogikk med spesialisering i rådgivning. NTNU
Heldal, M.(2013). Behaviorisme – med perspektiver på pedagogisk praksis. I Karlsdottir,R. og Hybertsen, I.L.(red.) Læring, utvikling, læringsmiljø - En innføring i pedagogisk psykologi. Trondheim: Akademika forlag. 
Heldal, M.(2014). Små og store stemmer i barnehagen. I Sæter, M. og Løge Hagen, T.(red) Kreativ ute- barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget