Gå til innholdet
Lukk

Marit Heldal

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk

Underviser i pedagogikk i grunnutdanningen, Natur og friluftsprofil, og har en særlig interesse for veiledning, overgangen barnehage – skole, kommunikasjon og stemmebruk. 
Andre studier jeg er involvert i:
  • Veiledning i barnehagelærerutdanningen
  • Veiledningspedagogikk
  • Universitets- og høgskolepedagogikk
  • NECEC (Norwegian Early Childhood Education and Care)

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk, 2013, NTNU
Master i rådgivning, 2008, NTNU
Informasjon og samfunnskontakt og Påvirkning og overtalelsesteori, 2003, BI Trondheim 
Spesialpedagogikk 2.avdeling, logopedi, 1998, UiO
Spesialpedagogikk 1.avdeling, 1997, NTNU
3.årig førskolelærerutdanning, 1993, DMMH
Pedagogikk mellomfag, 1993, NTNU
13 års praksiserfaring fra arbeid med de yngste barna i skolen (1.- 4.klasse).

Forskning og utvikling

Heldal, M. (2008). Frisørers opplevelse og bevisstgjøring av stemmebruk i jobbsammenheng. Masteroppgave i pedagogikk med spesialisering i rådgivning. NTNU
Heldal, M.(2013). Behaviorisme – med perspektiver på pedagogisk praksis. I Karlsdottir,R. og Hybertsen, I.L.(red.) Læring, utvikling, læringsmiljø - En innføring i pedagogisk psykologi. Trondheim: Akademika forlag. 
Heldal, M.(2014). Små og store stemmer i barnehagen. I Sæter, M. og Løge Hagen, T.(red) Kreativ ute- barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget