Gå til innholdet
Lukk

Marit Heldal

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk

Underviser i pedagogikk i grunnutdanningen og på videreutdanninngsenheten Universitets- og høgskolepedagogikk.  Har en særlig  interesse for migrasjon,  veiledning, overgangen barnehage – skole, språk og stemmebruk. 

Har siden 2017 vært involvert i oppstart og drift av natur-og friluftsbarnehagen Mikros Dounias, som ligger i en flyktningeleir på den greske øya Lesbos.

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk, 2013, NTNU
Master i rådgivning, 2008, NTNU
Informasjon og samfunnskontakt og Påvirkning og overtalelsesteori, 2003, BI Trondheim 
Spesialpedagogikk 2.avdeling, logopedi, 1998, UiO
Spesialpedagogikk 1.avdeling, 1997, NTNU
3.årig førskolelærerutdanning, 1993, DMMH
Pedagogikk mellomfag, 1993, NTNU
13 års praksiserfaring fra arbeid med de yngste barna i skolen (1.- 4.klasse).

Forskning og utvikling

Heldal, M. (2008). Frisørers opplevelse og bevisstgjøring av stemmebruk i jobbsammenheng. Masteroppgave i pedagogikk med spesialisering i rådgivning. NTNU
Heldal, M.(2013). Behaviorisme – med perspektiver på pedagogisk praksis. I Karlsdottir,R. og Hybertsen, I.L.(red.) Læring, utvikling, læringsmiljø - En innføring i pedagogisk psykologi. Trondheim: Akademika forlag. 
Heldal, M.(2014). Små og store stemmer i barnehagen. I Sæter, M. og Løge Hagen, T.(red) Kreativ ute- barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget