Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Marit Holm Hopperstad

Professor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 91,
Kontor: 711
Ekspertområder
Jeg jobber med

 

Undervisning

 For tiden underviser jeg på masterprogrammene "Barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring" og "Barnekultur og kunstpedagogikk". På sistnevnte masterprogram er jeg også studieprogramleder (andel 50%) og emneansvarlig. Jeg har ellers undervist på alle nivå i barnehagelærerutdanningen. 

 

Administrasjon

 25% av stillingen min er fra høsten 2020 knyttet til FoU-administrasjonen ved DMMH. Jeg er også leder av DMMHs vitenskapelige utvalg (VU). 

 

Professor 2

Fra 1. januar 2021 er jeg engasjert som professor 2 ved Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige. 

 

 

 
 
Utdanning
  • Førskolelærerutdanning ved DMMH, 1986.
  • Cand.Mag med spesialpedagogikk og førskolepedagogikk, DMMH, 1988/89
  • Cand.polit i pedagogikk, NTNU, 1996
  • Dr.polit., NTNU, 2002
Forskning og utvikling

Mine forskningsområder er:

  • Tegning som meningsskaping
  • Barns multimodale tekstproduksjon i barnehage/skole
  • Barnekultur og barns kunstmøter

Jeg er leder for forskergruppen Barnekultur og kunstpedagogikk. Forskergruppen er tverrfaglig med deltakere fra seksjonene norsk, drama, musikk, pedagogikk, kunst og håndverk og matematikk. Mer informasjon finnes her:

 

Aktuelt prosjekt

"Barn møter kunst". Samarbeid med Jan Ketil Torgersen, Lise Hovik og Jørgen Moe, alle DMMH. Prosjektet er en kvalitativ studie av barnehagebarns kunstmøter på museum og støttes av Kulturrådet. Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Rockheim,  Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og en barnehage. Prosjektet har egen blogg:

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Publikasjoner

2021

Hopperstad, M.H., Hovik, L., Moe, J. & Torgersen, J.K. (under utgivelse). Barnehagebarns kunstmøter på museum. Kulturrådets publikasjonsserie. Oslo: Kulturrådet. 

2017

Kalkman, K., Hopperstad, M. H. & Valenta, M. (2017). Do you want this?”. Exploring newcomer migrant girls’ social exclusion through exchange of self-made artifacts in Norwegian daycare. Contemporary Issues in Early Childhood, 18(1), 23-38. 

https://doi.org/10.1177/1463949117692241

 

2016

Hopperstad, M. H. (2016). Tegnestund og barnekultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (red.), Barnekultur (s. 110-119). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Jæger, H., Hopperstad, M. H. & Torgersen, J. K. (2016). Barnekultur. Kultur for, av og med barn. I H. Jæger og J. K. Torgersen (red.), Barnekultur (s. 11-26). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2015

Hopperstad, M. H. (2015). Barns interesse for å skrive. Et glimt inn i tre barnehagelæreres praksis.

Første steg. Tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet, 1, 130-34.

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2015).Synteserapport fra pilotprosjektet «Barnehagen som

læringsmiljø og danningsarena». Oslo: Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Barnehagen-som-laringsmiljo-og-danningsarena/

 

Høiseth, M. & Hopperstad, M. H. (2015). "Now we are going on a journey". Meaning-making with a healthcare game during toddlers’ medical treatment. Child Care in Practice, 22(3), 257-276.  http://dx.doi.org/10.1080/13575279.2015.1054784

 

Kalkman, K., Hopperstad, M. H., & Valenta, M. (2015). It takes more than just saying hello: Recently arrived migrant children’s multimodal access strategies and social positioning work in a Norwegian kindergarten. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

 

2014

Høiseth, M., Keitsch, M. & Hopperstad, M. H. (2014). Interactions between caregivers and young children: Exploring pedagogical tact in nebulizer treatment. Qualitative Health Research, 24(12), 1622-1634. https://doi.org/10.1177/1049732314549017

 

2013

Hopperstad, M. H. (2013). En toåring maler tekst. I M. Semundseth & M. H. Hopperstad (red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og skriving i barnehage og hjem (s. 29-46). Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). Tegning og samhandling på førstetrinnet. I N. S. Frisch (red.), Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen (s. 81-102). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Rulle rulle». Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir. Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3), 31-56.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Apekatten!» En ettåring snakker om et bilde. Barnehagen, 5.

 

 2012

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2012). Førskolelærers praksis og femåringers skriving i formelle læringssituasjoner i barnehagen. Nordic Studies in Education, 3-4, 297-310.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2012). Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ

produserer tekster i barnehagen. Barn, 30(2), 43-59.

 

Hopperstad, M. H. (2012). «Skal vi tegne en fisk?» Barnehagefolk, 3, 90-98.

 

2011

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2011). Dette er et hus. Om interesser i barnehagebarns tekster – og de voksne. I J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (red.), På sporet av god skriveopplæring. Ei bok for lærere i alle fag (53-62). Trondheim: Tapir Forlag.

 

 2010

Hopperstad, M. H. (2010). Studying meaning in children’s drawings. Journal of Early Childhood Literacy, 10(4), 430-452. https://doi.org/10.1177/1468798410383251

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2010). Femåringers tekster i et multimodalt perspektiv. I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 275-298). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2010). "Hiv og hoi": Brevskriving til Kaptein Sabeltann – en meningsfull skrivesituasjon i klasserommet på 1.trinn? I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 67-87). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

 2009

Hopperstad, M. H., Semundseth, M. & Lorentzen, R. T. (2009). Hvilke interesser synes å motiverer femåringer til å skrive i barnehagen? Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), 45-63.

 

 2008

Hopperstad, M. H. (2008). How children make meaning through drawing and play. Visual Communication, 7(1), 77-96. https://doi.org/10.1177/1470357207084866

 

Hopperstad, M. H. (2008). Relationships between children’s drawing and accompanying peer interaction in teacher-initiated drawing sessions. International Journal of Early Years Education, 16(2), 132-150. http://dx.doi.org/10.1080/09669760802044844

2005

Hopperstad, M. H. (2005). Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Hopperstad. M. H. (2005). ”Nå skal dere få tegne". Tegningens plass i grunnleggende lese- og skriveopplæring”. I S. Skjong (red), GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. Oslo: Det norske samlaget.

 

Hopperstad, M. H., Hellem, L., & Kjørholt, A. T. (2005). Funksjonshemmede barn i barnehage. Kunnskapsstatus og forskningsutfordringerTrondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB).

 

2002

Hopperstad, M. H. (2002). Når barn skaper mening med tegning. En studie av seksåringers tegninger i et sosialsemiotisk perspektiv. (Doktorgradsavhandling). Trondheim: NTNU. 

 

Hopperstad, M. H. (2002). Tegning som forskningsobjekt og som praksis i barnehage og grunnskole. Tradisjoner og spenninger. Barn, 20(4), 73-92. 

 

 

 2001

Hopperstad, M. H. (2001). Tegning som uttrykksform i norske seksåringers klasserom. Nordisk Pedagogik, 21(2), 92-107.