Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Marit Holm Hopperstad

Professor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 91,
Kontor: 711
Ekspertområder
Jeg jobber med

 

Undervisning

 For tiden underviser jeg på masterprogrammene "Barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring" og "Barnekultur og kunstpedagogikk". På sistnevnte masterprogram er jeg også studieprogramleder og emneansvarlig. Jeg har ellers undervist på alle nivå i barnehagelærerutdanningen. 

 

Professor 2

Fra 1. januar 2021 er jeg engasjert som professor 2 ved Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige, knyttet til forskergruppen Yngre Barn.

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/Forskning/Forskargrupper/yb/

 

 

 
 
Utdanning
  • Førskolelærerutdanning ved DMMH, 1986.
  • Cand.Mag med spesialpedagogikk og førskolepedagogikk, DMMH, 1988/89
  • Cand.polit i pedagogikk, NTNU, 1996
  • Dr.polit. i pedagogikk, NTNU, 2002
Forskning og utvikling

Mine forskningsområder er:

  • Tegning som meningsskaping
  • Barns multimodale tekstproduksjon i barnehage/skole
  • Barnekultur og barns kunstmøter, i barnehage og museum

Jeg er kontaktperson for forskergruppen Barnekultur og kunstpedagogikk. Forskergruppen er tverrfaglig med deltakere fra seksjonene norsk, drama, musikk, pedagogikk, kunst og håndverk og matematikk. Mer informasjon finnes her:

 

 

Prosjektblogg barnehagebarns kunstmøter på museum: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Publikasjoner

2022

Djupvik, B., Hopperstad, M. H. & Hovik, L. (2022). Prosjekt på gang! Kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen. Fagbokforlaget.

 

Hopperstad, M. H. (red.) (2022). Barnehagebarns kulturliv. Universitetsforlaget.

 

Hopperstad, M. H. (2022). Innledning. I M. H. Hopperstad (red), Barnehagebarns kulturliv. Universitetsforlaget.

 

Hopperstad, M. H. (2022). Lek i barnehagebarns museumsbesøk. I M. H. Hopperstad (red.), Barnehagebarns kulturliv. Universitetsforlaget. 

 

Munch, C. B. Ø., Semundseth, M. & Hopperstad M. H. (2022). Barnehagens garderobe som semiotisk landskap - og et sted for barns literacy? Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 24-43. 

  

 

2021

Hopperstad, M. H. (2021). Permene kommuniserer! En annerledes lesing av rammeplanen. Barnehagefolk, 38(4), 23-28.

 

 

2020

Hopperstad, M.H., Hovik, L., Moe, J. & Torgersen, J.K. (2020). Barnehagebarns kunstmøter på museum. Kulturrådets publikasjonsserie. Oslo: Kulturrådet. 

https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/barnehagebarns-kunstmoter-pa-museum

 

 

2017

Kalkman, K., Hopperstad, M. H. & Valenta, M. (2017). Do you want this?”. Exploring newcomer migrant girls’ social exclusion through exchange of self-made artifacts in Norwegian daycare. Contemporary Issues in Early Childhood, 18(1), 23-38. 

https://doi.org/10.1177/1463949117692241

 

2016

Hopperstad, M. H. (2016). Tegnestund og barnekultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (red.), Barnekultur (s. 110-119). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Jæger, H., Hopperstad, M. H. & Torgersen, J. K. (2016). Barnekultur. Kultur for, av og med barn. I H. Jæger og J. K. Torgersen (red.), Barnekultur (s. 11-26). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

2015

Hopperstad, M. H. (2015). Barns interesse for å skrive. Et glimt inn i tre barnehagelæreres praksis.

Første steg. Tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet, 1, 130-34.

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2015).Synteserapport fra pilotprosjektet «Barnehagen som

læringsmiljø og danningsarena». Oslo: Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Barnehagen-som-laringsmiljo-og-danningsarena/

 

Høiseth, M. & Hopperstad, M. H. (2015). "Now we are going on a journey". Meaning-making with a healthcare game during toddlers’ medical treatment. Child Care in Practice, 22(3), 257-276.  http://dx.doi.org/10.1080/13575279.2015.1054784

 

Kalkman, K., Hopperstad, M. H., & Valenta, M. (2015). It takes more than just saying hello: Recently arrived migrant children’s multimodal access strategies and social positioning work in a Norwegian kindergarten. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

 

2014

Høiseth, M., Keitsch, M. & Hopperstad, M. H. (2014). Interactions between caregivers and young children: Exploring pedagogical tact in nebulizer treatment. Qualitative Health Research, 24(12), 1622-1634. https://doi.org/10.1177/1049732314549017

 

2013

Hopperstad, M. H. (2013). En toåring maler tekst. I M. Semundseth & M. H. Hopperstad (red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og skriving i barnehage og hjem (s. 29-46). Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). Tegning og samhandling på førstetrinnet. I N. S. Frisch (red.), Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen (s. 81-102). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Rulle rulle». Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir. Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3), 31-56.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Apekatten!» En ettåring snakker om et bilde. Barnehagen, 5.

 

 
 
For flere publikasjoner: https://app.cristin.no/search.jsf?t=hopperstad%20marit