Gå til innholdet

Marit Holm Hopperstad

Professor
Seksjon for pedagogikk

Hopperstad underviser i  barnehagelærerutdanningen (BLU) samt masterutdanningene  "Barnekultur og kunstpedagogikk"  og "Barnehagekunnskap i et samfunn i endring".  

Hopperstad  er leder for forskergruppen "Barnekultur og kunstpedagogikk" ved DMMH.

https://dmmh.no/forskning/forskergrupper/barnekultur-og-kunstpedagogikk

Hun er også leder av høgskolens vitenskapelige utvalg (VU)

 
 

Utdanning

Førskolelærerutdanning ved Dronning Mauds Minne, 1986.

Cand.polit i pedagogikk, NTNU, 1996

Dr.polit., NTNU, 2002

Forskning og utvikling

Marit Holm Hopperstads forskning befinner seg innenfor en kvalitativ fortolkende tradisjon. Hennes sentrale forskningsområder er barns tegning og multimodale meningsskapende uttrykk og prosesser.

Hopperstad deltok i det NFR-finansierte prosjektet "Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring" (2007-2010).

Hun leder og  arbeider for tiden med det tverrfaglige forskningsprosjektet "Barn møter kunst", som er støttet av Kulturrådet. Prosjektet er et samarbeid med Rockheim og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

https://dmmh.no/forskning-og-utvikling/forskergrupper/barnekultur-og-kunstpedagogikk/blogg-barn-moter-kunst

Hopperstad har skrevet og vært medforfatter av  en rekke vitenskapelige artikler og kapitler i antologier. Hun har gitt ut boken Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning (Cappelen, 2005) og er medredaktør av boken Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning. (Cappelen Damm akademisk, 2013). 

 

 

Hun er også medlem i nettverket BIN-Norden. 

 

 

 

 
 
 

Publikasjoner

2017

Kalkman, K., Hopperstad, M. H. & Valenta, M. (2017). Do you want this?”— Exploring newcomer migrant girls’ social exclusion through exchange of self-made artifacts in Norwegian daycare. Contemporary Issues in Early Childhood, 18(1), 23-38. 

https://doi.org/10.1177/1463949117692241

 

2016

Hopperstad, M. H. (2016). Tegnestund og barnekultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (red.), Barnekultur (s. 110-119). Oslo: Cappelen Damm.

 

Høiseth, M. & Hopperstad, M. H. (2015). «Now we are going on a journey». Meaning-making with a healthcare game during toddlers’ medical treatment. Child Care in Practice, 22(3), 257-276. (Publisert online september 2015). http://dx.doi.org/10.1080/13575279.2015.1054784

 

2015

Kalkman, K., Hopperstad, M. H., & Valenta, M. (2015). It takes more than just saying hello: Recently arrived migrant children’s multimodal access strategies and social positioning work in a Norwegian kindergarten. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Hopperstad, M. H. (2015). Barns interesse for å skrive. Et glimt inn i tre barnehagelæreres praksis.

Første steg. Tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet, 1, 130-34.

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2015). Synteserapport fra pilotprosjektet «Barnehagen som

læringsmiljø og danningsarena». Oslo: Utdanningsdirektoratet. http://www.udir.no/Upload/Forskning/2015/Synteserapport%20Barnehagen%20som%20l%C3%A6ringsmilj%C3%B8-%20og%20danningsarena.pdf?epslanguage=no

 

2014

Høiseth, M., Keitsch, M. & Hopperstad, M. H. (2014). Interactions between caregivers and young children: Exploring pedagogical tact in nebulizer treatment. Qualitative Health Research, 24(12), 1622-1634. https://doi.org/10.1177/1049732314549017

 

2013

Hopperstad, M. H. (2013). En toåring maler tekst. I M. Semundseth & M. H. Hopperstad (red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og skriving i barnehage og hjem (s. 29-46). Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). Tegning og samhandling på førstetrinnet. I N. S. Frisch (red.), Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen (s. 81-102). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Rulle rulle». Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir. Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3), 31-56.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Apekatten!» En ettåring snakker om et bilde. Barnehagen, 5.

 

 2012

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2012). Førskolelærers praksis og femåringers skriving i formelle læringssituasjoner i barnehagen. Nordic Studies in Education, 3-4, 297-310.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2012). Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ

produserer tekster i barnehagen. Barn, 30(2), 43-59. Innsyn og utspill (s. 67-87). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2012). «Skal vi tegne en fisk?» Barnehagefolk, 3, 90-98.

 

2011

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2011). Dette er et hus. Om interesser i barnehagebarns tekster – og de voksne. I J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (red.), På sporet av god skriveopplæring. Ei bok for lærere i alle fag (53-62). Trondheim: Tapir Forlag.

 

 2010

Hopperstad, M. H. (2010). Studying meaning in children’s drawings. Journal of Early Childhood Literacy, 10(4), 430-452. https://doi.org/10.1177/1468798410383251

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2010). Femåringers tekster i et multimodalt perspektiv. I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 275-298). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2010). «Hiv og hoi»: Brevskriving til Kaptein Sabeltann – en meningsfull skrivesituasjon i klasserommet på 1.trinn? I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 67-87). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

 2009

Hopperstad, M. H., Semundseth, M. & Lorentzen, R. T. (2009). Hvilke interesser motiverer femåringer til å skrive? Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), 45-63.

 

 2008

Hopperstad, M. H. (2008). How children make meaning through drawing and play. Visual Communication, 7(1), 77-96. https://doi.org/10.1177/1470357207084866

 

Hopperstad, M. H. (2008). Relationships between children’s drawing and accompanying peer interaction in teacher-initiated drawing sessions. International Journal of Early Years Education, 16(2), 132-150. http://dx.doi.org/10.1080/09669760802044844

2005

Hopperstad, M. H. (2005). Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Hopperstad. M. H. (2005). ”Nå skal dere få tegne. Tegningens plass i grunnleggende lese- og skriveopplæring”. I S. Skjong (red), GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. Oslo: Det norske samlaget.

 

Hopperstad, M. H., Hellem, L., & Kjørholt, A. T. (2005). Funksjonshemmede barn i barnehage. Kunnskapsstatus og forskningsutfordringerTrondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB).

 

 2001

Hopperstad, M. H. (2001). Tegning som uttrykksform i norske seksåringers klasserom. Nordisk Pedagogik, 21(2), 92-107.