Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marit Pettersen

Førstelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 31,
e-post
E-post: mpe@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1630
Jeg jobber med

Studieprogramleder for Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

 

Emneansvar for:

MSKSR4021 - Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

MSSRO4010 – Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

MSMOP5900 - Masteroppgave

 

Undervisning på masterutdanningen i spesialpedagogikk:

MSSPF4000 – Spesialpedagogikk som fag og felt

MSKSR4021 - Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

MSSRO4010 – Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst

MFFMD5010 – Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign

MSMOP5900 – Masteroppgave

Internasjonalisering - utveksling

 

Undervisning bachelor barnehagelærerutdanning:

Spesialpedagogiske tema i alle studieprogram

Kunnskapsområdet «Samfunn, religion, livssyn og etikk»

Praksisveileder

Utdanning

Universitet- og høgskolepedagogikk

Praksisrettet aksjonsforskning som forbedringsstrategi (PhD)

Språk, kommunikation och handicap

Sertifisering i diverse språk- og evnetester

Master i spesialpedagogikk

Førskolelærer
Forskning og utvikling

Forskergruppe:

Spesialpedagogikk og tidlig innsats

 

Tema for forskning- og utviklingsarbeid:

Inkluderende praksis i barnehage og skole

Overgang barnehage skole for barn med særskilte behov

Spesialpedagogisk kartlegging

Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen

Individuelle opplærings-/tiltaksplaner i barnehagen

 

Konferansepresentasjoner: 

Pettersen, M. (2022). “Time to play, arenas for play and friends to play with. Playful interactions with peers in special needs education and care.” The 31th EECERA Annual Conference: “Cultures of Play: Actors, Affordences and Arenas”. Posterpresentasjon.

Pettersen, M. (2021). “Continuity and coherence or into the unknown. Transitions from ECEC to school for children with special needs.” 30th EECERA Annual Conference: “Democratic Early Childhood Pedagogies.” Vitenskapelig foredrag.

Pettersen, M. (2019). “Student activity in EC Education. An action research project.” Workshop “Action Research on Inclusive Early Childhood Education and care.” Faglig foredrag.

Pettersen, M. (2013). «Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på individuelle opplæringsplaner (IOP).» FoU i praksis 2013-konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Vitenskapelig foredrag.

 

Publikasjoner

Pettersen, M. (2020). Systematiske observasjoner i barnehagen. I Lyngseth, E.J. (red). Kartlegging av barns språk i tidlig alder. Ss.105-132. Gyldendal Akademisk.

Pettersen, M. (2014). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på individuelle opplæringsplaner (IOP). I Reinertsen, A.B., Groven, B., Knutas, A., Holm, A. FoU i praksis 2013 conference proceedings.  P.210-218.Akademika forlag.

Tobiassen, M-L & Pettersen, M. (2012). Aktive læringsformer i samlingsbasert førskolelærerutdanning. I Sjøvoll, J (red.). Entreprenørskap i utdanningen. Aksjonsforskning for endring av skolens kultur. Tapir Akademisk forlag.