Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Marit Semundseth

Førstelektor
Faggruppe for norsk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 97, Mobil: 900 45 078
e-post
E-post: mse@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 710
Ekspertområder
Jeg jobber med

Marit Semundseth underviser i norskfaglige emner som barns muntlige og skriftlige språkutvikling, norsk som andrespråk, barnelitteratur og barns mediekultur. Hennes forskningsinteresser og vitenskapelige publikasjoner omhandler i hovedsak barns tekstproduksjon og skriving i barnehage, hjem og grunnskolens 1. trinn samt overgangen fra barnehage til skole. Semundseth er hovedredaktør for boka ”Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning”. Hun har også vært bidragsyter i flere fagbøker.

Marit Semundseth var forsknings- og prosjektmedarbeider i det NFR-finansierte prosjektet SKRIV, Skriving som grunnleggende ferdighet og utvikling fra 2006-2010. For tiden arbeider hun med prosjektet Førskolelæreres og læreres refleksjoner over barns læring i henholdsvis førskolegruppen i barnehagen og i grunnskolens 1. klasse.
Utdanning
Fransk mellomfag, 1991, NTNU, Trondheim
Pedagogikk grunnfag, 1993, NTNU, Trondheim
Anvendt språkvitenskap hovedfag, 1997, NTNU, Trondheim
Høgskolepedagogikk, 2005, HiNT, Levanger
Kvalifiseringsprogram for opprykk til førstelektor, 2004-2006, DMMH, Trondheim
Publikasjoner

Semundseth, M. (2013). Baking og bokstaver i barnehagen. I Marit Semundseth & Marit Holm Hopperstad (red.). Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning. s. 60-75. Cappelen Damm Akademisk.

Semundseth, M. (2013). Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Tidsskriftet FoU i praksis, 7(2), 9-25.

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2012). Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ produserer tekster i barnehagen. Barn, 2, 2012, 43-59.

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2012). Førskolelærers praksis og femåringers skriving i formelle læringssituasjoner i en norsk barnehage. Nordic Studies in Education, Vol. 32. pp. 297-310.

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2011). ”Dette er et hus”. Om interesser i barnehagebarns tekster – og de voksne… I Jon Smidt, Randi Solheim & Arne Johannes Aasen (red.). På sporet av god skriveopplæring – ei bok for lærere i alle fag (s. 53-62). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Semundseth, M. & Hopperstad, M. (2010): ”Hiv og hoi”: Brevskriving til Kaptein Sabeltann – en meningsfull skrivesituasjon i klasserommet på 1.trinnet? I Jon Smidt (red.). Skriving i alle fag - innsyn og utspill. s. 67-89. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Hopperstad, M. & Semundseth, M. (2010): Femåringers tekster i et multimodalt perspektiv. I Jon Smidt (red.). Skriving i alle fag - innsyn og utspill. s. 275-299. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Hopperstad, M. H., Semundseth, M., & Lorentzen, R. T. (2009). Hvilke interesser synes å
motivere femåringer til å skrive i barnehagen? FoU i praksis, 3(2), 45-63.