Gå til innholdet

Merete Moe

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

Pedagogikk, spesielt ledelse

Masterutdanning: Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling (plk), samt styrerutdanning, vitenskapsmetode, prosjektutvikling og veiledning på masteroppgaver

English:

Pedagogy, especially leadership

Masterdegree; leadership, staff, quality, qualitative inquiry, project development, guiding

Utdanning

Førskolelærer 1977 

Early childhood teacher

Master i pedagogikk 2005

PhD 2014

Forskning og utvikling

Tematikk: Dialoger og relasjonsbygging. Ledelse

Metoder: Skygging, Autoetnografisk skriving, Intervju, Fokusgrupper 

Posthumanistiske/Nymaterialistiske tilnærminger 

Eksperimentelle analysemåter 

English:

Field: Dialogue, building relations, leadership

Methods: Shadowing, autoetnographic writing, interview, focusgroups

Post-human/New-materiell approaches

Exploring different ways of analyses

 

Publikasjoner

Moe, M. (2004) Med blikk på den voksne, Populærvitenskapelig artikkel: Barnehagefolk 2/2004 (s 34-39). Oslo: Pedagogisk Forum.

Moe, M. (2006) Foreldre i brukerdialog, Populærvitenskapelig artikkel: Barnehagefolk 2/2006 (s 86-96).Oslo: Pedagogisk Forum.

Moe, M. (2008) Langtidsfriske og stabile førskolelærere, (s 233-246). I: FoU i Praksis 2007. Trondheim: Tapir

Moe, M. & Søbstad, F. (2009) Barnehagen som lærende organisasjon. I: FoU i praksis 2008  (s. 263-274). Trondheim: Tapir

Moe, M. (2009) Dialogens utviklingskraft. (s. 174-190). I: S. Mørreaunet, V. Glaser, O. F. Lillemyr & K. H. Moen: Inspirasjon og kvalitet i praksis: med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum.

Moe, M. (2010) Jobben skal være helsefremmende og meningsfylt: en undersøkelse blant personalet i fem barnehager. (s. 163-179). I M. Stene (Red.): Forskning Trøndelag 2010  Trondheim: Tapir akademisk forlag.

 Moe, M. (2014) Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass - med mennesker som tør å sette seg selv på spill... PhD. NTNU.

Moe, M. og Valseth, M. L. (2014): En barnehage for alle med inkludering som overordnet mål, i P. Sjøvik (red): En barnehage for alle, (s 353-376). Oslo: Universitetsforlaget   

Moe, M. (2014) Der mennesker tør å sette seg selv på spill. (104-105). I: Barnehagefolk. 4/2014

2016: Dette blir en triller – språknorm eller bemanningsnorm? Berg, J.O , Moe M. og Korsvold, T. Barnehageforum. 06.06.16. http://barnehageforum.no/showarticle.aspx?ArticleID=3800&CategoryID=16

Moe. M. (2016). Dialoger og helsebyggende relasjoner i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.