Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mirjam Dahl Bergsland

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 35, Mobil: 934 91 452
e-post
E-post: mdb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1527
Jeg jobber med

Mirjam Dahl Bergslands sentrale kompetanseområder inkluderer barnehagen i et mangfoldig samfunn, interkulturelle perspektiver på barnehagen, postkolonial teori, vitenskapsteori og kvalitativ metode
Utdanning
1996: 3-årig førskolelærerutdanning ved høgskolen i Nesna, med fordypning i veiledning og ledelse
2004: Teoretiske studier, innenfor delemnene: Førskolebarn og barndom, Barnehagen i historisk og samtidig perspektiv, Pedagogisk lederskap og vitenskapsteori
2006: Masteroppgave i førskolepedagogikk
2010: Kvalitative metoder ved program for lærerutdanning
2011: Vitenskapsteori ved program for lærerutdanning
2012-2016: phd-stipendiat
2012-2016: student ved Nafol -forskerskole
Publikasjoner

2007: Bergsland, Mirjam. ”Praksisfortellinger – en kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon” Barnehagefolk. Nr 4/2007

2008: Presentasjon av forsknings- og utviklingsprosjektet “Inn i Ringen” ved Erasmus opphold ved Noordelijke Hogeschool i Leeuwarden og Eeccera i Strasbourg

2010: Leder for selvevaluering ved DMMH i forbindelse med NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningene

2011: Bergsland, M. og Kvaran, K. “Inn i Ringen” Et musikkpedagogisk utviklingsprosjekt i en flerkulturell barnehage. Trondheim: Norsk senter for barneforskning

2014: Bergsland, M og Jæger. H. Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bergsland, M, Heggvold, G.I, Nygård, M. Barn skal ikke være en lønnsom fremtidsinvestering. Aftenposten morgenutg.: trykt utg.) 2014. DMMH.

 2017: Bergsland, M. Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger. Doktoravhandling. Trondheim.

2021: Schram, M. & Bergsland, M. (2021). Barnehagens møte med kulturelt mangfold. Bergen Fagbokforlaget.

2021: Bergsland, M. Refleksivitet i empirisk kvalitativ forskning på symbolske maktrelasjoner. Med utgangspunkt i Bourdieu. Norsk pedagogisk tidsskrift. Universitetsforlaget.

2022: Bergsland, M. og Jæger, H. Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2. utg). Cappelen Damm