Gå til innholdet

Mirjam Dahl Bergsland

Høgskolelektor / stipendiat
Seksjon for pedagogikk

Mirjam Dahl Bergslands sentrale kompetanseområder inkluderer barnehagen i et mangfoldig samfunn, interkulturelle perspektiver på barnehagen, postkolonial teori, vitenskapsteori og kvalitativ metode

Utdanning

1996: 3-årig førskolelærerutdanning ved høgskolen i Nesna, med fordypning i veiledning og ledelse
2004: Teoretiske studier, innenfor delemnene: Førskolebarn og barndom, Barnehagen i historisk og samtidig perspektiv, Pedagogisk lederskap og vitenskapsteori
2006: Masteroppgave i førskolepedagogikk
2010: Kvalitative metoder ved program for lærerutdanning
2011: Vitenskapsteori ved program for lærerutdanning
2012-2016: phd-stipendiat
2012-2016: student ved Nafol -forskerskole

Publikasjoner

2006: Bergsland, Mirjam. ”Praksisfortellinger – en studie av en barnehages erfaring og opplevelse med bruk av fortellinger i barnehagen». Mastergrad i barnehagepedagogikk

2007: Bergsland, Mirjam. ”Praksisfortellinger – en kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon” Barnehagefolk. Nr 4/2007

2008: Presentasjon av forksnings- og utviklingsprosjektet “Inn i Ringen” ved Erasmus opphold ved Noordelijke Hogeschool i Leeuwarden og Eeccera i Strasbourg

2010: Leder for selvevaluering ved DMMH i forbindelse med NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningene

2011: Bergsland, Mirjam og Kvaran, K. “Inn i Ringen” Et musikkpedagogisk utviklingsprosjekt i en flerkulturell barnehage. Trondheim: Norsk senter for barneforskning