Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Mona Halsaunet Frønes

Studieleder for barnehagelærerutdanning / Førstelektor
Administrasjonen
telefon
Telefon: 73 56 8317, Mobil: 938 64 646
e-post
E-post: mfr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 102
Ekspertområder
Jeg jobber med

Arbeider nå som studieleder for blu.

Har tidligere undervist i pedagogikk i grunnutdanningen,  hovedsaklig i kunnskapsområdene bull og stm, og vært praksisveileder.

Har veiledning i ulike barnehager knyttet til oppdragsvirksomhet via Fei.

 

 

Utdanning

Cand. mag ved NTNU/DMMH, sosiologi og pedagogikk (førskolelærerutdanning + spesialpedagogikk)

Mastergrad i førskolepedagogikk

UH-ped v. DMMH

Div. videreutdanning innen ledelse og veiledning

Forskning og utvikling

- Observasjonens plass i den levende yrkesrollen

- Kartleggingens plass i barnehagens observasjonsarbeid

- Praksisfortellingens betydning i personalutviklingsarbeid

 - Studentenes læring ved bruk av praksisfortellinger

- Oppbygging av undervisning for  styrke studentenes læringsmuligheter

Publikasjoner

Frønes, M.H. (2007). Voksenrollen i det gode samspillet. Mastergradsoppgave DMMH/NTNU

Frønes, M.H. (2009). Den levende yrkesrollen  i Hirsch, A (red). Den voksne - i det gode samspillet i barnehagen, nr.2 2008. Trondheim: DMMH

Frønes, M.H. (2009). Vokse gjennom dialog og refleksjon  i Hirsch, A (red). Den voksne - i det gode samspillet i barnehagen, nr.2 2008. Trondheim: DMMH

Frønes, M.H. (2009). Praksisfortellinger skaper mening og ettertanke i Hirsch, A (red). Den voksne - i det gode samspillet i barnehagen, nr.2 2008. Trondheim: DMMH

Frønes, M.H. (2009).Næring til en levende yrkesrolle  i Hirsch, A (red). Den voksne - i det gode samspillet i barnehagen, nr.2 2008. Trondheim: DMMH

Frønes, M.H (2014). Hvorfor observerer vi barn i barnehagen? I Barnehagefolk 1/2014

Frønes, M.H (2017).Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis. Nordisk barnehageforskning, 14(9), 1-13.

Frønes, M.H. (2019). Den observerende barnehagelæreren. Bergen: Fagbokforlaget.

Frønes, M.H og Glaser, V. (red.) (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.

Frønes, M.H. Og Glaser, V. (2019). Innledning. I Frønes, M.H og Glaser, V. (red.) (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.

Frønes, M.H. (2019). Med blikket som redskap. I Frønes, M.H. og Glaser, V. (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.

Frønes, M.H. (2020). Hva ser vi? Om betydningen av den reflekterte observatør. i Barn Vol 38 Nr 3 (2020) s. 51-64.

Frønes, M.H og Kanstad, M. (red.) (2022). Barnehagelæreren og barna. Universitetsforlaget.

Frønes, M.H. (2022). En god barnehagelærer i møte med barn. I Frønes, M.H og Kanstad, M. (red.) (2022). Barnehagelæreren og barna. Universitetsforlaget.

Frønes, M.H. (2022). Pedagogisk grunnsyn som fundament i barnehagelærerrollen. I Frønes, M.H og Kanstad, M. (red.) (2022). Barnehagelæreren og barna. Universitetsforlaget.