Gå til innholdet
Lukk

Mona Halsaunet Frønes

Studieleder for barnehagelærerutdanning
Seksjon for pedagogikk

Jobber nå som studieleder for nye blu.

Har tidligere undervist i pedagogikk i grunnutdanningen,  hovedsaklig i kunnskapsområdene bull og stm, og vært praksisveileder.

Har veiledning i ulike barnehager knyttet til oppdragsvirksomhet via Fei.

Utdanning

Cand. mag ved NTNU/DMMH, sosiologi og pedagogikk (førskolelærerutdanning + spesialpedagogikk)

Mastergrad i førskolepedagogikk

UH-ped v. DMMH

Div. videreutdanning innen ledelse og veiledning

Forskning og utvikling

- Observasjonens plass i den levende yrkesrollen

- Kartleggingens plass i barnehagens observasjonsarbeid

- Praksisfortellingens betydning i personalutviklingsarbeid

 - Studentenes læring ved bruk av praksisfortellinger

- Oppbygging av undervisning for  styrke studentenes læringsmuligheter

Publikasjoner

Frønes, M.H. (2007). Voksenrollen i det gode samspillet. Mastergradsoppgave DMMH/NTNU

Frønes, M.H. (2009) i Hirsch, A (red). Den voksne - i det gode samspillet i barnehagen:

- Den levende yrkesrollen

-Vokse gjennom dialog og refleksjon

-Praksisfortellinger skaper mening og ettertanke

- Næring til en levende yrkesrolle

 Frønes, M.H (2014). Hvorfor observerer vi barn i barnehagen? I Barnehagefolk 1/2014

Frønes, M.H (2017).Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis. Nordisk barnehageforskning, 14(9), 1-13.

Frønes, M.H. (2019). Den observerende barnehagelæreren. Bergen: Fagbokforlaget.

Frønes, M.H og Glaser, V. (red.) (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.

Frønes, M.H. Og Glaser, V. (2019). Innledning. I Frønes, M.H og Glaser, V. (red.) (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.

Frønes, M.H. (2019). Med blikket som redskap. I Frønes, M.H. og Glaser, V. (2019). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.