Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mona-Iren Ebbesen

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73568322, Mobil: 41673740
e-post
E-post: mie@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1640
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk i grunnutdanningen, og er praksisveileder

I masterprogrammet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom er jeg tilknyttet flere emner hvor jeg underviser og veileder studenter

Koordinerer Inkluderingsanalysen - et fellestiltak i Trøndelag innen Kompetanseløftet

Jeg er også involvert i kompetanseutvikling i barnehagesektoren (Rekom)

 

Har erfaring fra barnehage, skole og PP-tjenesten

Utdanning

Barnehagelærer

Fordypning i spesialpedagogikk; logopedi og audiopedagogikk

Lederstudier

Sakkyndighet og forvaltningsstudier

Master i pedagogisk psykologisk rådgivning

Publikasjoner

Masteroppgave om leders rolle i endringsarbeid: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2784348