Gå til innholdet

Monica Bjerklund

Førstelelektor
Seksjon for pedagogikk

Monica arbeider ved mastergrad i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og bachelor barnehagelærerutdanning.

 

Hun leder forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats ved DMMH sammen med førsteamanuensis Ingvild Åmot og professor Frode Stenberg.

 

Hun er emneansvarlig for Fag og Felt ved mastergraden i spesialpedagogikk.

 

Sammen med Else J. Lyngseth gjennomfører hun også et pedagogisk utviklingsprosjekt med tittelen "Sammenhengen mellom spesialpedagogikk og politikk". 

 

Sammen med Berit Groven og Ingvild Åmot utgir hun i mai 2019 den vitenskapelige antologien PPTs systemrettede arbeid i barnehagen: https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker%7C%7Cboker-som-kommer%7C%7Cppts-systemrettede-arbeid-i-barnehagen-uf.html

 

Monica publiserer jevnlig fagbokanmeldelser i Første Steg. 

 

Monicas kompetanseområde er pedagogikk, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, barnevern, sosialt arbeid, mangfold, kultur og etnisitet.

 

Hennes forskningsinteresser er forebygging og tidlig innsats, systemrettet arbeid i barnehagen, mangfold, nye familieformer, diagnoser, risiko, kjønnsforskning og vold

 

Utdanning

Monica er førstelektor i sosialpedagogikk, cand.polit pedagogikk og sosionom. Hun har i tillegg masteremner i psykisk helsearbeid, barnevern, flerkulturelt arbeid, organisasjon og organisering, nettverksarbeid med barn og unge, økonomisk-administrativ ledelse m.m. I fagkretsen har hun spesialpedagogikk, privatrett, idehistorie og sosiologi. 

Forskning og utvikling

Pågående prosjekt: Barnehagens speiling og synliggjøring av moderne famileformer. Dr.philos. prosjekt 2018-2021.

Holmen, Henriette og Bjerklund, Monica 2019. Ledelse av systemrettet arbeid i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit & Åmot, Ingvild (red.) 2019, PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Bjerklund, Monica, “Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa». Fagfellevurdert hos Tidsskrift for kjønnsforskning, trykkes i nr. 1/2019 

Bjerklund, Monica 2019. Systemrettet arbeid for å fremme kulturelt mangfold i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit og Åmot, Ingvild (red.): PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget 

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018): Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg(4), 54-56.

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen.

Bjerklund, Monica. (2017) Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. Mørland, Bodil og Lyngseth, Else J. (red.): Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Forlag. 

Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009 UiT   

Bjerklund, Monica og Nygaard, Vigdis. Fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. NORUT rapport 2010:7. ALTA: NORUT 2010 60 s. (2010/7). UiT 

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Søvde. Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 14-46 DMMH UiT 

Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark: analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5)

NORUT: NRK innslag om undersøkelsen: https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 47-74 DMMH UiT 

Bjerklund, Monica & Tordis Søvde. Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012, DMMH London: EU Rammeprogram 2013

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89- 

Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester: fire paper / Monica Bjerklund. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471); Volum 2009.150 s. HIF-rapport(2). UiT 

Bjerklund, Monica. Læring i praksis. Første steg 2017; Volum 4.(4) s. 64-64

Bjerklund, Monica. Sensitivitet som ressurs. Første steg 2017; Volum 1.

Bjerklund, Monica. Vil vekke leken i oss. Første steg 2017 (4) s. 52-52

Bjerklund, Monica. Grundig om digital kompetanse. Første steg 2016 (2)

Bjerklund, Monica. Praktisk og nyttig. Første steg 2016 (2)

Bjerklund, Monica. Et kampskrift for de yngste barna. Første steg 2015 (4)

Bjerklund, Monica. Vellykket om ledelse på flere nivåer. Første steg 2015 (1)

Bjerklund, Monica. Anvendelig forskning om små barns læring. Første steg 2013 ;Volum 3.(3) Suppl. 3 s. 53-53, DMMH 

Bjerklund, Monica. En bok med god "timing". Første steg 2013 (2) s. 60-60, DMMH.

Bjerklund, MonicaKonkret juridisk og faglig veiledning. Første steg 2013 ;Volum 1. s. 58-58. DMMH  Bjerklund, Monica, “Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa». Fagfellevurdert hos Tidsskrift for kjønnsforskning, trykkes i nr. 1/2019

 

Bjerklund, Monica. Systemrettet arbeid for å fremme kulturelt mangfold i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit og Åmot, Ingvild (red.): PPTs systemrettede arbeid i barnehagen som utgis på Universitetsforlaget våren 2019.

 

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018): Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg(4), 54-56.

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen. I Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Bjerklund, Monica. (2017) Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. Mørland, Bodil og Lyngseth, Else J. (red.): Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Forlag.

 

Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009 UiT   

 

Bjerklund, Monica og Nygaard, Vigdis. Fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. NORUT rapport 2010:7. ALTA: NORUT 2010 60 s. (2010/7). UiT

 

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Søvde. Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 14-46 DMMH UiT

 

Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark: analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5)

 

NORUT: NRK innslag om undersøkelsen: https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677

 

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 47-74 DMMH UiT 

 

Bjerklund, Monica & Tordis Søvde. Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012, DMMH London: EU Rammeprogram 2013

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-

 

Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester: fire paper / Monica Bjerklund. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471); Volum 2009.150 s. HIF-rapport(2). UiT

 Bjerklund, Monica. Læring i praksis. Første steg 2017; Volum 4.(4) s. 64-64

 Bjerklund, Monica. Sensitivitet som ressurs. Første steg 2017; Volum 1.

 

Bjerklund, Monica. Vil vekke leken i oss. Første steg 2017 (4) s. 52-52

 

Bjerklund, Monica. Grundig om digital kompetanse. Første steg 2016 (2)

 

Bjerklund, Monica. Praktisk og nyttig. Første steg 2016 (2)

 

Bjerklund, Monica. Et kampskrift for de yngste barna. Første steg 2015 (4)

 

Bjerklund, Monica. Vellykket om ledelse på flere nivåer. Første steg 2015 (1)

 

Bjerklund, Monica. Anvendelig forskning om små barns læring. Første steg 2013 ;Volum 3.(3) Suppl. 3 s. 53-53, DMMH 

Bjerklund, Monica. En bok med god "timing". Første steg 2013 (2) s. 60-60, DMMH.

Bjerklund, MonicaKonkret juridisk og faglig veiledning. Første steg 2013 ;Volum 1. s. 58-58. DMMH 

 


Publikasjoner