Gå til innholdet

Monica Bjerklund

Førstelelektor
Seksjon for pedagogikk

Førstelektor og emneansvarlig ved mastergrad i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og bachelor barnehagelærerutdanning.

Fagbokanmelder.  

Leder (og tidligere medlem i arbeidsutvalget) for forskergruppen spesialpedagogikk og tidlig innsats ved DMMH sammen med Ingvild Åmot og Frode Stenberg. 

Redaktør, antologi om PPTs systemiske arbeid i barnehagen sammen med Berit Groven og Ingvild Åmot. Utgis Universitetsforlaget våren 2019.

Pedagogisk utviklingsprosjekt ved emnet fag og felt, mastergrad i spesialpedagogikk: Politikk og spesialpedagogikk.

Kompetanseområde: pedagogikk, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, barnevern, sosialt arbeid, mangfold, kultur og etnisitet.

Forskningsinteresse og fordypning: systemrettet arbeid i barnehagen, mangfold, nye familieformer, diagnoser, risiko, vold og forebygging.

Utdanning

Førstelektor i sosialpedagogikk.

Cand.polit (hovedfag) pedagogikk, UiO.

Master- og videreutdanningsemner i psykisk helsearbeid, barnevern, flerkulturelt arbeid, organisasjon og organisering, nettverksarbeid med barn og unge, økonomisk-administrativ ledelse  m.m.

Cand.mag. pedagogikk/spesialpedagogikk, sosiologi og idehistorie.

Sosionom.

Forskning og utvikling

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter 2018-2019:

Barnehagens speiling og synliggjøring av modernfamilieformer. Dr.philos. prosjekt.

Redaktør og forfatter for antologi om PPT og systemrettet arbeid i barnehagen, planlagt utgitt ved Universitetsforlaget i 2019.

Sosialpedagogens rolle i arbeid mot barnefattigdom. Kapittel i fagfellevurdert antologi i sosialpedagogikk planlagt utgitt på Universitetsforlaget i 2019

  

Publikasjoner

Bjerklund, Monica. (2017) Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. Mørland, Bodil og Lyngseth, Else J. (red.): Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Forlag.

Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009 UiT    

Bjerklund, Monica og Nygaard, Vigdis. Fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. NORUT rapport 2010:7. ALTA: NORUT 2010 60 s. (2010/7). UiT

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Søvde. Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 14-46 DMMH UiT

Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark: analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5)

NORUT: NRK innslag om undersøkelsen: https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 47-74 DMMH UiT 

Bjerklund, Monica & Tordis Søvde. Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012, DMMH London: EU Rammeprogram 2013

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-

Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester: fire paper / Monica Bjerklund. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471); Volum 2009.150 s. HIF-rapport(2). UiT

Bjerklund, Monica. Læring i praksis. Første steg 2017; Volum 4.(4) s. 64-64

Bjerklund, Monica. Sensitivitet som ressurs. Første steg 2017; Volum 1.

Bjerklund, Monica. Vil vekke leken i oss. Første steg 2017 (4) s. 52-52

Bjerklund, Monica. Grundig om digital kompetanse. Første steg 2016 (2)

Bjerklund, Monica. Praktisk og nyttig. Første steg 2016 (2)

Bjerklund, Monica. Et kampskrift for de yngste barna. Første steg 2015 (4)

Bjerklund, Monica. Vellykket om ledelse på flere nivåer. Første steg 2015 (1)

Bjerklund, MonicaAnvendelig forskning om små barns læring. Første steg 2013 ;Volum 3.(3) Suppl. 3 s. 53-53, DMMH 

Bjerklund, Monica. En bok med god "timing". Første steg 2013 (2) s. 60-60, DMMH.

Bjerklund, MonicaKonkret juridisk og faglig veiledning. Første steg 2013 ;Volum 1. s. 58-58. DMMH