Gå til innholdet

Monica Bjerklund

Førstelelektor
Seksjon for pedagogikk

I permisjon studieåret 2019/2020 for å arbeide som seniorforsker i kommune og velferd ved Telemarksforskning. 

Medlem i forskergruppe i profesjonskunnskap om vold, overgrep og sosiale og emosjonelle vansker ved USN.

Medlem i SANKSs Forsker og Fagnettverk, Finnmarkssykehuset.

Tidligere emneansvarlig og førstelektor ved mastergrad i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og bachelor barnehagelærerutdanning.

Tidligere leder av forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats ved DMMH sammen med førsteamanuensis Ingvild Åmot og professor Frode Stenberg.

Redaktør for den vitenskapelige antologien PPTs systemrettede arbeid i barnehagen: https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker%7C%7Cboker-som-kommer%7C%7Cppts-systemrettede-arbeid-i-barnehagen-uf.html

Pågående forskningsprosjekter:

Barnehagens speiling og synliggjøring av moderne famileformer. Dr.philos. prosjekt 2018-2021. Intervju med Kilden om funn i prosjektet finner du her: http://kjonnsforskning.no/nb/2019/04/mor-ser-ikkje-p%C3%A5-s%C3%A6ddonor-som-far

 Samiske barnehager som helsefremmende arena Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer. 2019-2022

Didaktisk utviklingsarbeid:

Under kvalifisering til merittert underviser. Har deltatt i DMMHs studie i universitets- og høgskolepedagogikk, kollegaveilederkurs, hospitering i barnehage og i konferansepresentasjon av et pedagogisk utviklingsprosjekt med tittelen "Sammenhengen mellom spesialpedagogikk og politikk" gjennomført ved mastergrad i spesialpedagogikk.

Har veiledet bachelorstudenter siden 2000, videreutdanningsstudenter innen psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid og barnevern siden 2004 og masterstudenter siden 2011. Mastersensor for NTNU og UiT.

Bachelorsensor for Høgskolen i Innlandet og OsloMet. Gjør fagfellevurderinger for fagtidsskrifter. Har ledet/deltatt i komiteer for tilsetting i vitenskapelige stillinger og opprykk. 

Publiserer jevnlig fagbokanmeldelser i Første Steg.

Kompetanse og forskningsinteresse:

Kompetanse innen pedagogikk, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, barnevern, sosialt arbeid, mangfold, kultur og etnisitet.

Forskningsinteresser er forebygging og tidlig innsats, systemrettet arbeid i barnehagen, mangfold, nye familieformer, diagnoser, risiko, kjønnsforskning og vold. 

Utdanning

Førstelektor i sosialpedagogikk, cand.polit pedagogikk og sosionom.

I tillegg: masteremner i psykisk helsearbeid, barnevern, barn, barndom og familie, flerkulturelt arbeid, innvandring, integrasjon, mangfold, organisasjon og organisering, nettverksarbeid med barn og unge, økonomisk-administrativ ledelse i offentlig sektor m.m. Har også spesialpedagogikk, privatrett, idehistorie, sykdom og helse i Afrika, utviklingspsykologi, sosiologi og universitets- og høgskolepedagogikk i fagkretsen.

Har gjennomført opplæringsdelen for ph.d. med emnene: Forskning og samfunn, UiO , Identitetskonstruksjon: møtet mellom det kulturelle og personlige, UiO, Ulike perspektiver på læring, UiO. 

Forskning og utvikling

Internasjonalisering:

EEA Scholarship Program Slovakia, incoming Teacher; 2016-04-24 - 2016-05-04 Tittel: Norwegian kindergarten and Special Education in Norwegian kindergartens. University of Presov. Undervisning ved master spesialpedagogikk og bachelor barnehagelærer. https://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/ehp/foto/24856/

 EEA Scholarship Program. Veileder for besøkende ph.d. kandidat, DMMH.

Prosjekt: SHER Project (Safe Healthy and Equal Relationships)  Project Aim: To develop, test and produce a training and educational package which promote awareness of healthy relationships and combat dating violence. Training package should be adaptable and capable of being rolled out across European Member States. EU-project - UK, Spain and Bulgaria.

Bjerklund, Monica & Tordis Søvde. Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012, DMMH London: EU Rammeprogram 2013

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-

 Bjerklund, Monica & Tordis Søvde. Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012, DMMH London: EU Rammeprogram 2013 http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-

University of Stirling, Skottland, Department of Public Relations Stilling: Visiting research fellow. Finansiert av Norges Forskningsråds KUPP-program (kunnskapsutvikling i profesjon- og profesjonsutdanning).

 

Publikasjoner

2019

Bjerklund, Monica. "Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa". Definisjoner av egen familieform hos enslige kvinner som har fått barn ved hjelp av sædgiver. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 (1) s.44-59  [Fagfellevurdert]

 Bjerklund, Monica. Inspirerende om de yngste barna. Første steg 2019 (1)  

 Bjerklund, Monica. Mor ser ikkje på sæddonor som far til barnet. Kilden Kjønnsforskning.no [Internett] 2019-04-05

 Bjerklund, Monica. Solomødres ønsker til barnehagen. Første steg 2019

 Bjerklund, Monica. Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom. I: Sosialpedagogiske perspektiver. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501.  s.15 [Fagfellevurdert]

 Bjerklund, Monica. Systemrettet arbeid for å fremme kulturelt mangfold som ressurs. I: PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030418.  s.87-99 [Fagfellevurdert]

 Bjerklund, Monica; Groven, Berit; Åmot, Ingvild. Innledning. I: PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030418.  s.12-18 [Fagfellevurdert]

 Bjerklund, Monica; Groven, Berit; Åmot, Ingvild (red.). PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030418) 200 s. [Fagfellevurdert.]

 Holmen, Henriette Gladsø; Bjerklund, Monica. Ledelse av systemrettet arbeid i barnehagen. I: PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030418. s.128-142


2018

Bjerklund, Monica. Barndommens egenverdi under krysspress. Første steg 2018 (4)

 Bjerklund, Monica. Barnehagens synliggjøring og speiling av moderne familieformer. Presentasjon av dr.philos.prosjekt. FoU-lunsj; 2018-09-12 - 2018-09-12. DMMH

 Bjerklund, Monica. Mangfold i systemrettet arbeid i barnehagen. Seminar om mangfold og inkludering i utdanning og sosialt arbeid; 2018-05-29 - 2018-05-29  

 Bjerklund, Monica. Sosialpedagogen i møte med familierisiko. Rundebordskonferanse i sosialpedagogikk; 2018-05-07 - 2018-05-08

 Bjerklund, Monica; Lyngseth, Else Johansen. Klasseromforskning og didaktisk utviklingsarbeid. Politikk og spesialpedagogikk. Midt-Norsk Forskerforum for Spesialpedagogikk 15. november 2018; 2018-11-15 - 2018-11-15

 Bjerklund, Monica; Lyngseth, Else Johansen. Spesialpedagogikk og politikk. FoU i Praksis. Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning.; 2018-10-24 - 2018-10-25. [Fagfellevurdert]

 Åmot, Ingvild; Bjerklund, Monica. Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg 2018 (4) s.54-56  

 Åmot, Ingvild; Bjerklund, Monica. Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen 2018 16 s.

2017

Bjerklund, Monica. Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. I: Tidlig innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49596-8.  s.168-185 [Fagfellevurdert.]

 Bjerklund, Monica. Å SKRIVE RADIKALT BOKMÅL. Språknytt 4/2017, Språkrådet, s. 32 [Tidsskrift] 2017-10-27

 Bjerklund, Monica, Læring i praksis. Første steg 2017 ;Volum 4.(4) s.64-64

 Bjerklund, Monica. Redd for reaksjoner. Forskerforum 7 [Fagblad] 2017-09-04

 Bjerklund, Monica. Sensitivitet som ressurs. Første steg 2017 ;Volum 1.

 Bjerklund, Monica. Vil vekke leken i oss. Første steg 2017 (4) s.52-52


2016

Bjerklund, Monica. Grundig om digital kompetanse.. Første steg 2016 (2)  

 Bjerklund, Monica. Norwegian kindergarten. EEA Scholarship Program Slovakia, incoming Teacher; 2016-04-24 - 2016-05-04

 Bjerklund, Monica. Praktisk og nyttig. Første steg 2016 (2)

 

2015

Bjerklund, Monica. Et kampskrift for de yngste barna. Første steg 2015 (4)

 Bjerklund, Monica. Vellykket om ledelse på flere nivåer. Første steg 2015 (1)

2013

Bjerklund, Monica. Anvendelig forskning om små barns læring. Første steg 2013. Volum 3.(3) Suppl. 3. s.53-53

 Bjerklund, Monica. En bok med god "timing". Første steg 2013 (2) s.60-60

 Bjerklund, Monica. Konkret juridisk og faglig veiledning. Første steg 2013 ;Volum 1. s.58-58

 Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Kristine. Evaluation report. EU-program SAFE, HEALTHY AND EQUAL RELATIONSHIPS (DAPHNE SHER). Soutwark Council, Communities, Law and Gowernance Department. London: Daphne III EU-programme (2007-2013) 2013 50 s. NTNU UiT

 Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Kristine. Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-828104-235-3.  s.14-46 [Fagfellevurdert]

 Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.  s.47-74 [Fagfellevurdert]

 

2012

Bjerklund, Monica. Evaluation – Update and discussion from Norway on report findings. DAPHNE SHER, EU-project; 2012-07-02 - 2012-07-03

 Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Kristine. «Jeg slo henne rett ned!» Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. Nordic Forsa Conference, Trondheim 2012; 2012-10-04 - 2012-10-06

 Senior, Dinah; Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Kristine. Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). London: South Wark Council 2012

 Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Kristine. Evaluaciòn del programa SHER. SHER conferencia final. Jornadas Europeas. Juventud y estrategias de prevenciòn de violenvia de gènero. 2012

 2011

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. Safeguarding Evaluation. Daphne Sher EU project Launch; 2011-06-21 - 2011-06-24 UiT2010

 Bjerklund, Monica. Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. Norut rapport 2010:7. ALTA: Norut 2010 60 s. (2010/7) UiT 2009

 Bjerklund, Monica. Derfor dropper de videregående, Forskere er nå nærmere svaret på hvorfor det er så mange som dropper skolen i Finnmark https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677. NRK [TV] 2009-04-14

 Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471) 150 s. UiT

 Bjerklund, Monica. Til barnets beste. Samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Kurs for ansatte i barnehager og barneverntjeneste i Alta kommune.  2009-09-29 - 2009-09-29 UiT

 Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn.Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet. Oslo2 009

 Bjerklund, Monica; Lie, Ivar. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Presentasjon for Finnmark Fylkeskommunes opplæringsavdeling og pressekonferanse. Presentasjon og pressekonferanse Finnmark Fylkeskommunes opplæringsavd.; 2009-04-14 - 2009-04-14 NORUT UiT

 Bjerklund, Monica; Lie, Ivar. Foredrag om bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark - analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Seminar Finnmark Fylkeskommune for OT-rådgivere og PPT. Opplæringsavdelinga i Finnmark. Seminar for PPT og OT-tjenestene.; 2009-06-09 - 2009-06-10 NORUT UiT

 Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Kristine. Jenter og vold i nord Vold blant jenter i Finnmark i et kulturperspektiv. Mestring, resiliens og helsefremmende faktorer i møte med vold og traumatisert stress. Makt, kjønn og overgrep i samiske områder; 2009-05-28 - 2009-05-29 UiT

 Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark : analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5) NORUT UiO UiT