Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Monica Seland

Professor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 01,
lokasjon
Kontor: 1629
Ekspertområder
Jeg jobber med

 

Programansvarlig for Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring.

Emneansvarlig for masteremnet Barndom, lek og læring - diskurser og praksiser, og for masteroppgaven. 

Undervisning og veiledning av studenter på alle nivå

Utdanning

Utdannet førskolelærer i 1992,  jobbet ti år som pedagogisk leder og styrer i barnehage.

Hovedfag i førskolepedagogikk (DMMH/NTNU)(2004)

PhD i tverrfaglig barneforskning fra Norsk senter for barneforskning (NOSEB/NTNU)(2009)

UH-pedagogikk (DMMH 2021)

 

Forskning og utvikling

 

Forskningsinteresser: 

- Hvordan politiske føringer og hegemoniske diskurser skaper vilkår for barn og ansattes liv i barnehagen

- Barns hverdagsliv i barnehagen

- Barnehagekvalitet 

- Natur og bærekraft 

 

 

Publikasjoner
 • Seland, M., & Pålerud, T. (2023). Barna og programmene : kan standardisert pedagogikk fremme sosial kompetanse? Fagbokforlaget. 
   
 • Franck, K., Seland, M., Rimul, J., Sivertsen, A. H., & Kernan, M. (2022). Assessing children's psychosocial well-being: Norwegian early childhood education and care teachers’ challenges when completing a global screening tool. Contemporary Issues in Early Childhood, https://doi.org/10.1177/14639491221133454 
   
 • Seland, M., Moe, B. & Sandseter, E.B.H. (2021). Harassment in ECEC institutions: 4- to 6-year-old children’s experiences. Early Years. An International Research Journal. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09575146.2021.1958198

 • Seland, M. (2020). Når evidens møter praksis. En studie av programbasert arbeid med sosial kompetanse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

 • Kernan, M., Cortellesi, G., Sivertsen, A.H., Rimul, J., Seland, M., Sandseter, E.B.H., et.al. (2019). SEEDS OF CHANGE: Supporting social and emotional well-being of children in Early Childhood Education and Care through team reflection. ICDI, Leiden. Netherlands.
  https://icdi.nl/media/uploads/downloads/seed-guidelines-full_1.pdf

 • Seland, M. (2018). Lekende improvisasjon som interkulturell kompetanse i barnehagen?  [Playfull Improvisation as Intercultural Competence in ECEC?]. In: S. Kibsgaard (ed.) Veier til språk. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Kernan, M., Cortellesi, G., Sandseter, E.B.H., Seland, M., Sivertsen, A.H., Rimul, J. et.al. (2018). The Psychosocial Well-being of Young Children in ECEC Settings. A study conducted in five European countries. Research Report of the SEED Project (2017-2019). ICDI, Leiden. Netherlands.
  https://icdi.nl/media/uploads/downloads/seed-research-report-21dec18-final.pdf

 • Seland, M. (2011/2018). Individet og fellesskapet. Valgfrihet og medvirkning som konkurrerende praksiser i dagens barnehage. [The individual and the community. “Freedom of choice” and “participation” as competitive practices]. In: Glaser et.al. (eds.) Barnehagens grunnsteiner. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Sandseter, E. B. H. & Seland, M. (2017). 4-6 year-old Children's Experience of Subjective Well-being and Social Relations in ECEC institutions. Child Indicators Research. https://doi.org/10.1007/s12187-017-9504-5

 • Ljunggren, B., Moen, K.H., Seland, M., Naper, L.R. et.al. (2017). Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger. DMMH's publikasjonsserie. https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/barnehagens-rammeplan-mellom-styring-og-skjonn.pdf

 • Seland, M. (2017). Uenig eller ulydig? Barns motstand i en lærende organisasjon. [Disagreement or Disobedience? Children’s Resistance in Organizations]. In: M. Øksnes and M. Samuelsson (eds.) Motstand. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Sandseter, E. B. H. & Seland, M. (2016). Children's Experience of Activities and Participation and their Subjective Well-being in Norwegian Early Childhood Education and Care Institutions. Child Indicators Research. Vol.9(4). pp 913–932 https://doi.org/10.1007/s12187-015-9349-8

 • Seland, M., Sandseter, E.B.H., Bratterud, Å. (2015). One - to three-year-old children’s experience of subjective wellbeing in day care. Contemporary Issues in Early Childhood. Vol.16(1). pp 70-83
  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1463949114567272

 • Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2015). Barns trivsel i Oslo-barnehagen. Oslo kommune. Rapport.

 • Ødegaard, E.E., Aukland, S., Gjems, L., Pålerud, T., Seland, M. og Røys, H.G. (2014): Tekstforslag til revidert rammeplan for barnehagen, levert til Utdanningsdirektoratet 14. februar 2014. http://prosjekt.hib.no/barnehagepionerene/wp-content/uploads/2015/09/tredjeutkast-rammeplan-19-02-2014.pdf

 • Seland, M. (2013): Nei! Jeg vil ikke! Hvordan forstå barns motstand i barnehagen som en del av deres danning til demokrati?  [No! I don’t want to! How to understand children’s resistance in ECEC settings in light of notions of democracy and citizenship] In: A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (eds.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Bratterud, Å., Sandseter, E.B., Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter Midt-Norge nr.21. https://www.ntnu.no/documents/10293/e209a87f-58a4-4fb5-8be6-9b3d5f458462

 • Seland, M. (2012): Barnehagens nye rom sett i lys av diskursen om livslang læring. [Kindergarten spaces – materializing the discourse of lifelong learning?]. In: A. Krogstad et.al. (eds.) Rom for barnehage. Et flerfaglig perspektiv på barnehagens rom. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Kjørholt, A. T. & Seland, M. (2011). Kindergarten as a Bazar. Freedom of choice and new forms of regulation. In: Kjørholt, A. T. & Qvortrup, J. (eds.) The Modern Child and the Flexible Labour Market. Exploring Early Childhood Education and Care. London: Palgrave.

 • Seland, M. (2011). Livet i den fleksible barnehagen. Muligheter og utfordringer i en barnehage i endring. [Everyday life in the flexible kindergarten. Possibilities and challenges when ECEC’s are changing]. Oslo: Universitetsforlaget

 • Seland, M. (2010). Barndomsforskning i dag med særlig vekt på "Politics of childhood". [Contemporary childhood research - with a special look to the "Politics of childhood" tradition]. In: BARN 28 (2) s.65-79.

 • Seland, M. (2009). Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. [The modern child and the flexible kindergarten. An ethnographic study of everyday life in light of new discourses on children and childhood]. PhD thesis: Norwegian Centre for Child Research (NOSEB), NTNU