Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Morten Sæther

Dosent
Faggruppe for musikk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 21, Mobil: 922 22 576
e-post
E-post: msa@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1540
Ekspertområder
Jeg jobber med

Morten Sæther ble i 2020 utnevnt til merittert underviser ved DMMH. En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. 

Morten underviser i musikk i fordypningsenheten; Internasjonal klasse; master i barnekultur og kunstpedagogikk; masteremnet Språklæring og språkutvikling; Universitetspedagogikk; Styrerutdanningen og Kollegaveiledning. Morten veileder også studenter som skriver masteroppgaver.  

Utdanning

Pedagogisk utviklingsprogram (PEDUP) Universitetspedagogikk NTNU 2014

Masterveiledningskurs ved program for lærerutdanning PLU,               (NAFOL) 2010

Dramapedagogisk historie og teori UNIT 30 stp. 2010

Cand. Philol. med hovedfag i musikkvitenskap 1990 UNIT

Cand. Mag. m/ Musikk, pedagogikk og spesialpedagogikk 1985

 

Forskning og utvikling

Utviklingsarbeid: har gjennomført større utviklingsarbeid i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen (2016), har ledet et utviklingsprosjekt i oppdag av Norsk kulturskoleråd ( Kreativt oppvekstmiljø, barnehage)l som inkluderte 8 barnehager og 5 kulturskoler.

Forskningsinteresse: Studenters og barns musikalitet. Barns musikalske uttrykk og læring.

Barnehagelærerens profesjonsforståelse. Musikk og samspill mellom voksne og barn i barnehage og musikk i spesialpedagogisk arbeid i barnehage. vei

 

Publikasjoner

Se for øvrig Cristin.

Her følger fra siste år.: 

Sæther, M. (2023). Inclusive Music Pedagogy in ECEC Institutuions. Paper at ECECD Conference in Caiscais, Portugal. 31.08 – 02-09. 2023 

Sæther, M. (2023). Musikk og estetiske prosesser. 3 utg. (kap.3. s. 79-105). I Bakke, K.,            Jenssen, C. og Berggraf Sæbø, A. Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i          barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Sæther, M. (2023). Music in Inclusive Education in Early Childhood Education and Care           institutions. In G. Luambano, G. Stordal & M. Sæther (Eds.). Report on inclusive            childhood education and care in Southern and Eastern Africa. Queen Mauds University College publikasjoner.  P 69-77

Sæther, M. (2022). Musikkens muligheter for må skape et inkluderende fellesskap I N. B,          Hanssen, R. M. Hassel, T. Haugen og M. Sæther. Kunstens muligheter i           spesialpedagogisk arbeid (s. 137-153.) Universitetsforlaget.

Sæther, M. (2022). Å synge eller ikke synge. Paper ved konferansen MiU 2022 «Utforksende     perspektiver på musikk og utdanning». Nord Universitet 26.-27. okt. Levanger  

Hanssen, N.B., Hassel, R. M., Haugen, T. og Sæther. M. (2022). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. I N. B. Hanssen, R. M. Hassel, T. Haugen og M. Sæther.   Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid ( Universitetsforlaget.

Sæther, M. (2021). Barns lek med sang, I. C. D. Fodstad, V. Glaser og M. Sæther. Den frie

lekens vilkår (s.172-190). Universitetsforlaget. 

Torgersen, J. K. & Sæther, M. (2021). Er jeg musikalsk? Barnehagelærerstudenters

oppfatning av egen musikalitet. I E. Angelo, J. Knigge, M. Sæther & W. Waagen Red.), Higher Education as Context for Music Pedagogy Research (s. 297–321). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/ noasp. 119.ch12 Lisens: CC BY-NC-ND 4.0.

Angelo, E., Knigge, J., Sæther, M. & Waagen, W. (2021). The Discursive Terms of

Music/Teacher Education at Four Higher Educational Institutions. In E. Angelo, J. Knigge, M. Sæther & W. Waagen (Eds.), Higher Education as Context for Music Pedagogy Research (pp. 351–385). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.119.ch14 License: CC BY-NC-ND 4.0.

Sæther, M. & Angelo, E. (2019). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget