Gå til innholdet

Nassira Essahli Vik

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Høgskolelektor - Seksjon for pedagogikk

Utdanning

Jeg jobber med en doktoravhandling: Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Et hinder eller til hjelp for sosial inkludering. 

Prosjektet er finansiert av: Trondheim kommune og Norges forskningsråd

 

Master i førskolepedagogikk, NTNU/DMMH, pedagogisk institutt. Temaet for masteroppgaven: flerspråklige barn mellom kartlegging og inkludering – en diskursanalyse.

 

Barnehagelærer (Bachelorgrad), Dronning Mauds Minne Høgskolen Fordypning i organisasjon og ledelse.


Norsk for fremmedspråklige, NTNU

Den siste delen av kurset i norsk for fremmedspråklige ble tatt ved NTNU.

 

Diplome de Technicien, L’ institut Specialisé de Technologie Appliquée, Oujda

 

Bacchalaureat Lettres modernes Billingues, Ministere d’éducation nationale. Maroc

 

 

Forskning og utvikling

Jeg forsker på språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Jeg er også opptatt av mangfold og inkludering/ ekskluderings-mekanismer i samhandling i barnehage. 

Publikasjoner

Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

(2017)

Artikkel i: TIDSSKRIFT FOR NORDISK BARNEHAGEFORSKNING

Flerspråklige barn mellom kartlegging og inkludering- en diskursanalyse (Masteroppgave, 2013)

Vik, Nassira Essahli (2013): Språkkartlegging av flerspråklige barn - mål, middel, eller bare middels viktig? Barnehagefolk. 3-2013.