Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Nassira Essahli Vik

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 78, Mobil: 979 96 377
E-post: nev@dmmh.no
Kontor: 714
Ekspertområder
Utdanning

Jeg jobber med en doktoravhandling: Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Et hinder eller til hjelp for sosial inkludering. 

Prosjektet er finansiert av: Trondheim kommune og Norges forskningsråd

 

Master i førskolepedagogikk, NTNU/DMMH, pedagogisk institutt. Temaet for masteroppgaven: flerspråklige barn mellom kartlegging og inkludering – en diskursanalyse.

 

Barnehagelærer (Bachelorgrad), Dronning Mauds Minne Høgskolen Fordypning i organisasjon og ledelse.


 

 

 

Forskning og utvikling
Jeg forsker på språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Jeg er også opptatt av mangfold og inkludering/ ekskluderings-mekanismer i samhandling i barnehage. 
Publikasjoner

Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss? (2017). Artikkel i: TIDSSKRIFT FOR NORDISK BARNEHAGEFORSKNING

Flerspråklige barn mellom kartlegging og inkludering- en diskursanalyse (Masteroppgave, 2013)

Vik, Nassira Essahli (2013): Språkkartlegging av flerspråklige barn - mål, middel, eller bare middels viktig? Barnehagefolk. 3-2013.