Gå til innholdet
Lukk

Nassira Essahli Vik

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk

Høgskolelektor/stipendiat

Seksjon for pedagogikk

Utdanning

Jeg jobber med en doktoravhandling: Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Et hinder eller til hjelp for sosial inkludering. 

Prosjektet er finansiert av: Trondheim kommune og Norges forskningsråd

 

Master i førskolepedagogikk, NTNU/DMMH, pedagogisk institutt. Temaet for masteroppgaven: flerspråklige barn mellom kartlegging og inkludering – en diskursanalyse.

 

Barnehagelærer (Bachelorgrad), Dronning Mauds Minne Høgskolen Fordypning i organisasjon og ledelse.


 

 

 

Forskning og utvikling

Jeg forsker på språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Jeg er også opptatt av mangfold og inkludering/ ekskluderings-mekanismer i samhandling i barnehage. 

Publikasjoner

Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss? (2017). Artikkel i: TIDSSKRIFT FOR NORDISK BARNEHAGEFORSKNING

Flerspråklige barn mellom kartlegging og inkludering- en diskursanalyse (Masteroppgave, 2013)

Vik, Nassira Essahli (2013): Språkkartlegging av flerspråklige barn - mål, middel, eller bare middels viktig? Barnehagefolk. 3-2013.