Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Olav Bjarne "Ollis" Lysklett

Dosent
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 50, Mobil: 984 39 575
e-post
E-post: obl@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 608
Ekspertområder
Jeg jobber med

Klassestyrer for andreklassen på Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv.

Emneansvarlig for Natur, helse og bevegelse 2 - BNNHB2030

Emneansvarlig og klassestyrer for  videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen.

Styrerepresentant Nasjonalt nettverk for FYSFOS i barnehagelærerutdanningen.

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk (15 STP), DMMH, 2015.

Idrettskandidat fra Norges idrettshøgskole, uteksaminert fra idrettsvitenskapelig institutt ved NTNU, 1996.

Pedagogisk seminar Universitetet i Trondheim, 1992

Cand. Mag. fra Trondheim økonomiske høgskole (idrett og økonomi), 1991

Forskning og utvikling

Har i en årrekke forsket på Natur - og friluftsbarnehager og ga i 2013 ut boka "Ute hele uka - Natur og friluftsbarnehagen" på Universitetsforlaget.

 Forsker for tiden på barns motorikk og fysiske form og har gjort studier på Idrettsbarnehager.

Barnehageovertagelse hvor en liten gruppe studenter "adopterer" en avdeling i en barnehage er mitt seneste forskningsfokus,

 Er svært "utefokusert" både i jobb og fritid.

 

Publikasjoner

Hentet fra CHRISTIN 28.august 2019.

 

2019
1 Lysklett, Olav Bjarne; Berg, Anne; Moe, Børge
Motor competence and physical fitness among children attending nature preschools and traditional preschools. International Journal of Play 2019 ;Volum 8.(1) s. 53-64
DMMH 
 
2018
2 Berg, Anne; Lysklett, Olav Bjarne
Femåringers motoriske kompetanse og fysiske form :. FoU i praksis 2018 (1) s. 27-46
DMMH 
 
 
3 Emilsen, Kari; Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne
Gutter som slutter – om motivasjon og trivsel i barnehagelærerutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH NTNU 
 
 
4 Lysklett, Olav Bjarne; Berg, Anne; Moe, Børge
Motor Competence and Physical Fitness among Children attending Nature Preschools and Traditional Preschools. EECERA 28th conference; 2018-08-28 - 2018-08-31
DMMH 
 
 
5 Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari; Nordli, Arnt
Gutter og (jenter) som slutter - om frafall i barnehagelærerutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH 
 
 
6 Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari
Should I stay or should I go? How does Queen Maud University college (QMUC) facilitate teacher training for male students? (in Norway. Forskningskonferanse; 2018-08-30 - 2018-09-01
DMMH 
 
2017
7 Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne
Dropout, motivation and well-being among male (and female) ECEC bachelor students (in Norway). Konferanse; 2017-08-20 - 2107-09-01
DMMH 
 
 
8 Lysklett, Olav Bjarne
Nature preschools in Denmark, Sweden, Germany and Norway. Characteristics and differences.. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. s. 242-250
DMMH 
 
 
9 Lysklett, Olav Bjarne; Berg, Anne
Motor competence and physical fitness among Norwegian preschoolers.. Early Childhood Education –Beyond the crisis” 27th EECERA annual conference; 2017-08-29 - 2017-09-01
DMMH 
 
 
10 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne
Outdoor education in the Nordic region.. I: International Handbook of Early Childhood Education. Springer 2017 ISBN 9789402409253. s. 889-906
DMMH 
 
2016
11 Lysklett, Olav Bjarne; Berger, Henrik*
What are the characteristics of nature preschools in Norway, and how do they organize their daily activities?. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2016 s. 1-13
DMMH 
 
 
12 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne
Outdoor education in the Nordic region. I: Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years Learning. Springer 2016 ISBN 978-3-319-42557-3. s. 115-132
DMMH 
 
2015
13 Berger, Henrik*; Lysklett, Olav Bjarne; Sando, Ole Johan
Gode uteopplevelser for de yngste. Barnehagefolk 2015 (1) s. 64-67
DMMH 
 
2014
14 Lysklett, Olav Bjarne; Ejbye-Ernst, Niels
Er naturen farlig? Om børns leg i naturbørnehaver. I: Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205469457. s. 176-191
DMMH 
 
2013
15 Hagen, Trond Løge; Lysklett, Olav Bjarne
Små barn i uterommet. I: Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40920-3. s. 142-157
DMMH 
 
 
16 Lysklett, Olav Bjarne
Out all week long - Nature preschools. Legepladsen 2013 (3) s. 4-5
DMMH 
 
 
17 Lysklett, Olav Bjarne
Ute hele uka. Natur- og friluftsbarnehagen. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02001-3) 208 s. 
DMMH 
 
 
18 Lysklett, Olav Bjarne; Sando, Ole Johan; Berger, Henrik W.
Naturbarnehager: Kjennetegn på-,innhold i- og småbarn ute om vinteren i-. FoU i praksis 2012. Selvorganisert seminar; 2013-04-22 - 2013-04-23
DMMH 
 
 
19 Sando, Ole Johan; Lysklett, Olav Bjarne
Småbarn i naturbarnehager om vinteren. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6. s. 224-231
DMMH