Gå til innholdet
Lukk

Olav Bjarne "Ollis" Lysklett

Dosent
Seksjon for fysisk aktivitet og helse

Klassestyrer for andreklassen på Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv.

Emneansvarlig for Natur, helse og bevegelse 2 - BNNHB2030

Ansattes representant i høgskolestyret ved DMMH.

Styrerepresentant Nasjonalt nettverk for FYSFOS i barnehagelærerutdanningen.

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk (15 STP), DMMH, 2015.

Idrettskandidat fra Norges idrettshøgskole, uteksaminert fra idrettsvitenskapelig institutt ved NTNU, 1996.

Pedagogisk seminar Universitetet i Trondheim, 1992

Cand. Mag. fra Trondheim økonomiske høgskole (idrett og økonomi), 1991

Forskning og utvikling

Har i en årrekke forsket på Natur - og friluftsbarnehager og ga i 2013 ut boka "Ute hele uka - Natur og friluftsbarnehagen" på Universitetsforlaget.

 Forsker for tiden på barns motorikk og fysiske form og har gjort studier på Idrettsbarnehager.

 Er svært "utefokusert" både i jobb og fritid.

 

Publikasjoner

Hentet fra CHRISTIN 28.august 2019.

 

2019
1 Lysklett, Olav Bjarne; Berg, Anne; Moe, Børge
Motor competence and physical fitness among children attending nature preschools and traditional preschools. International Journal of Play 2019 ;Volum 8.(1) s. 53-64
DMMH 
 
2018
2 Berg, Anne; Lysklett, Olav Bjarne
Femåringers motoriske kompetanse og fysiske form :. FoU i praksis 2018 (1) s. 27-46
DMMH 
 
 
3 Emilsen, Kari; Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne
Gutter som slutter – om motivasjon og trivsel i barnehagelærerutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH NTNU 
 
 
4 Lysklett, Olav Bjarne; Berg, Anne; Moe, Børge
Motor Competence and Physical Fitness among Children attending Nature Preschools and Traditional Preschools. EECERA 28th conference; 2018-08-28 - 2018-08-31
DMMH 
 
 
5 Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari; Nordli, Arnt
Gutter og (jenter) som slutter - om frafall i barnehagelærerutdanningen. Forskingskonferanse: FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH 
 
 
6 Nordli, Arnt; Lysklett, Olav Bjarne; Emilsen, Kari
Should I stay or should I go? How does Queen Maud University college (QMUC) facilitate teacher training for male students? (in Norway. Forskningskonferanse; 2018-08-30 - 2018-09-01
DMMH 
 
2017
7 Emilsen, Kari; Lysklett, Olav Bjarne
Dropout, motivation and well-being among male (and female) ECEC bachelor students (in Norway). Konferanse; 2017-08-20 - 2107-09-01
DMMH 
 
 
8 Lysklett, Olav Bjarne
Nature preschools in Denmark, Sweden, Germany and Norway. Characteristics and differences.. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. s. 242-250
DMMH 
 
 
9 Lysklett, Olav Bjarne; Berg, Anne
Motor competence and physical fitness among Norwegian preschoolers.. Early Childhood Education –Beyond the crisis” 27th EECERA annual conference; 2017-08-29 - 2017-09-01
DMMH 
 
 
10 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne
Outdoor education in the Nordic region.. I: International Handbook of Early Childhood Education. Springer 2017 ISBN 9789402409253. s. 889-906
DMMH 
 
2016
11 Lysklett, Olav Bjarne; Berger, Henrik*
What are the characteristics of nature preschools in Norway, and how do they organize their daily activities?. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2016 s. 1-13
DMMH 
 
 
12 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne
Outdoor education in the Nordic region. I: Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years Learning. Springer 2016 ISBN 978-3-319-42557-3. s. 115-132
DMMH 
 
2015
13 Berger, Henrik*; Lysklett, Olav Bjarne; Sando, Ole Johan
Gode uteopplevelser for de yngste. Barnehagefolk 2015 (1) s. 64-67
DMMH 
 
2014
14 Lysklett, Olav Bjarne; Ejbye-Ernst, Niels
Er naturen farlig? Om børns leg i naturbørnehaver. I: Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205469457. s. 176-191
DMMH 
 
2013
15 Hagen, Trond Løge; Lysklett, Olav Bjarne
Små barn i uterommet. I: Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40920-3. s. 142-157
DMMH 
 
 
16 Lysklett, Olav Bjarne
Out all week long - Nature preschools. Legepladsen 2013 (3) s. 4-5
DMMH 
 
 
17 Lysklett, Olav Bjarne
Ute hele uka. Natur- og friluftsbarnehagen. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02001-3) 208 s. 
DMMH 
 
 
18 Lysklett, Olav Bjarne; Sando, Ole Johan; Berger, Henrik W.
Naturbarnehager: Kjennetegn på-,innhold i- og småbarn ute om vinteren i-. FoU i praksis 2012. Selvorganisert seminar; 2013-04-22 - 2013-04-23
DMMH 
 
 
19 Sando, Ole Johan; Lysklett, Olav Bjarne
Småbarn i naturbarnehager om vinteren. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6. s. 224-231
DMMH