Gå til innholdet

Olav Bjarne "Ollis" Lysklett

Dosent
Seksjon for fysisk aktivitet og helse

Klassestyrer for Fordypningen "Fysisk fostring" i  FLU 2014/15

Emneansvarlig for fordypningen "Lek og læring i naturen" i BLU 2015/16

Tillitsvalgt for Forskerforbundet

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk (15 STP), DMMH, 2015.

Idrettskandidat fra Norges idrettshøgskole, uteksaminert fra idrettsvitenskapelig institutt ved NTNU, 1996.

Pedagogisk seminar Universitetet i Trondheim, 1992

Cand. Mag. fra Trondheim økonomiske høgskole (idrett og økonomi), 1991

Forskning og utvikling

Har i en årrekke forsket på Natur - og friluftsbarnehager og ga i 2013 ut boka "Ute hele uka - Natur og friluftsbarnehagen" på Universitetsforlaget.

 Forsker for tiden på barns motorikk og fysiske form og har gjort studier på Idrettsbarnehager.

 Er svært "utefokusert" både i jobb og fritid.

 

Publikasjoner

Her er noen utvalgte publikasjoner siden 2010.

Fagfellevurderte artikler.

Lysklett, O.B. (2011). Idrettsbarnehager - Hva er det for noe? I Fou i Praksis 2010. Hoel, T.L, Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. og Wæge, K. (Red). s. 299-306. Tapir akademiske forlag, Trondheim.

Sando, O.J. og Lysklett. O.B. (2012). 1-3-åringers uteaktivitet om vinteren. I Fou i Praksis 2011. Rønning, F., Diesen, R., Hoveid, H. og Pareliussen, I. (Red). s. 399-408. Tapir akademiske forlag, Trondheim.

Ole Johan Sando og Olav B. Lysklett (2013). Småbarn i naturbarnehager om vinteren. In:Pareliussen, I., Moen, B.B., Reinertsen A., Solhaug, T. FoU i praksis 2012. Conference proceedings, Akademika forlag Trondheim, pp. 224-231

Bøker og kapitler i bøker 

Lysklett, O.B og Bjørgen, K. (2010). Barns bevegelseslek i snø og is. I: Barnas barnehage 3 (2010). Sandseter, Hagen og Moser (Red). s. 353-371. Gyldendals Akademiske: Oslo

Lysklett, O.B (2013). Ute hele uka. Natur- og friluftsbarnehagen. s. 1-208.   Universitetsforlaget: Oslo

Ejbye-Ernst, N. og Lysklett, O.B. (2014). Vilde «farlige» lege i naturbørnehave? I Sandseter, E.B. og Olsen, J-O. Vildt og farligt. (2014). Gyldendal akademiske, Oslo.