Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ole Fredrik Lillemyr

Professor emeritus
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
Jeg jobber med

Ole Fredrik Lillemyr er professor i pedagogikk ved DMMH og har allsidig og bred undervisningserfaring fra grunnskole, høgskole og universitet innen pedagogikk (spesielt innen barnehagelærerutdanning, studier i pedagogikk, og masterstudier). Han har ledet og gjennomført flere større forskningsprosjekter rettet mot barnehage, skole og lærerutdanning, veiledet på master- og doktorgradsnivå, og deltatt i en rekke utrednings- og evalueringsoppdrag på institusjonsnivå og nasjonalt nivå. Han var i 9 år rektor ved DMMH. Han har skrevet en rekke bøker, artikler og forskningsrapporter/avhandlinger, og flere av disse er utgitt på engelsk og i andre nordiske land. Hans forskningstemaer er: selvoppfatning, motivasjon, lek og læring, didaktikk og læreplanutvikling, og ledelse og organisasjonsutvikling. Han var i perioden 2012-2015 prosjektleder for NFR-prosjektet Management for Learning: Challenges for Early Childhood Education and Care institutions (ECECs) in Norway (Ledelse for læring).

Forskningsarbeidet til Ole Fredrik kan følges på hans egen hjemmeside på http://www2.dmmh.no/~ofl