Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ole Johan Sando

Førsteamanuensis
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 56 83 40,
e-post
E-post: ojs@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 615
Jeg jobber med

Ole Johan Sando er førsteamanuensis fysisk aktivitet og helse. Han underviser på bachelor- og masterutdanningen i tema som det fysiske miljøet i barnehagen, fysisk aktivitet i barnehagen, risikofylt lek og barns trivsel. Han har jobbet på DMMH siden 2010.

Utdanning

2004-2007: Bachelor i Idretts- og bevegelsesvitenskap, NTNU

2007-2009: Master i Idrettsvitenskap, NTNU

2009-2010: Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU

2017: Universitets- og høgskolepedagogikk, DMMH

2019-2021: Doktorgrad i Utdanningsvitenskap, NTNU

Forskning og utvikling

Ole Johan deltar nå i forskningsprosjektet ViRMa, hvor målet er å øke forståelsen for hvordan barn utvikler kompetanse i risikovurdering og risikohåndtering gjennom risikofylt lek. Hans doktorgrad var en del av EnCompetence-prosjektet, hvor teamet var det fysiske miljøet i banrehagen og hvordan dette har betydning for barns fysiske aktivitet, trivsel, lek og involvering. Han har også forsket på hvordan sikkerhetsfokuset i samfunnet påvirker barns muligheter til fysisk aktiv lek, skader og ulykker i barnehagen og småbarns uteaktivitet.

Publikasjoner

Sando, O. J., & Sandseter, E. B. H. (2022). Children’s Perception and Utilization of ECEC Physical Environments. Education Sciences, 12(2), 88.

Sando, O. J. (2021). Places for Children: The Role of the Physical Environment in Young Children’s Well-being and Physical Activity. NTNU.

Sando, O. J., Kleppe, R., & Sandseter, E. B. H. (2021). Risky Play and Children’s Well-Being, Involvement and Physial Activity. Child Indicators Research. doi: 10.1007/s12187-021-09804-5

Sandseter, E. B. H., Storli, R., & Sando, O. J. (2021). The relationship between indoor environments and children’s play – confined spaces and materials, Education 3-13. doi: 10.1080/03004279.2020.1869798

Kleppe, R., Sando, O. J., & Sandseter, E. B. H. (2020). Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer. Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(2). doi: 10.23865/jased.v4.2460

Sandseter, E. B. H., Kleppe, R., & Sando, O. J. (2020). The Prevalence of Risky Play in Young Children's Indoor and Outdoor Free Play. Early Childhood Education Journal.

Sando, O. J., & Sandseter, E. B. H. (2020). Affordances for physical activity and well-being in the ECEC outdoor environment. Journal of Environmental Psychology, 69, 101430.

Sando, O. J., & Mehus, I. (2019). Supportive indoor environments for functional play in ECEC institutions: A strategy for promoting well-being and physical activity? Early Child Development and Care, 1-12.

Sando, O. J. (2019). The outdoor environment and children's health: A multilevel approach. International Journal of Play, 8(1), 39-52.

Sando, O. J. (2019). The physical indoor environment in ECEC settings: Children's well-being and physical activity. European Early Childhood Education Research Journal, 27(4), 506-519.

Sando, O. J., Sandseter, E. B. H., Pareliussen, I., & Egset, C. K. (2017). Injuries in Norwegian Early Childhood and Care (ECEC) Institutions. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 14.

Sandseter, E. B. H., & Sando, O. J. (2016). " We don't allow children to climb trees": How a focus on safety affects Norwegian children's play in early-childhood education and care settings. American Journal of Play, 8(2), 178.