Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ole Johan Sando

Førsteamanuensis
Seksjon for fysisk aktivitet og helse
Telefon: 73 56 83 40,
E-post: ojs@dmmh.no
Kontor: 615
Jeg jobber med

Ole Johan Sando har master i Idrettsvitenskap fra NTNU og underviser i fysisk aktivitet og helse. Sentrale undervisningstema er barns kroppslige væremåte, barns kroppslige utvikling, fysisk aktivitet i barnehagen, risikofylt lek og helse. Han har jobbet på DMMH siden 2010.

 

Utdanning

Bachelor i Idretts- og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim
Master i Idrettsvitenskap, NTNU, Trondheim
Praktisk pedagogisk utdanning, NTNU, Trondheim


Forskning og utvikling

I barnehagesammenheng har han forsket på hvordan sikkerhetsfokuset i samfunnet påvirker barns muligheter til fysisk aktiv lek, skader og ulykker i barnehagen og småbarns uteaktivitet.

Han har også forsket på læringsklima i kroppsøving og fysisk aktivitet hos overvektige.

Publikasjoner

Artikler

Sando, O. J. & Lysklett, O. B (2012). 1-3 åringers uteaktivitet om vinteren. FoU i Praksis 2011, Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning, (pp. 399-408). Trondheim, 2011.

Sando, O. J. & Lysklett, O. B (2013). Småbarn i naturbarnehager om vinteren. FoU i praksis 2012 conference proceedings, Akademika forlag Trondheim, pp. 224-231

Elnan, I. & Sando, O. J. (2014). Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. FoU i praksis 2013 conference proceedings, Akademika forlag Trondheim, p. 73-81

Sandseter, E. B. H. & Sando, O. J. (2016).We don’t allow children to climb trees: How safety focus influences Norwegian children’s play and activities in early childhood education and care settings. American Journal of Play.

 

Bokkapitler

Sando, O. J. (2013). Koordinasjon. I: Sandseter, E. B. H., Hagen, T. L.  Moser, T. (red.). Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). (pp. 150-160) Oslo: Gyldendal Akademisk 2013

Sandseter, E. B. H., Sando, O. J., Pareliussen, I. & Egset, C. K. (2014). Kan man unngå det uunngåelige? Skader og sikkerhetsfokus i norske barnehager. I: Sandseter, E. B. H.  Jensen, J. O. (red.). Vilt og farlig – om barn og unges bevegelseslek. (p. 192-207) Oslo: Gyldendal Akademisk 2013

 

Forskningsrapporter

Mehus, I. & Sando, O. J. (2010). Overvekt og folkehelse – Evaluering av fysisk aktivitet for overvektige i seks kommuner i Sør-Trøndelag. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS, Senter for Idrettsforskning.

Sandseter, E. B. H., Sando, O. J., Pareliussen, I. & Egset, C. K. (2013). Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Sando, O. J., Lundheim, R., Sandseter, E. B. H., & Pareliussen, I. (2014) Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Oslo: Utdanningsdirektoratet