Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Pål Gerhard Rystad

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 68,
e-post
E-post: pgr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1218
Jeg jobber med
 
Utdanning

  • 1994 Barnepleier               

  • 1999 Førskolelærer

  • 2013 Master i førskolepedagogikk

 

  

Forskning og utvikling

 Master i førskolepedagogikk. Dmmh/NTNU

Tittel på avhandling: Barns bruk av barnehagens uterom

http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:715279&rvn=1

Publikasjoner