Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Per-Arvid Wold

Førsteamanuensis
Faggruppe for natur, miljø og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 90, Mobil: 416 80 580
e-post
E-post: paw@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1223
Jeg jobber med

- Undervisning i natur, miljø og helse i emnet NHB (natur, helse og bevegelse). 

- Forskning på bærekraftig utvikling og barnehage.

- Ansattrepresentant i høgskolens Utdanningsutvalg. 

 

Utdanning

2007. Doktorgrad inne fagfeltet Marine ressurser og akvakultur. Institutt for Biologi. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Avhandling: "Functional development and response to dietary treatment in larval Atlantic cod (Gadus morhua L.) - Focus on formulated diets and early weaning"

 

1996. Cand. scient. Zoologisk Institutt. NTNU.

Oppgavetittel: "Infisering av egg og larver fra torsk i Kattegattområdet og Østersjøen med en antatt endoparasitt (Protista)"

Forskning og utvikling

Aktuelle prosjekter: 

-Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions (FOOD4kids)

-Utvikling av barnehagelærerutdanningene i tett samarbeid med barnehager (LUBA)

-Det gode klassemiljø

-5-6-åringers kunnskap og forståelse av økologi og bærekraft

- Vitenskapelig kompetanse hos lærerstudenter

-Gut microbiome and genetic diversity in Norwegian Lundehund

Publikasjoner

- Melis, Claudia; Billing, Anna Maria; Wold, Per-Arvid; Ludington, William Basil.
Gut microbiome dysbiosis is associated with host genetics in the Norwegian Lundehund. Frontiers in Microbiology 2023 ;Volum 14. s. 1-12

- Wold, Per-Arvid; Melis, Claudia; Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge; Billing, Anna Maria.
Norwegian preschool children´s knowledge about some common wild animal species and their habitats. Cogent Education 2023 ;Volum 10.(2) s. 1-15

-Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge; Wold, Per-Arvid; Melis, Claudia.
Children’s knowledge about the origins of food in early childhood education and care institutions (ECEC) in Norway. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 2022 s. 1-12

-Nordtug, Trond; Olsen, Anders Johny; Wold, Per-Arvid; Salaberria, Iurgi; Øverjordet, Ida Beathe; Altin, Dag; Kjørsvik, Elin; Hansen, Bjørn Henrik.
The impact of exposure timing on embryo mortality and the partitioning of PAHs when cod eggs are exposed to dispersed and dissolved crude oil. Ecotoxicology and Environmental Safety 2022 ;Volum 229. s. 1-9

-Melis, Claudia; Falcicchio, Gabriella; Wold, Per-Arvid; Billing, Anna Maria.
Species Identification Skills in Teacher Education Students: The Role of Attitude, Context and Experience. International Journal of Science Education 2021 s. 1-17

-MELIS, CLAUDIA; WOLD, PER-ARVID.
Kindergarten Teacher Students’ Knowledge Regarding Crucial Environmental Challenges. Nordic Studies in Science Education 2021 ;Volum 17.(3) s. 265-276

-Melis, Claudia; Wold, Per-Arvid; Billing, Anna Maria; Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge.
Kindergarten Children’s Perception about the Ecological Roles of Living Organisms. Sustainability 2020 ;Volum 12.(22) s. 1-15

-Melis, Claudia; Wold, Per-Arvid; Bjørgen, Kathrine; Moe, Børge.
Norwegian Kindergarten Children’s Knowledge about the Environmental Component of Sustainable Development. Sustainability 2020 ;Volum 12.(19)

-Hansen, Bjørn Henrik; Salaberria, Iurgi; Read, Kari; Wold, Per-Arvid; Hammer, Karen Marie; Olsen, Anders Johny; Altin, Dag; Øverjordet, Ida Beathe; Nordtug, Trond; Bardal, Tora; Kjørsvik, Elin.
Developmental effects in fish embryos exposed to oil dispersions – the impact of crude oil micro-droplets. Marine Environmental Research 2019 ;Volum 150:104753. s. 1-12