Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ranveig Lorentzen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 02,
e-post
E-post: rlo@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 709
Jeg jobber med

Ranveig  Lorentzen underviser i barnehagelærerutdanningen og videreutdanning bachelor nivå og er praksisveileder for BLU-studenter. Hennes tematiske interesseområder er skikkethetsvurdering og etikk, pedagogisk filosofi og didaktikk, veiledning, nyutdannede barnehagelærere og profesjonsutdanning. Lorentzen har erfaringer fra faglig-administrativt arbeid, fagseksjonsledelse, styrearbeid, fagplanarbeid og ledelse av utviklingsarbeid.

Arbeidserfaring

 • Førskolelærer og styrer i barnehage, 1983/1996

 • Faglig administrative stillinger, DMMH 1996/2001

 • Leder for øvingsundervisningen, DMMH 2001/2004

 • Høgskolelektor i pedagogikk, DMMH 2004 -

Utdanning

 • Universitets- og høgskolepedagogikk (15 stp). DMMH 2015/2016

 • Kvalifiseringsprogram for opprykk til førstelektor (7,5 stp). DMMH 2004/2006

 • Cand. Polit. – hovedfag i førskolepedagogikk, tittel «Skikkethetsvurdering i førskolelærerutdanningen – et etisk perspektiv», NTNU, 2003.

 • Pedagogisk veiledning (10 v). HIST, 1995

 • Kristendomskunnskap (30 v). Universitetet i Trondheim 1982

 • 3-årig førskolelærerutdanning, DMMH 1978/1981


Forskning og utvikling

 • Følgeforskning Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2010. Medarbeider, fra 2015 og avsluttes  2020.

 • Veiledningsordningen for nyutdannede barnehagelærere , kontaktperson og delprosjektleder DMMH, 2002 til dd.

 • Prosjektleder «Trygge barn i trygge barnehager – med blikk på den voksne», et samarbeidsprosjekt mellom NEA-regionen og DMMH, 2004-2006.


Publikasjoner
 • Klages, W. og Lorentzen,R. (2014) Norwegen. In P. Oberhuemer :  Ausgewâhlte Konzepte der fachpraktischen Ausbildung in Europa. Impulse für Deutschland? München: Deutsches Jugendinstitut e.V. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF Studien 22).

 • Lorentzen, R. (2008) Kunnskap i førskolelærerutdanningen – nyutdannede førskolelærere ser tilbake I FoU i praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

 • Lorentzen, R. (2005) ”Skikkethetsvurdering i praksis, - et etisk perspektiv. Et innspill til øvingslæreres mange utfordringer”. DMMH`s  publikasjonsserie nr. 2/2005

 • Lorentzen, R. (2004) Et kvalifisert skjønn. I E. Gabrielsen mfl. Skikkethetsvurdering. Oslo: Universitetsforlaget .

 • Lorentzen, R. (2004)Skikket for læreryrket og vurderingskriterier. . I E. Gabrielsen mfl. Skikkethetsvurdering. Oslo: Universitetsforlaget .