Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ronja Skoglund Fjelnset

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 27,
e-post
E-post: rsf@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 316
Jeg jobber med

Jeg jobber ved bachelorutdanningen med kunnskapsområdene "Barns utvikling, lek og læring" og "Samfunn, religion, livssyn og etikk". I tillegg er jeg tilknyttet oppdragsenheten ved DMMH. 

Jeg er praksisveileder for heltidsstudenter i første og andre studieår, bachelorveileder i tredje studieår samt kontaktlærer. 

Utdanning

2021-2023: Master i barnehagekunnskap ved DMMH

2020-2021: Videreutdanning i Pedagogisk ledelse og læringsmiljø ved DMMH

2010-2013: Bachelor barnehagelærer, med vekt på natur og friluftsliv, DMMH

2009-2010: Sosialantropologi, NTNU

Publikasjoner

Barnehagelærerens arbeid med de eldste barna i barnehagen. En diskursanalyse av fenomenet «det siste året i barnehagen»  Masteroppgave, DMMH  https://hdl.handle.net/11250/3078232

Kvalitet: Målstyring eller gylne øyeblikk? Barnehagefolk.no http://barnehagefolk.no/bf2022_4_artikkel8.asp?fbclid=lwAR0eYG5WDj2HaRcoDeivdAcSOmfgKO5wAKQv3SoBqHyjY4V5hWaVU5fj5CM_aem_mqPguasj2FqR7nlYg5O4M-wAz9N1=YBE6uOrlsP6M-gTOL3E0puH6_9LbwrCxHWs