Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Rune Storli

Førstelektor
Seksjon for fysisk aktivitet og helse
Telefon: 73 80 52 38,
E-post: rus@dmmh.no
Kontor: 604
Jeg jobber med

Rune Storli har hovedfag i idrett fra NTNU med særlig vekt på motorisk utvikling og læring. Siden 1997 har han jobbet i høgskolesektoren, både på grunnlærerskolelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Han har derfor bred egen- og undervisningserfaring i både kroppsøving, friluftsliv og fysisk aktivitet og helse, og har jobbet ved DMMH siden 2002. Underviser i dag hovedsakelig på Natur- og friluftslivlinjen ved DMMH.
Forskning og utvikling

Storli har har fordypet seg i følgende fagområder:
1) Barns fysisk aktivitet i uteleken
2) Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen.

3) Det fysiske miljøets betydning for barns trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagen


Publikasjoner

Bagøien, T. E., Otnes, M. S., & Storli, R. (2002). Lag en naturlekeplass: prinsipper og praktiske ideer. Oslo: Gyldendal akademisk.

Bagøien, T. E., & Storli, R. (2013). Lag en naturlekeplass -i barnehage og skole. Oslo: Gyldendal akademisk.

Storli, R. (2000). Flemmen med ryggen mot framtida. Kroppsøving, 3, 13-14.

Storli, R. (2004). Hva er det med ungdommen på Oppdal? Kroppsøving, 1, 22-24.

Storli, R. (2010). Bevegelseslek i barnehagens uteområde. In E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (Eds.), Kroppslighet i barnehagen: pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (pp. 440 s.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Storli, R. (2012). Kategorisering av barns mangfoldige uttrykk i boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. FoU i praksis. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning, 445-457.

Storli, R. (2013). Characteristics of indoor rough-and-tumble play (R&T) with physical contact between players in preschool. 2013, 6. Retrieved from https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/342/617

Storli, R., & Hagen, T. L. (2010). Affordances in outdoor environments and children's physically active play in pre-school. European Early Childhood Education Reseach Journal, 18(4), 445-456.

Storli, R. (2014). Born to be wild: barns boltrelek og lekeslåssing. In E. B. H. Sandseter & J.-O. Jensen (Eds.), Vilt og farlig (pp. S. 80-96). Oslo: Gyldendal akademisk.

Storli, R., & Sundt, M. R. (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et barnehagepedagogisk perspektiv. In E. B. H. Sandseter & J.-O. Jensen (Eds.), Vilt og farlig  (pp. S. 97-115). Oslo: Gyldendal akademisk.

Storli, R., & Moser, T. (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. In V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (Eds.), Utviklingspsykologi i barnehagen. En forsknings- og praksisnær fremstilling: Forlaget Akademika.

Moser, T., & Storli, R. (2014). Fysisk og motorisk utvikling. In V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (Eds.), Utviklingspsykologi i barnehagen. En forsknings- og praksisnær fremstilling. Trondheim: Akademika forlag.

Storli, Rune, and Ellen Beate Hansen Sandseter. 2015. "Preschool teachers’ perceptions of children's rough-and-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments."  Early Child Development and Care 185 (11-12):1995-2009. doi: 10.1080/03004430.2015.1028394.

Storli, Rune, and Sandseter, Ellen Beate Hansen. Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children's rough-and-tumble play (R&T). European Early Childhood Education Research Journal 2017 ;Volum 25.(6) s. 838-853
DMMH