Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Rune Storli

Førstelektor
Seksjon for fysisk aktivitet og helse
telefon
Telefon: 73 80 52 38,
e-post
E-post: rus@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 604
Jeg jobber med

Rune Storli har hovedfag i idrett fra NTNU med særlig vekt på motorisk utvikling og læring. Siden 1997 har han jobbet i høgskolesektoren, både på grunnlærerskolelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Han har derfor bred egen- og undervisningserfaring i både kroppsøving, friluftsliv og fysisk aktivitet og helse, og har jobbet ved DMMH siden 2002. Underviser i dag hovedsakelig på Natur- og friluftslivlinjen ved DMMH.
Forskning og utvikling

Storli har har fordypet seg i følgende fagområder:
1) Barns fysisk aktive lek i barnehagen 

2) Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen.

3) Det fysiske miljøets betydning for barns trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagen


Publikasjoner

Publications:

Glaser, V. & Storli, R. (2007). Menn i minoritet - en studie i motivasjon, arbeidsinnsats og handlingsmuligheter hos mannlige førskolelærere og lærere. FoU i praksis. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning., 139-150.

Storli, R., & Hagen, T. L. (2010). Affordances in outdoor environments and children's physically active play in pre-school. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 445-456.

Storli, R. (2012). Kategorisering av barns mangefoldige uttrykk i boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. FoU i praksis. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning., 445-457.

Storli, R. (2013). Characteristics of indoor rough-and-tumble play (R&T) with physical contact between players in preschool. 6. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/342/617 Retrieved from https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/342/617

Storli, R., & Sandseter, E. B. H. (2015). Preschool teachers’ perceptions of children's rough-and-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments. Early Child Development and Care, 185(11-12), 1995-2009. doi:10.1080/03004430.2015.1028394

Storli, R. & Hansen Sandseter, E. B. (2017). Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children's rough-and-tumble play (R&T). European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 838-853. https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1380881

Storli, R. & Hansen Sandseter, E. B. (2019). Children's play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions. International Journal of Play, 8(1), 65-78. https://doi.org/10.1080/21594937.2019.1580338

Storli, R., Sandseter, E., & Sando, O. (2020). Children's Involvement in Free Play and the Use of Play Materials in the Outdoor Early Childhood Education and Care Environment. Children, Youth and Environments, 30(1), 66-82. doi:10.7721/chilyoutenvi.30.1.0066 Sandseter, E. B. H., Storli, R. & Sando, O. J. (2020). The dynamic relationship between outdoor environments and children’s play. Education 3-13, 1-14. https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1833063

Sandseter, E. B. H., Storli, R. & Sando, O. J. (2020). The dynamic relationship between outdoor environments and children’s play. Education 3-13, 1-14. https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1833063

Siklander, P., Ernst, J. & Storli, R. (2020). Young Children’s Perspectives Regarding Rough and Tumble Play: A Systematic Review. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research 9(2), 551–572.

Ernst, J., McAllister, K., Siklander, P., & Storli, R. (2021). Contributions to Sustainability through Young Children’s Nature Play: A Systematic Review. Sustainability13(13), 7443. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su13137443

Storli R. Children’s Rough-and-Tumble Play in a Supportive Early Childhood Education and Care Environment. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(19):10469. https://doi.org/10.3390/ijerph181910469