Gå til innholdet
Lukk

Signe Marie Hanssen

Høgskolelektor
Seksjon for matematikk
Barnehagematematikk.

Utdanning

Sivilingeniør i elektronikk.

Førskolelærer.

Mastergrad i førskolepedagogikk.

Flere matematikkfag i tillegg til ingeniørutdanninga og norsk grunnfag.

Fagdidaktikk i norsk og matematikk.