Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Signe Marie Hanssen

Høgskolelektor
Faggruppe for matematikk | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 56 83 69,
e-post
E-post: smh@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 866
Ekspertområder
Jeg jobber med
Barnehagematematikk.
Utdanning

Sivilingeniør i elektronikk.

Førskolelærer.

Mastergrad i førskolepedagogikk.

Flere matematikkfag i tillegg til ingeniørutdanninga og norsk grunnfag.

Fagdidaktikk i norsk og matematikkgjennom praktisk pedagogisk utdanning, NTNU.

Universitets og høgskolepedagogikk 1, Kollegaveiledning, Universitets og høgskolepedagogikk 2. Praksisstipend i barnehage 2021.

Forskning og utvikling

Barn møter et matematikkrom

Studentaktiv undervisning i fagene Matematikk og RLE.

Publikasjoner

Hanssen, S. M. & Thiel, O. (2022). Omvendt klasserom i undervisningen og barnehagematematikk. I Moxnes, A. R., Wilhemsen, T., Øvereås, S. Santana, M. O, & Aslanian, T. K. Barnehagelærerutdanning i endring - å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. Universitetsforlaget.

Thiel, O. & Hanssen, S. M. (2022). Bruk av video i barnehagelærer utdanning. En analyse av seerdataene. Uniped, 45(2), 93-114.