Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sissel Dahlen Fjæran

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 71,
e-post
E-post: sdf@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 318
Jeg jobber med

Jeg har halv stilling knyttet til oppdragsenheten ved DMMH, Er veileder for 26 grupper med barnehager i 3 ulike regioner i ReKom samarbeidet. 

- Har delt emneansvar og underviser i pedagogikk i studiet "Barnehagepedagogikk".

- Underviser i LSU (Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid), er praksisveileder og bachelorveileder i 3MDK (Musikk, drama, kunst og håndverk).

- Arbeider sammen med Ranveig Lorentzen med ordningen "Ny som barnehagelærer/Ny som lærer"

 

 

Utdanning

Førskolelærerutdanning ved DMMH med drama fordypning

Ped 105 "Sosialisering og oppseding"

Utefag 

Pedagogisk veiledning 

5 dagers kurs i prosessorientert ledelse

Sertifisert ICDP veileder

Mastergrad i førskolepedagogikk DMMH/NTNU

24 års erfaring fra barnehagefeltet som pedagogisk leder

Tar universitets- og høgskolepedagogikk 1 nå

Forskning og utvikling

Interessefelt:

-Ledelse og utviklingsarbeid

-Veiledning

-Trøst, kroppslige praksiser, Bourdieu

- Relasjoner og samspill i barnehagen

 

Publikasjoner

"Drivkraft og dynamikk i det trøstende samspillet- en studie av trøst mellom voksne og barn i barnehagens storbarnsavdeling" (2015) Masteroppgave.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2385359