Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sissel Dahlen Fjæran

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 71, Mobil: 93268651
e-post
E-post: sdf@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 335
Jeg jobber med

Jeg har halv stilling knyttet til oppdragsenheten ved DMMH, Er veileder i 2 ulike regioner i ReKom samarbeidet. 

- Har i år emneansvar for, underviser i pedagogikk, og er praksislærer i studiet Barnehagepedagogikk del 1.

-Underviser og er "kontaktlærer" for to undervisningsgrupper på veiledningspedagogikkstudiet på masternivå. Har en økt om omsorg og trøst i masterstudiet i "Barnehagekunnskap-barndom i et samfunn i endring".

 - Er DMMH 's representant i ordningen "Ny som barnehagelærer/Ny som lærer".

 

 

Utdanning

Førskolelærerutdanning ved DMMH med drama fordypning

Ped 105 "Sosialisering og oppseding"

Utefag 

Pedagogisk veiledning 

5 dagers kurs i prosessorientert ledelse

Sertifisert ICDP veileder

Mastergrad i førskolepedagogikk DMMH/NTNU

24 års erfaring fra barnehagefeltet som pedagogisk leder

Har universitets- og høgskolepedagogikk 1 og tar del 2 i år

Forskning og utvikling

Interessefelt:

-Ledelse og utviklingsarbeid

-Veiledning

-Trøst, kroppslige praksiser, Bourdieu

- Relasjoner og samspill i barnehagen: mellom barn og voksne, mellom barn, mellom ansatte og mellom barnehage og hjem

- Ny som barnehagelærer

-Studenters danning i utdanningen

 

Publikasjoner

"Drivkraft og dynamikk i det trøstende samspillet- en studie av trøst mellom voksne og barn i barnehagens storbarnsavdeling" (2015) Masteroppgave.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2385359