Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sissel Mosve Bjørnbet

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 39, Mobil: 904 74 096
E-post: smb@dmmh.no
Kontor: 320
Jeg jobber med

 

Jeg jobber på bachelorutdanningen med kunnskapsområdene Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid samt på fordypningen i 3. klasse Musikk, drama, kunst og håndverk.

Jeg er praksisveileder for deltidsstudenter  i 1. og 2. studieår.

Jeg er tilknyttet DMMH`s avdeling for utadrettet virksomhet (FEI).

Utdanning

Førskolelærerutdanning, DMMH.

Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 1 og 2, DMMH.

Mastergrad i førskolepedagogikk, DMMH/NTNU.

Doktorgradskurs: "Å re-konseptualisere barn, barndom og barnehagepraksiser. Filosofiske og teoretiske perspektiver for barnehageprofesjon og barnehageforskning". Høgskolen i Hedmark 

27 års erfaring fra barnehage.

Universitets- og høyskolepedagogikk, del 1.


Forskning og utvikling

Interessefelt:

- Posthumanistisk/Nymaterialistisk forskning og teori

- Småbarnsvitenskap

- Kunst og håndverk


Publikasjoner

"Ikke svakhet å tvile - men man må tørre å si det. Tvilens sosiale status i barnehagepedagogiske praksiser". Masteroppgave i førskolepedagogikk.

Studien dreier seg om hva barnehagelærere tenker om tvil i sine pedagogiske praksiser og videre hvilken status tvil har i slike praksiser. Oppgaven hører hjemme i en posthumanistisk tradisjon hvor hensikten er å analysere begrepers mangetydighet og meningsforskyvelser framfor å gi svar. 

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui//browse?value=Bj%C3%B8rnbet%2C+Sissel+Mosve&type=author