Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sissel Mosve Bjørnbet

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 39, Mobil: 904 74 096
e-post
E-post: smb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 320
Jeg jobber med

Jeg jobber på bachelorutdanningen med kunnskapsområdene barns utvikling, lek og læring; ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid; samfunn, religion, livssyn og etikk og på fordypningen i tredje klasse: Musikk, drama, kunst og håndverk.

Jeg er praksisveileder for studenter i første og andre studieår og klassestyrer.

 

Utdanning

Førskolelærerutdanning, DMMH.

Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 1 og 2, DMMH.

Mastergrad i førskolepedagogikk, DMMH/NTNU.

Doktorgradskurs: "Å re-konseptualisere barn, barndom og barnehagepraksiser. Filosofiske og teoretiske perspektiver for barnehageprofesjon og barnehageforskning". Høgskolen i Hedmark 

27 års erfaring fra barnehage.

Universitets- og høyskolepedagogikk, del 1, tar del 2 i år.


Forskning og utvikling
  Forskningsprosjekt i LUBA 2023/24.https://dmmh.no/forskning-og-utvikling/fou-prosjekter/luba-utvikling-av-barnehagelarerutdanningene-i-tett-samarbeid-med-barnehager. "Barnehagelæreres kroppslige ledelse av grupper med barn - i lys av makt". Bourdieu.

Lydhør Lekekunst pilotprosjekt 2023/24. Ledes av Lise Hovik. https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/

 
Publikasjoner

Ikke svakhet å tvile, men man må tørre å si det. Tvilens sosiale status i barnehagepedagogiske praksiser. Masteroppgave. DMMH/NTNU. 2015. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2385167

 

Når tabben er gjort og tvil er til stede. Barnehagefolk.no. https://barnehagefolk.no/bf2023_4_artikkel4.asp