Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sissel Mosve Bjørnbet

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 39, Mobil: 904 74 096
e-post
E-post: smb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 320
Jeg jobber med

 

Jeg jobber på bachelorutdanningen med kunnskapsområdene barns utvikling, lek og læring, ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid og på fordypningen i musikk, drama, kunst og håndverk, tredje klasse.

Jeg er praksisveileder for deltidsstudenter  i første og andre studieår.

Utdanning

Førskolelærerutdanning, DMMH.

Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 1 og 2, DMMH.

Mastergrad i førskolepedagogikk, DMMH/NTNU.

Doktorgradskurs: "Å re-konseptualisere barn, barndom og barnehagepraksiser. Filosofiske og teoretiske perspektiver for barnehageprofesjon og barnehageforskning". Høgskolen i Hedmark 

27 års erfaring fra barnehage.

Universitets- og høyskolepedagogikk, del 1.


Forskning og utvikling

Interessefelt:

- posthumanistiske teorier, sosiologiske teorier.

- Småbarnsvitenskap

- Kunst og håndverk


Publikasjoner

"Ikke svakhet å tvile - men man må tørre å si det. Tvilens sosiale status i barnehagepedagogiske praksiser". Masteroppgave i førskolepedagogikk.

Studien dreier seg om hva barnehagelærere tenker om tvil i sine pedagogiske praksiser og videre hvilken status tvil har i slike praksiser. Oppgaven hører hjemme i en posthumanistisk tradisjon hvor hensikten er å analysere begrepers mangetydighet og meningsforskyvelser framfor å gi svar. 

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui//browse?value=Bj%C3%B8rnbet%2C+Sissel+Mosve&type=author