Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sølvi Ann Fætten

Høgskolelektor
Faggruppe for religion, livssyn og etikk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 13,
e-post
E-post: saf@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 312
Jeg jobber med

Undervisning på bachelorutdanningen. Faget mitt er Religion, livssyn og etikk. Jeg underviser i emnene Barns utvikling, lek og læring (BDBUL2) og Samfunn, religion, livssyn og etikk (BDSRL), og på fordypningsemne BLFOR i BLULED (i Kristiansund),  Jeg er emneansvarlig for BDSRL.  

 

Utdanning
Jeg er utdannet førskolelærer ved DMMH i 1979. Jeg tok videreutdanning i pedagogisk veiledning og pedagogisk prosjektarbeid, og en dansk fortellerutdanning. Jeg arbeidet flere år innen barnehage, offentlig administrasjon, kultursektor og kirke, før jeg så tok  mastergrad i RLE i 2010. Jeg har utdanning i Universitets- og høgskolepedagogikk 1 fra 2015 og del 2 i 2019. 
Forskning og utvikling
Jeg skrev masteroppgave om religiøse og mytiske fortellingers plass i barnehagen, og muntlig fortellingstradisjon er et interessefelt jeg fortsatt er opptatt av, noe som gjenspeiles i det jeg har publisert.  Jeg deltatt på kompetanseutviklingskurs i samisk språk og kultur for barnehageansatt, og har nylig bidratt med en artikkel om dette i antologien Broer og speil. 
Publikasjoner
   

2022

Fætten, Sølvi Ann: Speilbilder for livet, i Sando, s (Red): Broer og speil, Fagbokforlaget

Fætten, Sølvi Ann: Samisk og universell  i Sando, s (Red): Broer og speil, Fagbokforlaget

 

 2019

Fætten, Sølvi Ann : Verdier i praksis, kapittel I Frønes, Mona H (red): Praksisbok for barnehagelærerstudenter Fagbokforlaget

 

2016

Fætten, Sølvi Ann (2016): "Spøkelser og engler"- mot til å snakke med barn om døden. Kapittel i Sagberg (red) :  Mot til å være barnehagelærer, Fagbokforlaget

 

2014
1 Fætten, Sølvi Ann.
På tur med fortellinger i baklomma. I: Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4. s. 97-114
DMMH
 
 
2 Larsen, Anne-Mari; Bækkevold, Laila; Fætten, Sølvi Ann.
Vandri - et glimt av taterlivet i gamle dager. Bedre Skole 2014 (3) s. 50-55
DMMH
 
2013
3 Fætten, Sølvi Ann.
Fortelle med hjertet. Fagdag for barnehagene i Sunndal; 2013-10-07 - 2013-10-07
DMMH
 
 
4 Fætten, Sølvi Ann.
Krabbegudstjeneste - en handling i skjæringsfeltet mellom liturgi og kroppens fenomenologi. I: Barnekultur og gudstjenestekultur. : Iko-forlaget 2013 ISBN 978-82-8249-079-5. s. 29-39
DMMH
 
2012
5 Fætten, Sølvi Ann.
Stillhet, meditasjon og bønn. I: Barn trenger håp. Dimensjoner av håp i barns hverdagsliv. : IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-075-7. s. 22-31
DMMH