Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sølvi Ann Fætten

Høgskolelektor
Seksjon for religion, livssyn og etikk
Telefon: 73 80 52 13,
E-post: saf@dmmh.no
Kontor: 312
Jeg jobber med

Undervisning på bachelorutdanningen. Faget mitt er Religion, livssyn og etikk, og det underviser jeg de to emnene Barns utvikling, lek og læring (1.klasse) og Samfunn, religion, livssyn og etikk (2.klasse).

Jeg er  også praksisveileder i 2.klasse.

2017-18 har jeg ansvar for videreutdanningsenhet i Menighetspedagogikk.

Utdanning
Jeg er utdannet førskolelærer ved DMMH i 1979. Jeg tok videreutdanning i pedagogisk veiledning og pedagogisk prosjektarbeid, og en dansk fortellerutdanning. Jeg arbeidet flere år innen barnehage, offentlig administrasjon, kultursektor og kirke, før jeg så tok  mastergrad i RLE i 2010. Jeg har utdanning i Universitets- og høgskolepedagogikk fra 2015.
Forskning og utvikling
Jeg skrev masteroppgave om religiøse og mytiske fortellingers plass i barnehagen, og muntlig fortellingstradisjon er et interessefelt jeg fortsatt arbeider med. De siste årene har jeg deltatt på kompetanseutviklingskurs i samisk språk og kultur for barnehageansatte. Jeg har også vært medarbeider på et prosjekt om formidling av taterkultur i barnehage og skole.
Publikasjoner
   

 2016

Fætten, Sølvi Ann (2016): "Spøkelser og engler"- mot til å snakke med barn om døden. Kapittel i Sagberg (red) Mot til å være barnehagelærer, Fagbokforlaget

 

2014
1 Fætten, Sølvi Ann.
På tur med fortellinger i baklomma. I: Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4. s. 97-114
DMMH
 
 
2 Larsen, Anne-Mari; Bækkevold, Laila; Fætten, Sølvi Ann.
Vandri - et glimt av taterlivet i gamle dager. Bedre Skole 2014 (3) s. 50-55
DMMH
 
2013
3 Fætten, Sølvi Ann.
Fortelle med hjertet. Fagdag for barnehagene i Sunndal; 2013-10-07 - 2013-10-07
DMMH
 
 
4 Fætten, Sølvi Ann.
Krabbegudstjeneste - en handling i skjæringsfeltet mellom liturgi og kroppens fenomenologi. I: Barnekultur og gudstjenestekultur. : Iko-forlaget 2013 ISBN 978-82-8249-079-5. s. 29-39
DMMH
 
2012
5 Fætten, Sølvi Ann.
Stillhet, meditasjon og bønn. I: Barn trenger håp. Dimensjoner av håp i barns hverdagsliv. : IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-075-7. s. 22-31
DMMH