Gå til innholdet

Sunniva Skjøstad Hovde

Førsteamanuensis
Seksjon for musikk
Hun jobber med musikk, makt og globalisering, flerkulturalitet, ledelse og teknologi/produksjon, interdisiplinær metodologi.

Utdanning

PhD i Etnomusikologi/Populærmusikkforskning

Kurs i Universitets-og høgskolepedagogikk.

Forskning og utvikling

Musikk, flerkulturalitet og globalisering 

A/r/tografi

Rhizomatisk tilnærming til postkolonialistiske og interseksjonelle analyser.

Musikk, tilhørighet og representasjon

Improvisasjon og musikkteknologi

Kjønn, minoriteter og makt

Musikk i Malawi, Vest-Afrika og Etiopia

Musikk i Tyrkia og Øst-Europa

Musikk på Cuba

 

Publikasjoner

2013: Global Musicking. Om innvandring og den farlige forskjelligheten. PhD. NTNU Trondheim. 

2012: Innvandring og musikkmakt i Norge. Musikk, politikk og globalisering. Akademika. Trondheim.