Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Svein Sando

Professor
Faggruppe for religion, livssyn og etikk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 26, Mobil: 996 90 572
e-post
E-post: ses@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 304
Ekspertområder
Jeg jobber med
Svein Sando underviser i dag i RLE og har tidligere også undervist i matematikk.

Administrativ erfaring som studiesjef/prorektor studieåret 2005/06 og studieleder (50 %) 2006/07.
IKT-koordinator siden 2001.
Utvikling av dataprogram for DMMH siden 2002: støtteprogram for IKT-støttet undervisning (Forum) inntil It's learning overtok, timeplan- og romreservasjonsprogram (Hendelse) inntil TimeEdit overtok i 2017, ressurstyringsprogram for undervisningspersonalet (DRAS).

Faglig interesseområder: etikk, profesjonsetikk, dannelse, teologiske fag, arkitektur, lek, teknologihistorie.

Nettsted: http://www2.dmmh.no/ses
Utdanning
Cand.mag. 1976 UiO / 1994 UNIT AVH med undv.komp. i fagene matematikk, fysikk og informatikk.
Cand.theol. 1980, practicum 1981 Menighetsfakultetet (MF).
Ped.sem. 1991 UNIT
Kvalifiseringskurs (6 stk) i Etikkprogrammet i NFR 1994-2000.
Vurdert kvalifisert som førstelektor i RLE fra 2. februar 2005.
PhD-disputas 9. mai 2014 på avhandlingen "Barn, IKT og etikk".
Forskning og utvikling

2016-20: Profesjonsetikk, knyttet til en studie av erfarne praksislærere.
2010-2014: Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. PhD-avhandling.
2006/07: Arkitektur og mening
2001-2004: Etisk blikk på IKT-støttet lærerutdanning

Publikasjoner

Et utvalg av publikasjoner

Sando, S. (2022) Fra nysgjerrighet til vitenskap. I: Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk. s. 66-93

Sando, S. (2022). WHEN WORLDVIEW ISSUES AREAT STAKE IN KINDERGARTENS - How Could Virtue Ethics Enhance Student-Teachers’ and Teachers’ Courage to Deal with Cases Concerning Religion and Other Worldviewsin Kindergarten?. I: The Routledge International Handbook of the Place of Religion in Early Childhood Education and Care. Routledge 2022 ISBN 9780367862251. s. 466-480

Sando, S. (2022). Narrativ i etikk. I Broer og speil, s. 141-158.

Sando, S. (2022). "De tre bukkene Bruse" i tre varianter. I Broer og speil, s. 159-177.

Sando, S. (red.) (2022). Broer og speil. Fortellinger i barnehagen - et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv. Fagbokforlaget.

Sando, S. (2021). Leken som grenseoverskridelse. I C. Fodstad, V. Glaser & M. Sæther (red.), Den frie lekens vilkår (s. 79–99). Universitetsforlaget.

Sando, S. (2019). Digital ethical Bildung as a proactive educational approach against cyberbullying, with Aristotle, Løgstrup and Barad as sources for a philosophical framework. Nordidactica 2019(4), 54–75. kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1386101/FULLTEXT01.pdf

Sando, S. (2018). Forenende motsetninger i barnehagelærerhverdagen. Nordisk Barnehageforskning 2018 ;Volum 17.(11) s. 1-12

Sando, S. (2017). Fundamentale matematikkaktiviteter. Tangenten Nr. 4, Vol. 28. ss. 38-45.

Sando, S. (2017). Mot, møter og faglighet. I E.K. Høihilder & H. Lund-Kristensen (red.) Praksisbarnehagen. En arena for læring. Gyldendal Akademisk. ss. 90-106

Sando, S. (2017). Mot til å stå i det ufullkomne. I S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt, Fagbokforlaget. ss. 201-223

Letnes, M-A., Sando, S. & Hardersen, B. (2016). Young Children (0-8) and Digital Technology. A qualitative exploratory study - National report - Norway. Medietilsynet. 66 s

Sando, S. (2015). Makt - og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen. Prismet 2015 Volum 66.(1) ss. 5-18

Sando, S. (2014). Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. (PhD-avhandling) Menighetsfakultetet. URL: https://www2.dmmh.no/~ses/menyadm/f1/PhDavhandl-Sando.pdf

Sando, S. (2012). Barna som robuste og empatiske IKT-aktører. I Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Universitetsforlaget. ss. 49-65.

Sando, S. (2012). Lek, symboler og ritualer. I Sagberg. S (red.) Barn trenger håp. Oslo: Iko-forlaget AS. ss. 33-40

Sando, S. (2010). Play and virtuality. I Etikk i praksis Nr. 2 2010, ss. 41-56. Tapir akademisk forlag

Sando, S. (2010). Barns bruk av IKT - et etisk sideblikk på teknologiens velsignelser og forbannelser. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 2, 2010. ss. 175-180

Sando, S. (2008). Arkitektur, sansing og identitet. I Kirke og kultur nr 4/2008. ss. 326-340.

Sando, S. (2003). Vulnerable bodies as ethical sensors. I Thorseth, M. (red.) Applied Ethics in Internet Research. ss. 171-188. NTNU University Press.