Gå til innholdet

Svein Sando

Førsteamanuensis/Seniorkonsulent
Seksjon for religion, livssyn og etikk
Svein Sando underviser i dag i RLE og har tidligere også undervist i matematikk.

Administrativ erfaring som studiesjef/prorektor studieåret 2005/06 og studieleder (50 %) 2006/07.
IKT-koordinator siden 2001.
Utvikling av dataprogram for DMMH siden 2002: støtteprogram for IKT-støttet undervisning (Forum) inntil It's learning overtok, timeplan- og romreservasjonsprogram (Hendelse), ressurstyringsprogram for undervisningspersonalet (DRAS).

Faglig interesseområder: etikk, dannelse, teologiske fag, arkitektur, lek, teknologihistorie.

Nettsted: http://www2.dmmh.no/ses

Utdanning

Cand.mag. 1976 UiO / 1994 UNIT AVH med undv.komp. i fagene matematikk, fysikk og informatikk.
Cand.theol. 1980, practicum 1981 Menighetsfakultetet (MF).
Ped.sem. 1991 UNIT
Kvalifiseringskurs (6 stk) i Etikkprogrammet i NFR 1994-2000.
Vurdert kvalifisert som førstelektor i RLE fra 2. februar 2005.
PhD-disputas 9. mai 2014 på avhandlingen "Barn, IKT og etikk".

Forskning og utvikling

2010-2014: Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. PhD-avhandling.
2006/07: Arkitektur og mening
2001-2004: Etisk blikk på IKT-støttet lærerutdanning

Publikasjoner

Et utvalg av publikasjoner

Sando, S. (2014). Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. (PhD-avhandling) Oslo: Menighetsfakultetet. URL: https://www2.dmmh.no/~ses/menyadm/f1/PhDavhandl-Sando.pdf

Sando, S. (2012). Barna som robuste og empatiske IKT-aktører. I Jæger, H. & Torgersen, J.K. (red.) Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. ss. 49-65.

Sando, S. (2012). Lek, symboler og ritualer. I Sagberg. S (red.) Barn trenger håp. Oslo: Iko-forlaget AS. ss. 33-40

Sando, S. (2010). Play and virtuality. I Etikk i praksis Nr. 2 2010, ss. 41-56. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Sando, S. (2010). Barns bruk av IKT - et etisk sideblikk på teknologiens velsignelser og forbannelser. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 2, 2010. ss. 175-180

Sando, S. (2008). Arkitektur, sansing og identitet. I Kirke og kultur nr 4/2008. ss. 326-340.