Gå til innholdet
Lukk

Terese Dalsnes

Spesialbibliotekar
Biblioteket
Referansehåndtering, BOLK (support og kontaktperson), litteratursøk, veiledning og kurs, skranke/utlån, fjernlån, Alma, SoMe

Utdanning

Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. Høgskolen i Bergen/Oslo universitetssykehus 
Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Høgskolen i Oslo