Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tone Natland Fagerhaug

FoU Seniorrådgiver
Administrasjonen
telefon
Telefon: 73 80 52 02, Mobil: 476 05 808
e-post
E-post: tnf@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 712
Jeg jobber med

Jeg jobber med et bredt spekter av oppgaver innen forskningsadministrasjon.

Jeg er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo og har ph.d. i samfunnsmedisin fra NTNU.  Jeg har erfaring fra klinisk arbeid, undervisning, forskning, forskningsadministrasjon og ledelse.

Arbeidserfaring:

- Forsker Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) okt. 2019 -des. 2021

- Seksjonsleder forskningsseksjonen Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU okt. 2018 - sept. 2019

- Konst. adm. dir. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) sept. 2017- juli 2018

- Førsteamanuensis II Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU jan. 2015 - dd

- Forskningsleder TkMN okt. 2014 – aug. 2017

- Konst. sekretariatsleder Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK midt) feb. 2014 – okt. 2014

- Rådgiver REK midt mai 2010 – feb. 2014

- Faglærer mat og helse HiST nov. 2008 – juni 2009

- Klinisk ernæringsfysiolog St. Olavs Hospital mars 2008 – mars 2009 og nov. 2004 – juli 2005

- Stipendiat deltid, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU april 2006 – des. 2013

- Klinisk ernæringsfysiolog Sykehuset Namsos aug. 2004 – aug. 2006

- Vitenskapelig assistent, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin UiO april 2003 - juli 2004

Utdanning

Ph.d. i samfunnsmedisin (NTNU): 2013

Cand. scient. klinisk ernæring (UiO: 2003

Publikasjoner

Høvik, Hedda; Kolberg, Marit; Gjøra, Linda; Nymoen, Line Cathrine; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Hove, Lene Hystad; Sun, Yi-Qian; Fagerhaug, Tone Natland. The validity of self‑reported number of teeth and edentulousness among Norwegian older adults, the HUNT Study. BMC Oral Health. 2022 ;22:82

Børsting, Torunn; Venkatraman, Vishwesh; Natland Fagerhaug, Tone; Skeie, Marit Slåttelid; Stafne, Signe Nilssen; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Sen, AbhijitSystematic assessment of salivary inflammatory markers and dental caries in children: an exploratory study. Acta Odontologica Scandinavica 2021

Børsting, Torunn; Schuller, Annemarie; van Dommelen, Paula; Stafne, Signe Nilssen; Skeie, Marit Slåttelid; Skaare, Anne B; Gustafsson, Miriam K.; Syversen, Unni; Stunes, Astrid Kamilla; Mosti, Mats Peder; Mørkved, Siv; Salvesen, Kjell Å; Natland Fagerhaug, ToneAssociations between maternal vitamin D status in second and third trimester of pregnancy and offspring enamel hypomineralisation at 7-9 years: a longitudinal study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2019 ;Volum 28. Suppl. 2

Natland Fagerhaug, Tone; Forsmo, Siri; Jacobsen, Geir W.; Midthjell, Kristian; Andersen, Lene Frost; Nilsen, Tom Ivar Lund.
A prospective population-based cohort study of lactation and cardiovascular disease mortality: the HUNT study. BMC Public Health 2013 ;Volum 13.

Natland, Siv Tone; Andersen, Lene Frost; Nilsen, Tom Ivar Lund; Forsmo, Siri; Jacobsen, Geir WenbergMaternal recall of breastfeeding duration twenty years after delivery. BMC Medical Research Methodology 2012 ;Volum 12.(179)

Natland, Siv Tone; Nilsen, Tom Ivar Lund; Midthjell, Kristian; Andersen, Lene Frost; Forsmo, SiriLactation and cardiovascular risk factors in a population-based study: the HUNT-study. International Breastfeeding Journal 2012 ;Volum 7.(8)

Holmboe-Ottesen, Gerd; Råberg, Marte K; Natland, Siv Tone; Kumar, Bernadette. N; Wandel, MargaretaDietary patterns among South Asian immigrants in Oslo: Implications for preventive measures. Public Health Nutrition 2006 ;Volum 9.(7) s. 66