Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tony André Hasselø

Høgskolelektor
Faggruppe for norsk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73568315,
e-post
E-post: tah@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 708
Jeg jobber med

Barns tidlige språkutvikling

Barnelitteratur 

Norsk som andrespråk

Utdanning

Universitets- og høgskolepedagogikk (DMMH)

Opphavsrett og beslektede rettigheter (UiO)

Master i nordisk språk og litteratur (NTNU)

Bachelor i humanistiske fag med fordypning i allmenn litteraturvitenskap og nordisk språk og litteratur (NTNU)