Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tora Korsvold

Professor emerita
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
Jeg jobber med

Tora Korsvold is professor em. in Early Childhood Pedagogies at Queen Maud University College. She holds a dr. art. in history from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), with the title ‘Professionalized Childhood: State Intentions and Women’s Praxis in the Kindergarten field 1945-1990’.  Her teaching at QMUC was within the MA programme Early Childhood Education and Care - Early Childhood in a Changing Society. Here research topics are Early childhood education and care (ECEC) policy, the history of welfare states, child care systems in a historical and comparative perspective, childhood diversity and inclusion in ECE Institutions. She was leader of the research group Childhood and Cultural Diversity at her university college.

Tora Korsvold er professor em. i førskolepedagogikk ved DMMH. Hun var professor II ved Universitetet i Agder i perioden 2015-2018, og  medlem av programstyret FINNUT, Norges forskningsråd i 2016-2019.

Hun disputerte i 1997 på dr.art.- avhandlingen Profesjonalisert barndom. Statlige intensjoner og kvinnelig praksis på barnehagens arena 1945-90 ved det historisk-filosofiske fakultet, NTNU Trondheim. Ved DMMH underviste hun innen masterstudiet i Barnehagekunnskap- barndom i et samfunn i endring. Hun har veiledet en rekke masterstudenter, og har vært medveileder av phd. -avhandlinger. Som tidligere forsker ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), IPL NTNU har hun erfaring knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, med publiseringer på norsk, engelsk og tysk. Hennes forskningsinteresser og vitenskapelige publikasjoner omhandler temaer som barnehagepolitikk, barndom og barnehagens historie, barn og forbrukskultur, inkludering og mangfold.  Hennes vitenskapelige kompetanseområder og undervisningstemaer omfatter områder som vitenskapsteori, diskursanalyse, kvalitativ og komperativ metode.

Tora Korsvold var i perioden 2011- 2015 medredaktør av Nordisk barnehageforskning, og i perioden 2004-2011 medredaktør av det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Barn Forskning om barn og barndom i Norden. Hun har deltatt i flere internasjonale forskernettverk innen barndom- og barnehageforskning, og nasjonalt og internasjonalt vært bruk som sakkyndig i komitéer og forskningsevaluering, bl.a. evaluering for det svenske vitenskapsrådet (Vetenskapsrådet). 

 

Utdanning

1991-1997 Dr.art., Historie, NTNU, Trondheim 

1979-1982 Cand.philol., Historie, Universitetet i Trondheim
1976-1978 Cand.mag., Universitet i Trondheim
1975 Ex.phil., Universitetet i Tromsø
1972-1974 Profesjonsutdanning- lærer 


Forskning og utvikling

Et utvalg av tidligere forskningsprosjekter:

Perspektiver på barnehagelærerprofesjonens historie, DMMH 2013- 2017.

Barnehagens praksis i kulturell og historisk kontekst, med vekt på barn med særskilte behov. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2007- 2009.

Velferdsstatens småbarnspolitikk: Ved et veiskille? En historisk- komparativ studie av Norge, Sverige og Tyskland. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2003-2008.

Selling Childhoods and the History of Marketing to Children. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2006- 2009.

Barn og normalisering. Barn og unges oppvekst på 1950- og 1960-tallet. Prosjektet ble finansiert med støtte av det Det faglitterære fond, Forskningsstiftelsen SOR, og utført ved Pedagogisk institutt/NOSEB, NTNU 2001-2004.


Publikasjoner

Vitenskapelige artikler

Et utvalg av vitenskapelig publikasjoner: 

Tora Korsvold (2022). Early Childhood Education in Norway. From private Initiative to state Intervention. I: D. Caroli (red.): History of Early Education Institutions in Europe from WWII until the Recent Reforms. Bologna: Clueb.

Korsvold, Tora & Mette Nygård (2022). Silence, resistance, and acceptance? An analysis of early childhood education and care policy in Norway. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 8(3). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2022.2148406

Korsvold, T. (2021). Velferdsstatens barndom: Barndommens historie og metodologiske refleksjoner. I I. Kvale Sørenssen, T. Abebe og M. Ursin: Barndomsstudier i en norsk kontekst. Tverrfaglige tilnærminger. Oslo: Gyldendal.

Korsvold, T. (2020): Hungarian boy's immigration to Norway, 1956-1957: The complex economic, political, and humanitarian motives of minors on the move. Journal of the History of Childhood and Youth, (13)3, 407-425.

Korsvold, Tora (2017). Childhood and Children's Retrospective Media Consumption Experiences. The case of Norway. Nordicom Review Volum 38 (2) p. 97-112. 

 https://content.sciendo.com/view/journals/nor/38/2/article-p97.xml

 Ekra, Else Mari Ruberg; Blaaka, Gunnhild; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva (2012): Children in an adult world: A phenomenological study of adults and their childhood experiences of being hospitalized with newly diagnosed type 1 diabetes. Journal of Child Health Care. Volum 16 (4) p. 395-405.

https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fnor$002f38$002f2$002farticle-p97.xml

Korsvold, Tora (2012): Revisiting Constructions of Children and Youth in Marketing Advertisements: A historical and empirical Study of the Company Helly Hansen. Young Volum 20 (1) p. 1-17.

Bøker:

Korsvold, Tora (2016): Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2015): Barn som moderne forbrukere. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2013): Scandinavian Early Childhood and Consumrer Culture. E-bok. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2011) (red.): Barndom Barnehage Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2008): Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk. En sammenlignende studie av Norge, Sverige og Tyskland. Oslo: Universitetsforlaget.

Korsvold, Tora (2006): Barns verdi. En barndom som evneveik på 1950-tallet. Oslo: Abstrakt.

Korsvold, Tora (2001): Sykehusfødselen tar form- en nærstudie av E.C. Dahls stiftelse. Oslo: Abstrakt.

Korsvold, Tora (1998, 2005,2008): For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten. Oslo: Abstrakt.


For andre publikasjoner: Se cristin.