Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tormod Murud-Riser

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 89, Mobil: 47646011
e-post
E-post: tmr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 716
Jeg jobber med
Gjennom ReKom-ordningen samarbeider jeg med en rekke barnehager om å undersøke praksis samt skape kultur for læring og utvikling i barnehagenes egne utviklingsarbeider. Jeg underviser og veileder også studenter i tilhørende tematikker i etterutdanningen Pedagogisk ledelse og læringsmiljø. I tillegg underviser jeg i pedagogikk i grunnutdanningen. 
Utdanning

Bachelor førskolelærer med vekt på estetiske fag.

Veiledning for praksislærere

Master i barnehagekunnskap

Publikasjoner

Masteroppgave: Vinterlig trivsel: om betydningen av fysisk miljø og materialitet for 2-3 åringers subjektive trivsel