Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Trond Løge Hagen

Førstelektor
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 92, Mobil: 417 95 522
e-post
E-post: tlh@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1209
Jeg jobber med

Utdanningsfaglig koordinator og ansvarlig for UH-ped ved DMMH.

Merittert underviser ved DMMH

Underviser i fysisk aktivitet og helse, friluftsliv og naturfag tilknyttet barnehagelærerutdanning, natur og friluftsliv

Utdanning

2021-08 - 2022-06 Nasjonalt utviklingsprogram for universitets- og høyskolepedagoger

2013-01 - 2013-06 NTNU Lederutviklingsprogram for utdanningsledelse                              1

2002-08 - 2003-03 DMMH Pedagogisk veiledning, 9 stp                                                               

2002-08 - 2004-11 NTNU - PEDUP, Pedagogisk utviklingsprogram                                           

1995-08 - 1997-03 NTNU Cand Scient, fakultet for kjemi og biologi, hovedfag i zoologi 

1993-08 - 1997-02 NTNU Cand mag, matematisk-naturvitenskapelige fakultet, biologi 

1992-08 - 1993-06 Høgskolen i Levanger - Kroppsøving årsenhet.                                           

Forskning og utvikling

Trond Løge Hagen is an assistant professor in the Department of Physical Education at Queen Maud University College of Early Childhood Education (DMMH) in Trondheim, Norway. His primary research focus is on outdoor play, children’s physical play on playgrounds and the use of nature and nature environment as pedagogical resources in preschool. 

Publikasjoner

Publikasjoner/formidling

Heldal, M., Hagen, T. L., Olaussen, I. O., Haugen, G. M. D. (red.) (2023) Barnehagelæreren i en foranderlig verden -bærekraftige og kultursensitive praksiser. Fagbokforlaget

Hagen, T. L. (2023) Naturen som pedagogisk ressurs i bærekraftige praksiser. I M. Heldal, T. L. Hagen, I. O. Olaussen & G. M. D. Haugen. Barnehagelæreren i en foranderlig verden. Fagbokforlaget.

Haugen, G. M. D., Olaussen, I. O., Hagen, T. L. & Heldal, M. (2023) Barnehagelæreren i en foranderlig verden – en narrativ tilnærming til bærekraftige og kultursensitive praksiser. I M. Heldal, T. L. Hagen, I. O. Olaussen & G. M. D. Haugen. Barnehagelæreren i en foranderlig verden. Fagbokforlaget.

Heldal, M., Hagen, T. L., Olaussen, I. O., Haugen, G. M. D. (2021) Social Sustainable Education in a Refugee   Camp.  Sustainability13, 3925. https://doi.org/10.3390/su13073925

Sandseter, E. B. H., Cordovil, R., Hagen, T. L., & Lopes, F. (2020). Barriers for outdoor play in early childhood education and care (ECEC) institutions: Perception of risk in children’s play among European parents and ECEC practitioners. Child Care in Practice, 26(2), 111-129.

 Hagen, T. L. (2015). Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Temanummer Barn og rom. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. Vol:10:5 s: 1-16       

 Storli, R. & Hagen, T. L. (2010). Affordances in outdoor environments and children’s physically active play in pre-school. I European Early Childhood Education Research Journal. Vol: 18:4 s: 445-457

Røskaft, E., Hagen, M. L., Hagen, T. L. & Moksnes, A. (2004). Patterns of outdoor recreation activities among Norwegians: an evolutionary approach. Annales Zoologici Fennici 41: 609–618

 

 

 

Fagfellevurderte antologiartikler/bokkapitler                                       

 Hagen, T. L., & Sandseter, E. B. H. (2010/2. utgave 2013). Bevegelseslek i innemiljø. E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.), Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 321-334). Oslo: Gyldendal Akademisk.

 Sandseter, E. B. H., & Hagen, T. L. (2010/2. utgave 2013). Sikkerhet ved bevegelseslek i barnehagen. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.), Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 400-412). Oslo: Gyldendal Akademisk.

 Hagen, T. L. (2010/2.utgave 2013). Bevegelseslek i natur og barnehagens nærmiljø. I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.) Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse Oslo: Gyldendal akademisk

 Sæther, M og Hagen, T. L. (2010/2. utgave 2013). Kreativ utfoldelse gjennom bevegelse og drama I E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.) Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse Oslo: Gyldendal akademisk:

 Hagen, T. L. & Lysklett, O. (2013). Små barn i uterommet I Haugen, A., Løkken, G. & Röthle, M. (red.) Småbarnspedagogikk - fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2.utg). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

 Sandseter, E. B. H. & Hagen, T. L. (2013). Norwegian early childhood education and care. The adventure of exploring diverse outdoor environments. P. Becker, J. Schirp, & M. Vollmar (Eds). Abenteuer, Natur und Frühe Bildung (s. 255-268). Opladen/Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.

 Sandseter, E. B. H. & Hagen, T. L. (2015). Outdoor studies in early childhood in Scandinavia. B. Humberstone, H. Prince & K. A. Henderson (Red.) Routledge International Handbook of Outdoor Studies. (s.95-103) London & New York: Routledge

 Hagen, T. L. & Rystad, P. G. (2014) Utemiljø som inspirerer til barns fysisk aktive lek. I: M. Sæther & T. L. Hagen (red.) (2014) Kreativ ute – barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. (s. 30-44). Bergen: Fagbokforlaget

 Hagen, T. L. & Sæther, M. (2014) Kreativ ute. I: M. Sæther & T. L. Hagen (red.) (2014) Kreativ ute – barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. (s.13-29). Bergen: Fagbokforlaget

 

 Nasjonale rammeverk

 Kunnskapsdepartementet (2006) Temahefte om natur og miljø. Medforfatter.

 Artikler uten fagfellevurdering

 Hagen, T. L (2000) Friluftslivets opprinnelse I K. Furuset (red.) Ut, naturligvis – Barn, natur og uteaktiviteter (s. 9-21) DMMHs publikasjonsserie 2/2000

 Lysklett O. B., Emilsen, K., & Hagen, T. L. (2003) ”Hva kjennetegner natur og friluftsbarnehager” Barnehagefolk 4/2003

 Emilsen, K, Hagen, T. L. & Lysklett O. B. (2004) ”Hva kjennetegner ansatte i natur og friluftsbarnehager” Barnehagefolk 2/2004

 Hagen, T. L. og Sandseter, E. B. H. (2005). Små barns selvoppfatning i friluftsbarnehager og tradisjonelle barnehager. O. B. Lysklett (red.) Konferanserapport: Ute hele dagen – nasjonal konferanse om natur og friluftsbarnehager 21.-22. oktober 2004, Trondheim (s. 95-105). DMMHs publikasjonsserie 1/2005.

 Hagen, T. L. (2005). ”Trauste fjellfolk eller urban knickersadel” I O. B. Lysklett (red.) Konferanserapport: Ute hele dagen – nasjonal konferanse om natur og friluftsbarnehager 21.-22. oktober 2004, Trondheim (s.23-29). DMMHs publikasjonsserie 1/2005.

 Hagen, T. L. (2007). Collaboration in practice. I Gunnestad (red.) Quality in early childhood education: report from the 9th Network conference held in Windhoek, Namibia 2007

 Hagen, T. L., Olaussen, I. & Saether, M. (2008). Storytelling in the outdoor environment In: Gunnestad & Nguluka (red.) Quality in research and development in early childhood education. Report from the 10th Network conference held in Kitwe, Zambia 2008