Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Trude Kristiansen

Høgskolelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 30, Mobil: 918 86 605
e-post
E-post: tkr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 334
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk ved heltid- og deltidsutdanningen i Bachelor BLU. Praksisveileder.

Pedagogikklærer og praksisveileder  i emnet NECEC - Norwegian Early Childhood Education and Care med internasjonale studenter.

Utdanning

Førskolelærer fra DMMH 1994

Master i pedagogikk DMMH 2008

Doktorgradskurs: 

* Vitenskapsmetode i samfunnsvitenskap

* Methodology in Child and Childhood Research

* Demokrati og utdanning

* Perspektiver på dannelse

Forskning og utvikling

Deltar i forskningsprosjektet PRABA - Profesjonsrettet praksis med barnehageadopsjon.

2008: Master i pedagogikk ved DMMH/NTNU: Barnehagen - en arena for danning til demokrati?

 

Publikasjoner

2019: Medvirkning i barnehagen. I M.H. Frønes og V. Glaser Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Universitetsforlaget.

2023: Medvirkning - uendelig vanskelig, fantastisk enkelt.  I Glaser, V. m.fl: Barnehagens Grunnsteiner. Universitetsforlaget

Barns rett til medvirkning i barnehagen - hvilke tanker har barn om dette temaet? DMMHs publikasjonsserie nr 2/2008. Asbjørn Hirsch (red.)

Barnehagen - en arena for dannelse til demokrati? Masteroppgave, NTNU/DMMH