Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Trude Kristiansen

Høgskolelektor
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 30, Mobil: 918 86 605
e-post
E-post: tkr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 334
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk ved heltid- og deltidsutdanningen i Bachelor BLU.

Er i tillegg praksisveileder.

Utdanning

Førskolelærer fra DMMH 1994

Master i pedagogikk DMMH 2008

Doktorgradskurs: i vitenskapsmetode, child and childhood research, utdanning, demokrati og dannelse.

Forskning og utvikling

2008: Master i pedagogikk ved DMMH/NTNU: Barnehagen - en arena for danning til demokrati?

 

Publikasjoner

2019: Medvirkning i barnehagen. I M.H. Frønes og V. Glaser Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget.

2018: Medvirkning - uendelig vanskelig, fantastisk enkelt.  I Glaser, V. m.fl: Barnehagens Grunnsteiner. Oslo. Universitetsforlaget

Barns rett til medvirkning i barnehagen - hvilke tanker har barn om dette temaet? DMMHs publikasjonsserie nr 2/2008. Asbjørn Hirsch (red.)

Barnehagen - en arena for dannelse til demokrati? Masteroppgave, NTNU/DMMH